Barnabas İncili Nerededir

Barnabas İncili Nerededir, Barnabas İncili Nerede Bulundu, Barnabas İncili Hakkında Bilgi

Barnabas (aziz), barnaba olarak da bilinir, asıl adı Levili Yusuf (d. Kıbns; ü. 1. yy; yortu günü 11 Haziran), Hıristiyanlığın ya­yılmasında önemli rol oynamış Apostolik Babalar’dan biri.

Yunanlılaşmış bir Yahudi olan Barnabas, İsa’nın çarmıha gerilmesinden hemen sonra Kudüs’teki inananlar topluluğuna katıldı. Malını mülkünü satıp elde ettiği geliri cemaate bağışladı (Resullerin İşleri 4:36- 37). Antiokheia (Antakya) Kilisesi’ni kuran Kıbrıslılardan biri de oydu (Resullerin İşleri 11:19-20). Paulus’u Tarsus’tan kendisine yardım etmesi için çağırdıktan sonra (Resul­lerin İşleri 11:25) onunla birlikte Hıristiyan­lığı yaymaya başladı (Resullerin İşleri 13- 14). Barnabas ve Paulus, 48’de Kudüs’e gittiler. Kısa süre sonra aralarında ciddi bir anlaşmazlık çıktı; Barnabas ayrılarak Kıbrıs’a doğru yelken açtı (Resullerin İşleri 15:39). Paulus’un birkaç yıl sonra Barna- bas’tan kısaca söz etmesinin dışında (Korin- thoslulara I. Mektup 9:6), sonraki etkinlik­lerine tanıklık eden çağdaş bir kayıt yoktur.

Barnabas’ın ölüm tarihi ya da nasıl öldüğü bilinmemektedir. Barnabas’ın Yolculukları ve Din Uğruna Can Vermesi adlı 5. yüzyıl tarihli düzmece apokrif metinde Hıristiyan­lığı yaymaya çalışırken öldüğü ve Kıbrıs’a gömüldüğü öne sürülür. Daha sonraki kilise geleneğinde, İskenderiye’de yaşayıp Barna­bas’ın Mektubu’nu yazdığına ya da Ro­ma’da yaşayarak Yahudilere Mektuplar’ı kaleme aldığına inanılır. Barnabas’ın oldu­ğu samlan mezar 488’de Kıbrıs’ın Salamis kentindeki St. Barnabas Manastırı yakınla­rında bulunmuştur. Paulus ve Barnabas kentteki Hıristiyan cemaatinin kurucularıdır.

Günümüzde yalnızca 14-16. yüzyıllar ara­sında yazılmış ya da kopya edilmiş tek bir İtalyanca yazması bulunan Barnabas İncili adlı bir metin daha vardır. 18. yüzyılda ortaya çıkarılan ve Avusturya Ulusal Kü­tüphanesinde korunan bu metinde İsa ken­di ağzından Tanrimn oğlu ve Mesih olduğu­nu reddetmekte, kendisinden sonra son peygamber olarak Muhammed adlı bir Tan­rı elçisinin geleceğini bildirmektedir. Ayrıca metnin yazan İsa’nın yerine ona çok benze­yen Yahuda İskaryot’un çarmıha gerildiğini öne sürmektedir. Bütünüyle İslam öğretisini doğrulayan bu özelliklerinden dolayı Barna­bas İncili Müslüman araştırmacılarca, bazı bozulmalara uğramış olsa bile özgünlüğünü koruyan tek sahih İncil metni olarak kabul edilmektedir (1980’lerde Türkçeye de çev­rilmiştir). Hıristiyan araştırmacılar ise Bar­nabas İncili’nin Hıristiyanlıktan Müslüman­lığa geçmiş Bologna’lı bir İtalyanın kaleme aldığı düzmece bir metin olduğunu öne sürmektedir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.