Be Engaged İn İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Be Engaged İn İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Be Engaged İle İlgili Cümleler

Be engaged, Türkçe anlamıyla “ilgilenmek, meşgul olmak” anlamına gelir. İşte be engaged ifadesiyle kullanılabilecek 20 örnek cümle:

 1. I want to be engaged in this project to learn new skills. (Yeni beceriler öğrenmek için bu projede meşgul olmak istiyorum.)
 2. He is always engaged in his work, and he hardly takes a break. (O her zaman işiyle meşgul, neredeyse hiç ara vermiyor.)
 3. She is engaged in her studies and does not have time for anything else. (O, çalışmalarıyla meşgul ve başka bir şey için zamanı yok.)
 4. It is important to be engaged in your community and give back. (Topluluğunuzla ilgilenmek ve geri vermek önemlidir.)
 5. I was so engaged in the book that I lost track of time. (Kitaba o kadar daldım ki zamanı kaybettim.)
 6. The audience was fully engaged in the presentation and asked many questions. (Izleyiciler sunuma tamamen dahil oldular ve birçok soru sordular.)
 7. He wants to be engaged in the company’s decision-making process. (O, şirketin karar alma sürecinde yer almak istiyor.)
 8. She is engaged in a heated debate with her colleagues about the project. (O, projenin üzerine meslektaşlarıyla yoğun bir tartışmaya girmiş durumda.)
 9. The students were engaged in a group project and presented it to the class. (Öğrenciler bir grup projesine dahil oldular ve sınıfa sunum yaptılar.)
 10. He is engaged in his hobbies, such as photography and painting. (O, fotoğrafçılık ve resim gibi hobileriyle meşgul.)
 11. She is engaged in her yoga practice and meditates every day. (O, yoga pratiğiyle ilgileniyor ve her gün meditasyon yapıyor.)
 12. The team is engaged in a brainstorming session to come up with new ideas. (Ekip, yeni fikirler bulmak için beyin fırtınası yapıyor.)
 13. He is engaged in a conversation with his boss about his future prospects in the company. (O, patronuyla şirketteki geleceği hakkında bir konuşma yapıyor.)
 14. The company is engaged in a legal battle with its rival over patent infringement. (Şirket, patent ihlali nedeniyle rakibiyle bir hukuk mücadelesi içinde.)
 15. She is engaged in a volunteer program to help the homeless. (O, evsizlere yardım etmek için bir gönüllü programında yer alıyor.)
 16. The couple is engaged in planning their wedding and choosing a venue. (Çift, düğünlerini planlamak ve bir mekan seçmekle meşgul.)
 17. He is engaged in a research project on renewable energy. (O, yenilenebilir enerji üzerine bir araştırma projesinde yer alıyor.)
 18. The children were engaged in a game of hide and seek in the park. (Çocuklar parkta saklambaç

oynayarak meşguldüler.)
19. She is engaged in learning a new language and practices every day. (O, yeni bir dil öğrenmekle meşgul ve her gün pratik yapıyor.)

 1. The company is engaged in a fundraising campaign to support a local charity. (Şirket, yerel bir hayır kurumunu desteklemek için bir bağış kampanyasına dahil oldu.)

Bu cümlelerde “be engaged” ifadesi, kişilerin bir şeyle ilgilenmelerini, meşgul olmalarını, bir aktiviteye dahil olmalarını, katkıda bulunmalarını veya yoğunlaşmalarını ifade etmek için kullanılmıştır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.