Asurluların Çeşitli Bölgelerde Ticaret Kolonileri Kurmaları Sosyal Yaşantılarını Nasıl Etkilemiştir?

Bu yazımızda Asurluların çeşitli bölgelerde ticaret kolonileri kurmaları sosyal yaşantılarını nasıl etkilemiştir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Anadolu coğrafyasında birçok uygarlık hüküm sürmüştür. Mezopotamya toprakları üzerinde de uygarlıklar yüzlerce yıl varlığını korumuştur. Uygarlıklar, sosyal, siyasal, kültürel, eğitim, ticaret alanlarında önemli gelişmelere vesile olmuşlardır. Bu uygarlıklardan biri de Asurlar’dır. Asurlar, ticaretle meşgul olan bir uygarlık olarak bilinmektedir.

Asurlar yaşadıkları coğrafyalarda ve irtibatta oldukları coğrafyalarda ticaret koloniler kurmuşlardır. Kolonilerin kurulması farklı uygarlıklardan etkilenme açısından önemli katkıları olmuştur. sosyal hayatın şekillenmesinde insanların birbiriyle akrabalık ilişkileri kurması da etkili olmuştur. Akrabalık ilişkileri de ticaretle daha çok gelişmiştir. Bu nedenle ticaret kolonileri sosyal hayatın şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir.

2 yorum

  1. Asurluların çeşitli bölgelerde ticaret kolonileri kurmaları sosyal yaşantılarını olumlu yönde etkilemiştir. Çünkü ticaret yapılan ülkelerin sosyal hayatları da paralel olarak hareketlenir. Ticaretin gelişmiş olduğu yerlere icatlar önce gider yenilikler önce gider.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.