Be Rich İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Be Rich İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Be Rich

Türkçe Anlamı: Zengin Olmak

 1. To be rich is not just about having a lot of money, it’s about having a rich life. (Zengin olmak sadece çok para sahibi olmak değil, zengin bir hayatı yaşamakla ilgilidir.)
 2. It’s everyone’s dream to be rich, but only a few achieve it. (Zengin olmak herkesin hayalidir, ama sadece birkaç kişi bunu başarır.)
 3. He worked hard to be rich, but realized that he lost his happiness in the process. (Zengin olmak için çok çalıştı ama bu süreçte mutluluğunu kaybettiğini fark etti.)
 4. She believes that if you work hard and believe in yourself, you can be rich one day. (Eğer sıkı çalışır ve kendine inanırsan bir gün zengin olabileceğine inanıyor.)
 5. Some people are rich in money, but poor in other aspects of life. (Bazı insanlar para olarak zengin olsalar da, hayatın diğer alanlarında fakirlerdir.)
 6. If I were rich, I would travel the world and experience different cultures. (Eğer zengin olsaydım, dünyayı gezip farklı kültürleri deneyimlerdim.)
 7. The key to being rich is not just making money, but managing it well. (Zengin olmanın anahtarı sadece para kazanmak değil, onu iyi yönetmektedir.)
 8. He inherited his wealth, but he knows that it’s not enough to be rich in life. (Varlığını miras olarak aldı ama hayatta zengin olmanın yeterli olmadığını biliyor.)
 9. Many people think that to be rich means to have a luxurious lifestyle, but that’s not always the case. (Birçok insan zengin olmanın lüks bir yaşam tarzına sahip olmak anlamına geldiğini düşünür, ancak bu her zaman böyle değildir.)
 10. She is grateful for her job, even though she is not rich, because it provides her with a sense of purpose. (Zengin olmasa da işinden memnun çünkü ona bir amaç veriyor.)
 11. Some people believe that if you want to be rich, you have to take risks. (Bazı insanlar zengin olmak istiyorsanız, risk almanız gerektiğine inanırlar.)
 12. She is a successful businesswoman who knows that to be rich, you have to work hard and stay focused. (Başarılı bir iş kadınıdır ve zeng
 1. He doesn’t care about being rich, as long as he can provide for his family and live a comfortable life. (Ailesine bakabildiği ve rahat bir hayat yaşayabildiği sürece zengin olmakla ilgilenmiyor.)
 2. Many people believe that luck plays a big role in being rich, but it’s actually a combination of hard work and opportunity. (Birçok insan zengin olmada şansın büyük bir rol oynadığına inanır, ancak aslında sıkı çalışma ve fırsatların birleşimiyle gerçekleşir.)
 3. If you want to be rich, you have to be willing to make sacrifices and take risks. (Zengin olmak istiyorsanız, fedakarlık yapmaya ve risk almaya hazır olmalısınız.)
 4. He believes that anyone can be rich if they have a strong work ethic and a positive attitude. (Güçlü bir çalışma etiği ve pozitif bir tutumları varsa, herkesin zengin olabileceğine inanıyor.)
 5. Money can’t buy happiness, but it can make life easier and allow you to be rich in experiences. (Para mutluluğu satın alamaz ama hayatı kolaylaştırır ve zengin deneyimlere sahip olmanızı sağlar.)
 6. Some people become rich by inheriting wealth, while others earn it through hard work and dedication. (Bazı insanlar miras yoluyla zengin olurlar, diğerleri ise sıkı çalışma ve özveriyle kazanırlar.)
 7. She knows that to be rich in relationships, you have to invest time and effort into them. (İlişkilerde zengin olmanın yolu, onlara zaman ve çaba harcamaktan geçtiğini biliyor.)
 8. Some people feel rich without having a lot of money, because they have a fulfilling life and meaningful relationships. (Birçok insan, tatmin edici bir yaşama ve anlamlı ilişkilere sahip oldukları için çok para sahibi olmasalar bile kendilerini zengin hissederler.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.