Avrupa’da Lonca Sistemi

Portekiz’in Müslümanların elinde olduğu dönemde (7- 14- yy), genellikle belirli bir kentin aynı sokağında yaşayan ve aynı zanaatla uğraşan kişilerin oluşturduğu örgütlü birliklere Lonca (gremio) denirdi. Her lonca çoğunlukla aynı zanaatla geçmişte uğraşmış birini koruyucu aziz se­çer ve bu azizin resmini taşıyan bir sancakla temsil edilirdi. Bu nedenle loncalar halk arasında bandeira’lar (sancak) olarak bili­nirdi. 14. yüzyılda denizaşırı ticaretin geliş­mesi sonucunda, özerk loncalarla kraliyet eyalet yönetimleri ve meclisleri arasındaki bağlar sıkılaştı. Lonca üyeleri dört aşamadan geçerdi: Çırak, kalfa, diplomalı ve usta. Her loncaya bir usta başkanlık ederdi. Ustalar loncanın politikasını denetler, işin niteliklerine ve çıraklann sınanmasına ilişkin kurallan sap­tarlardı. Bütün loncaların yönetimi Casa dos Vinte e Ouatro (Yirmi Dörtler Kurulu) adı verilen ve 12 loncadan seçilmiş ikişer temsilciden oluşan bir kurulun elindeydi. En az 40 yaşında olması gereken kurul üyeleri kendi loncalanndaki ustaların üçte ikisinin oyuyla seçilirlerdi.

Özerk statülerini yitirdikten sonra, Porte­kiz krallannm asker toplamada başvurduğu bir araç durumuna gelen gremio’lar, aynı zamanda Cortes’in (Parlamento) karar alma sürecinde de etkili olmaya başladılar. Feo­dal toplumdan sanayi toplumuna geçişe katkıda bulunan bir kurum işlevini görme­nin yanı sıra daha dolaylı olarak modern işçi sendikalarına örnek oluşturdular.

d-lonca

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.