Atık Suların Arıtımında Yapılan İşlemler Nelerdir?

Bu yazımızda atık suların artımında yapılan işlemler nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Atık suların artırılması için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bilimsel olarak ayrıştırma yöntemleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak gerçekleşmektedir. Atık suların arıtılmasında çok kapsamlı tesisler oluşturulmuştur. Atık su arıtma tesislerinde birçok bilimsel işlemler yapılmaktadır.

Atık suların arıtımında üç farklı yöntem uygulanmaktadır:

*Fiziksel Arıtma Yöntemleri

*Kimyasal Arıtma Yöntemleri

*Biyolojik Arıtma Yöntemleri

Evlerde ve okullarda ve benzeri yerlerde kullanılan atık suların arıtımı genelde fiziksel ve biyolojik olarak gerçekleştirilmektedir. Sanayi suyu atıkları için de kimyasal arıtma sistemleri kullanılmaktadır. Fiziksel arıtmada akışkan olarak suyun yoğunluğu ve akışkanlığı oldukça önemlidir. Bu nedenle birçok fiziksel arıtma sistemleri geliştirilmiştir.

Kimyasal arıtmalarda florlaştırma, klorlaştırma ve ozonlama gibi teknikler kullanılmaktadır. Böylece endüstriyel su atıklarının arıtılması söz konusu olmaktadır. Biyolojik arıtma sistemleri de endüstriyel olmayan atık suları arıtmak için kullanılmaktadır. Suların organik kirletici tarafından atık haline gelmesi durumunda biyolojik arıtma sistemleri kullanılmaktadır.

Atıkların geri kazanılmasında önemli ölçüde tasarruf söz konusu olmaktadır. Dünyanın su kaynaklarının tükenmesi ile karşı karşıya kalması durumunda suların da arıtılmasına önem verilmiştir. Su arıtma sistemlerinin alanlarının genişlemesi bu sayede gerçekleşmiştir. Ülkemizde de su sorunları yaşanmakta ve bazı bölgelerimizde tarımsal faaliyetler aksamaktadır. Bu nedenle atık suların tekrar kullanıma hazır hale getirilmesi önemlidir.

Atık Suların Artımında Yapılan İşlemler Nelerdir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

32 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.