Batı Cephesi Savaşları ve Sonuçları

Batı Cephesi Savaşları ve Sonuçları Hakkında Bilgi

Yunan kuvvetlerine karşı düzensiz or­du ile başarı sağlanamayacağının anlaşıl­ması üzerine Büyük Millet Meclisi hükü­metince Batı Anadolu’da açılan düzenli or­du cephesi. Geyve’den Afyon’a kadar uza­nan bu cephenin komutanlığına ismet inö­nü getirildi. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın en çetin ve en önemli savaşlarının olduğu bu cephe önceleri Yunan ilerlemesi karşısın­da halkın direnişiyle oluştu. Ancak düzen­siz birliklerin başarısızlığı anlaşılınca Ali Fuat Paşa (Cebesoy) komutasında bir cep­he oluşturuldu.

Eskişehir’in alınmasından sonra adı her ne kadar Garp Cephesi ol­duysa da başarısız Gediz saldırısından sonra bu görevden alınmasıyla Garp Cep­hesi güney ve kuzey diye ayrıldı. Kuzey Garp Cephesi Komutanlığı’na ismet Paşa, Güney’deki Garp Cephesi Komutanlığınaysa Refet Bey (Bele) getirildi. Çerkez Et- hem’in ihanetiyle Yunanlılar durumu de­ğerlendirip yeni bir saldırı başlatınca ka­zanılan 1. ve 2. İnönü savaşlarının ardın­dan Batı Cephesi’nin tek bir cephe altın­da birleştirilmesine karar verildi (1920).

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.