Web sitemize hoşgeldiniz, 26 Eylül 2021

Atmosfer ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Atmosfer ve özellikleri hakkında bilgi kısaca, Atmosfer nedir, Atmosferin özellikleri

Atmosfer

Dünyayı saran, yer çekimi ile dünyaya bağlı bulunan, yüzlerce kilometre kalınlı­ğında bir gaz katmanıdır. Bu katmanın yak­laşık %78 kadarı azot, %21 kadarı oksi­jenden meydana gelir. Geri kalan ise ar­gon, neon, kripton, helyum, karbondioksit gibi gazlardır.

Atmosfer, içindeki oksijenden ötürü canlılar için bir hayat kaynağıdır. Aynı za­manda varlığı ile güneş ışınlarının dünya­ya doğrudan doğruya gelerek yakmasını önler, geceleri ise yani güneşin görünme­diği zamanlarda sıcaklığı içinde tutarak ısı­nın hayatı etkileyecek kadar düşmesini ön­ler. Yani dünyayı koruyan bir örtü gibidir. Atmosferin toplam ağırlığı 6.000.000.000.000.000 tondur. Bu ağırlıktan doğan basınçla, dünyaya ya­kın olan katmanlar daha sıkışık-yoğun, yüksektekiler ise basınç azaldığı için daha gevşektir. Deniz seviyesinde hava basın­cı 1 kgfcm2, 5400 metrede bunun yarısı, 50 km.’de ise bunun binde biridir. Bizlerin vücut yapısı deniz seviyesindeki hava ba­sıncına dayanacak biçimde olduğundan, havanın ağırlığı bizi rahatsız etmez. Atmos­fer basıncı genellikle ağırlığı ve taban alanı atmosfer sütununkine eşit olan civalı ba­rometreyle ölçülür. Deniz düzeyindeki at­mosfer basıncı bu ölçüm ile 760 mm.’lik cıva basıncıdır.

Hava kütlelerinin doğu-batı doğrultu­sundaki yatay hareketlerinden doğan ve yer çevresinde bir dizi rüzgâr kuşağı oluş­turan, büyük çapta rüzgâr sistemlerine at­mosfer dolaşımı denir. 30 derece kuzey ve 30 derece güney enlemleri yakınındaki, astropik yüksek basınç kuşaklarında ha­va kütlesinin alçalmasıyla yeryüzeyine ya­kın olarak batıya ve ekvatora doğru esen Alize rüzgârları doğar. Bu rüzgarların ek­vator yakınlarındaki dönenceler arası ya­kınsama bölgesinde, birbirine karışıp yük­selmesiyle de ters alize rüzgârları oluşur.

Güney yarımkürede atmosfer dolaşımı­nı bozacak kara parçaları çok az olduğun­dan, buradaki bölgesel rüzgâr kuşakları çok daha kararlı ve tek düzedir. Kuzey ya­rımkürede ise, yılın belirli zamanlarında kı­talar ve okyanuslar üzerinde büyük, olduk­ça sürekli yüksek ve alçak basınç merkez­leri oluşur.

Atmosfer ilk defa 1783’de bir Montgo- fier balonunun aşağı yukarı 9000 metre yukarıya çıkarılması ile incelenmiştir. Bu­gün bütün hava şartları ve davranışları tek­niğin ilerlemesi sonucu bütün teferruatı ile rahatlıkla anlaşılmaktadır.

Atmosfer, esas olarak Troposfer, Stra­tosfer ve iyonosfer olmak üzere üç taba­kadan meydana gelmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. bir öğrenci dedi ki:

    çok beğendim işime çok yaradı teşekkür ederim

Yorum Yaz