Web sitemize hoşgeldiniz, 22 Temmuz 2018

Bayram Nedir – Bayram Türleri Hakkında Bilgi

Bayramlar hakkında bilgi kısa, bayram nedir, kaç türlü bayram vardır

Bayram, törensel etkinliklerle kutlanan gün. Bayramlar temelde bir toplumun ya da grubun birlik ve özdeşlik duygusunun can­landırılmasını amaçlar. Bu nedenle bayram günlerinin çoğu söz konusu grup için ortak bir simge durumuna gelmiş belirli tarihsel ya da efsanevi olayların, gerçek ya da kurmaca bir başlangıcın anıldığı yıl dönümleridir. Be­nimsenen takvime göre her yıl belirli günler­de ortaklaşa yapılan törenler, bu törenlere katılanlara özdeşliğini çevrimsel olarak ye­niler.

Bayram Türleri

Kutlayanların özdeşlik duygusunu temellendiren öğelerin niteliğine göre bayramlar dinsel ve ulusal olmak üzere başlıca iki kategoriye ayrılabilir. Ama kültürel, folklo­rik ya da toplumsal niteliği ağır basan bayramlar da vardır. Hemen her kültürde rastlanan yeni yıl ve bahar bayramları (örn. Nevruz ) kökleri binlerce yıl öncesine uzanan, insanların doğanın çevrimsel düze­nine katılışını simgeleyen önemli birer kül­tür öğesidir. Toplumsal içerikli bayramların en yaygın örneklerinden biri, toplumun emeğiyle geçinen kesimlerinin birliğini ve kimlik ortaklığını vurgulayan 1 Mayıs’tır. Tıp bayramı, basın bayramı gibi gelenekler de toplumun tümünün değil, belirli kesimle­rinin, genellikle de meslek gruplarının birlik duygusunu güçlendirmeyi amaçlar. Bayramların, simgeledikleri birleştirici öğenin toplum ya da grup yaşamındaki etkinliği zayıfladıkça sıradan dinlenme gün­lerine dönüşmesi sık rastlanan bir durum­dur. Bazı durumlarda eski törenlerin yerini bayramın kökenindeki amaçla hemen hiç yakınlığı olmayan tören ya da eğlenceler alır; Katolik Kilisesi’nin yortu takviminden kaynaklanan karnaval buna örnektir. İslamdaki iki bayram, Hicri takvimin Şev­val ayının ilk gününde başlayan Ramazan Bayramı ile Zilhicce ayımn 10’unda baş­layan Kurban Bayramı, Hz. Muhammed tarafından Arapların daha önce oyun ve eğlencelerle kutladığı iki bayrama son verilerek onların yerine getirilmiştir. Bu neden­le İslamın geleneksel yorumu bu bayramlar­da oyun ve eğlenceler düzenlenmesine özel­likle karşı çıkar, ikisinin de toplumsal ve dinsel içeriklerini vurgular. Ulusal bayramlar için bak. Atatürk’ü An­ma Gençlik ve Spor Bayramı; Cumhuriyet Bayramı; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay­ramı; Zafer Bayramı. Bayram Nedir ve Ülkemizde Kutlanan bayramlar ve önemi ile bayram türleri hakkında bilgiler verdik.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz