Atatürkçülük Nedir

Atatürkçülük konuları hakkında bilgi kısaca, Atatürkçülük nedir?

Mustafa Kemal Atatürk’ün devlet yönetimini ilgilendiren her konuda bir görüşü ve çizgisi mevcuttur. Bu çizgiler devlet, toplum, ekonomi, düşünce hayatı gibi alanlarla ilgili şahsi ve özel görüşlerdir. Arkasında büyük bir bilgi birikimi ve tecrübe barındırmaktadır. İşte Atatürk’ün bu konular hakkındaki gerçekçi düşünceleri ve ilkeleri Atatürkçülük olarak isimlendirilir.

Atatürk her şeyden önce Türk halkının onun yaşadığı dönemde ve gelecekte güven ve refah içinde yaşamasını istemektedir. Atatürkçülüğün amaçları, yani Atatürk’ün amaçları Türk medeniyetini çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak ve milli egemenlik çerçevesinde devleti yüceltmektir.

Askeri alanda Atatürkçülük, milletin bütünlüğünün muhafaza edilmesi anlamına gelir. Ekonomik açıdan Atatürkçülük yerli kaynaklardan en üst düzeyde faydalanılması ve tam bağımsızlığın korunması demektir. Siyasi açıdan Atatürkçülük ise egemenliğin kayıtsız şartsız millette olmasını işaret eder.

Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık Atatürk’ün 6 ana düşünce sistemidir. Bunlar Atatürkçülüğün de temelleridir.

Bu ilkelerden üçü diğerlerinin de temelini oluşturmaktadır. Bunlar cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve laikliktir. Bunlar vazgeçilmezdir ve bunlar olmazsa diğerlerinin de bir anlamı kalmaz. İnkılapçılık, halkçılık ve devletçilik ise Türkiye’nin o günün koşullarında sahip olması gereken özelliklerdir.

Milli bağımsızlık, milli birlik ve beraberlik, milli egemenlik, akılcılık, barışçılık, bilimsellik, çağdaşlık ve ülke bütünlüğü ise Atatürk ilkelerini tamamlayıcı ilkelerdir. Bunlar esasında her bir Atatürk ilkesinin içinde mevcuttur ve her bir Atatürk ilkesinin dayandığı veya amaçladığı şeylerdir.

Atatürkçülük Nedir Hakkında Yorumlarınızı Hemen Paylaşabilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.