Atatürk Önderliğinde Kavuştuğumuz Hak ve Hürriyetler

Atatürk Önderliğinde Kavuştuğumuz Hak ve Hürriyetler Nelerdir

Atatürk önderliğinde yapılan devrimler ve oluşturulan ilkeler, bizlerin sahip olduğu hak ve hürriyetlerin belirlenmesinde etkili olmuştur. Bu inkılaplar Türkiye’de demokrasinin gelişiminde ve insanların daha özgür bir ortamda yaşamasına vesile olmuştur. Bu inkılapları yapıldığı alanlara bölersek hukuk, toplumsal hayat ve siyasal hayatta yapılan inkılaplar olarak sınıflandırırız.

Hukuk alanında yapılan inkılaplar:

İlk inkılap şeriye mahkemelerinin kaldırılarak yerine yeni mahkemelerin kurulması olmuştur. Bu sayede devlet, yargısal alanda bir uyuşmazlığın çözümünde dini değil hukuki kurallara göre hüküm vermeye başladı.

Medeni kanun, ceza kanunu, borçlar kanunu, deniz ticaret kanunu gibi birçok kanun çıkarılarak yeni bir hukuk sistemi oluşturuldu.

Toplumsal alanda yapılan inkılaplar:

Tekke ve türbeler kapatıldı. Şapka kanunu çıkarıldı. Böylece insanların hem iç hem dış görünüşlerinin modernleşmesi sağlandı.

Saat, takvim ve ölçülerde yapılan değişiklikle evrensel ölçülerin kullanılması kabul edildi. Farklı ölçüm yöntemleri birleştirildi ve evrensellik sağlandı.

Soyadı kanunuyla birlikte lakaplar ve unvanlar kaldırılarak kişilerin günlük hayatta daha kolay tanınmaları sağlandı. Devlet dairelerinde isim benzerlikleri yüzünde yapılan karışıklıkların önüne geçildi.

Dışarıda dini kıyafet, sarık, çarşaf vs gibi dini sembol içeren giysilerin giyilmesi yasaklandı.

Kadınlara erkeklerle eşit haklar verildi. Avrupa’daki pek çok medeni ülkeden daha erken kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. Bunun yanı sıra kadınlara işte çalışma ve iş kurma özgürlüğü de verildi.

Siyasal alanda yapılan inkılaplar:

Saltanat ve hilafet kaldırıldı. Cumhuriyet rejimi benimsendi. Böylece milli egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine uygun hareket edilmiş oldu. Bundan sonra halk, yöneticilerini kendi iradeleriyle belirledi.

Atatürk Sayesinde Elde Ettiğimiz Haklar ve Özgürlükler Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen yazabilirsiniz.

28 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.