Bayram Paşa Kimdir

Bayram Paşa Kimdir

Bayram Paşa (d. İstanbul – ö. 26 Ağustos 1638, Culab, Urfa), kendisini hicvettiği için şair Nef’î’yi öldürten Osmanlı sadrazamıdır

Yeniçeri Ocağı’ndan yetişerek ocak ağalık­larında bulundu. Sonra kul kethüdalığına, 1623’te de yeniçeri ağalığına yükseldi. Bu arada IV. Murad’m kız kardeşi Hanzade Sultan’la evlenerek saraya damat oldu. 1625′ te vezirlik verilerek Mısır beylerbeyliğine atandı. Bir süre sonra İstanbul’da sadaret kaymakamlığına getirildi. 2 Şubat 1637’de Tabanıyassı Mehmed Paşa’nın yerine sadra­zam oldu. 1638’de IV. Murad’la birlikte çıktığı Bağdat seferi sırasında yolda hastala­narak öldü. Cenazesi İstanbul’a getirilerek Haseki’deki türbesine gömüldü.

Bayram Paşa, kendisini hicvetmesi nede­niyle, IV. Murad’ın da iradesini alarak ünlü divan şairi Nefî’yi öldürtmesiyle tanın­mıştır. Yaptırmış olduğu hayır kurumları arasında, İstanbul’da kendi türbesinin de yer aldığı külliye önemlidir (Bayram­paşa Külliyesi). Ayrıca Kayseri, Niğde, Birecik ve Amasya’da da hayır kurumları yaptırmıştır. Bayram Paşa hayatı hakkında bilgi verdik.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.