Azot monoksit formülü ve kullanım alanları

Azot monoksit kullanım alanları, Azot monoksit formülü ve özellikleri

Azot monoksit (NO), azot ile oksijenin bileşiği olan renksiz, zehirli gazdır. Azot ve oksijenin elektrik kıvılcımları ya da yüksek sıcaklık etkisiyle birleşmesinden oluşur; sa­nayide ise daha çok bakır ya da cıva üzerine şeyreltik nitrik asit uygulayarak elde edilir. İlk kez 1620’lerde Belçikalı bilim adamı Jan Baptist van Helmont tarafından elde edil­miş, ilk kez 1772’de bu gaza “azotlu hava” adını veren İngiliz kimyacı Joseph Priestley tarafından incelenmiştir.

Azot monoksit -151,8°C’de sıvılaşır, — 163,6°C’de katılaşır; hem sıvı, hem katı durumdayken mavi renktedir. Suda hemen hemen hiç çözünmez; buna karşılık zayıf alkali nitelikteki sodyum sülfit çözeltisinde hızla çözünerek sodyum dinitrozosülfit [Na2(N0)2S03] bileşiğini oluşturur. Oksi­jenle hızla tepkimeye girerek azot dioksit (NO2) verir. Azot monoksit, tek sayıda elektron içermesine karşın kararlı olabilen birkaç bileşikten biridir. Bir elektron alarak ya da vererek NO~ ya da NO+ iyonları oluşturur; bu iyonlar, karbon monoksit ile geçiş elementlerinin tepkimesiyle oluşan karbonillere oldukça benzeyen nitrozil bile­şiklerinin yapısında yer alır.

Sanayide hidroksilamin üretiminde uy­gulanan temel yöntemlerden biri, azot monoksidin bir katalizör eşliğinde hidrojenle tepkimeye girmesine dayanır. Nitrik asit ile cıvanın azot monoksit veren tepkimesinden de, nitrik asik ve tuzlarının hacimsel çö­zümlemesinde yararlanılır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.