Be Enshrined İn İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Be Enshrined İn İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Enshrined İngilizce Türkçe Anlamı

Enshrined, “kutsanmış”, “yüceltilmiş” anlamlarına gelen bir fiildir.

Örnek Cümleler:

 1. The legend of the hero was enshrined in the minds of the people. (Kahramanın efsanesi insanların zihninde yüceltildi.)
 2. The book enshrines the values of the society. (Kitap, toplumun değerlerini yüceltiyor.)
 3. The temple enshrines a sacred relic. (Tapınak, kutsal bir kalıntıyı yüceltiyor.)
 4. The president’s memory is enshrined in the hearts of the people. (Başkanın anısı insanların kalplerinde kutsanmıştır.)
 5. The national anthem is enshrined in our constitution. (Milli marşımız anayasamızda yüceltiliyor.)
 6. The museum enshrines the artifacts of the ancient civilization. (Müze, antik medeniyetin eserlerini kutsamaktadır.)
 7. The church enshrines the holy relics of the saints. (Kilise, azizlerin kutsal kalıntılarını yüceltiyor.)
 8. The values of the family are enshrined in the traditions. (Aile değerleri geleneklerde yüceltiliyor.)
 9. The legacy of the great leader is enshrined in the history of the country. (Büyük liderin mirası, ülkenin tarihinde kutsanmıştır.)
 10. The hall of fame enshrines the achievements of the sports stars. (Şan salonu, spor yıldızlarının başarılarını yüceltiyor.)
 11. The monument enshrines the memory of the fallen soldiers. (Anıt, şehit askerlerin anısını yüceltiyor.)
 12. The statue enshrines the likeness of the national hero. (Heykel, milli kahramanın benzerliğini yüceltiyor.)
 13. The church enshrines the image of the patron saint. (Kilise, koruyucu azizin imajını yüceltiyor.)
 14. The constitution enshrines the rights of the citizens. (Anayasa, vatandaşların haklarını yüceltiyor.)
 15. The values of education are enshrined in the curriculum. (Eğitimin değerleri müfredatta kutsanıyor.)
 16. The cultural heritage of the nation is enshrined in the museums. (Ulusal kültürel miras müzelerde yüceltiliyor.)
 17. The memories of the departed loved ones are enshrined in our hearts. (Ayrılan sevdiklerimizin anıları kalplerimizde kutsanmıştır.)
 18. The philosophy of the great thinkers is enshrined in the literature. (Büyük düşünürlerin felsefesi edebiyatta yüceltiliyor.)
 19. The legacy of the royal family is enshrined in the palace. (Kraliyet ailesinin mirası sarayda yüceltiliyor.)
 20. The beauty of nature is enshrined in the works of art. (

The works of art enshrine the beauty of nature. (Sanat eserleri doğanın güzelliğini yüceltiyor.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.