Batterer İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Batterer İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Batterer

Batterer, Türkçe karşılığı şiddet uygulayan kişi olan bir İngilizce kelime. Genellikle, özellikle ev içi şiddetle ilişkili olarak kullanılır.

Örnek cümleler:

 1. The batterer was arrested for domestic violence. (Şiddet uygulayan kişi ev içi şiddet nedeniyle tutuklandı.)
 2. It is important to hold batterers accountable for their actions. (Eylemlerinden dolayı şiddet uygulayan kişilerin sorumlu tutulması önemlidir.)
 3. The victim was afraid to leave the batterer because of the threats. (Kurban, tehditler nedeniyle şiddet uygulayan kişiyi terk etmekten korkuyordu.)
 4. The batterer’s behavior was escalating and becoming more violent. (Şiddet uygulayan kişinin davranışları giderek artan bir şekilde şiddet içeriyordu.)
 5. The batterer denied any wrongdoing and blamed the victim. (Şiddet uygulayan kişi herhangi bir yanlış yapmadığını reddetti ve suçu kurbanın üstüne attı.)
 6. The victim was emotionally and physically abused by the batterer. (Kurban, şiddet uygulayan kişi tarafından duygusal ve fiziksel olarak kötüye kullanıldı.)
 7. The batterer was ordered to stay away from the victim by the court. (Şiddet uygulayan kişiye mahkeme tarafından kurbandan uzak durması emredildi.)
 8. The batterer’s family tried to excuse his behavior by blaming alcohol. (Şiddet uygulayan kişinin ailesi alkolü suçlayarak davranışlarını özürlemeye çalıştı.)
 9. The victim finally found the courage to leave the batterer and seek help. (Kurban sonunda şiddet uygulayan kişiyi terk etmek ve yardım aramak için cesaret buldu.)
 10. The batterer’s abusive behavior had a lasting impact on the victim’s mental health. (Şiddet uygulayan kişinin kötüye kullanımı, kurbanın zihinsel sağlığı üzerinde uzun süreli etkilere sahipti.)
 11. The batterer was sentenced to prison for his violent actions. (Şiddet uygulayan kişi, şiddet içeren eylemleri nedeniyle hapse mahkum edildi.)
 12. The victim was isolated from her friends and family by the batterer. (Kurban, şiddet uygulayan kişi tarafından arkadaşlarından ve ailesinden izole edildi.)
 13. The batterer was known to be controlling and jealous. (Şiddet uygulayan kişinin kontrolcü ve kıskanç olduğu biliniyordu.)
 14. The victim sought a restraining order against the batterer. (Kurban, şiddet uygulayan kişiye karşı bir koruma emri aradı.)
 15. The batterer’s behavior was characterized by intimidation and threats. (Şiddet uygulayan kişinin davranışları korkutma

ve tehditlerle karakterize ediliyordu.)
16. The victim was afraid to report the batterer to the police. (Kurban, şiddet uygulayan kişiyi polise bildirmekten korkuyordu.)

 1. The batterer’s behavior was often rationalized by friends and family. (Şiddet uygulayan kişinin davranışları genellikle arkadaşları ve ailesi tarafından özürlenirdi.)
 2. The victim received counseling to cope with the trauma caused by the batterer. (Kurban, şiddet uygulayan kişi tarafından neden olan travmayla başa çıkmak için danışmanlık aldı.)
 3. The batterer was ordered to attend anger management classes by the court. (Şiddet uygulayan kişiye mahkeme tarafından öfke kontrolü sınıflarına katılması emredildi.)
 4. The victim was relieved when the batterer was finally brought to justice. (Kurban, şiddet uygulayan kişinin nihayet adaletin önüne çıkarılmasıyla rahatladı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.