Astrofizik Nedir Bölümleri

Astrofizik Nedir, Astrofizik Bölümleri ve Araştırma Yöntemleri

Bir bütün olarak evrenin ve gök cisim­lerinin fiziksel yapısını, özelliklerini, olu­şumunu ve evrimini inceleyen daldır. Gök fiziği olarak da bilinir.

Astrofizik; atom fiziği, çekirdek fiziği, spektroskopi, plazma fiziği ve termodina­mik ile bağımlıdır.

Astrofiziğin başlıca araştırma yöntemi; gök cisimlerinden gelen ışınımların kapa­sitesini ve değişimlerini belirlemektir. Gö­rünür ve radyoelektrik ışınımlar Dünya’dan algılanarak, morötesi, X ve gama ışınları da uzay gözlemlerinden yararla­nılarak çözümlenir.

Astrofizik; gökcisimlerinin gama, X ve morötesi ışınları ile ilgilenen Yüksek Enerji Astrofiziği ve gökcisimlerinin gö­rünen kızılaltı ve radyoelektrik ışınlarını in­celeyen Alçak Enerji Astrofiziği olmak üze­re ikiye ayrılır.

Astrofizikte, ışınlarının kapasite ve de­ğişimlerini belirlemek için fotometri, alı­nan ışınların analizi için ise spektroskopi uy­gulanır.

Astrofizik, 19. yy. ortalarında gök cisim­lerinin görünür ışınımını incelemede uy­gulanan tayf gözlemi ve fotoğrafçılığın bulunuşu ile doğdu. Astrofizik kademeleri nedir hakkında kısaca bilgi verdik.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.