Assumed İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Assumed İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Assumed:

Assumed kelimesi Türkçe’de “varsayılan” veya “farz edilen” anlamlarına gelir.

Örnek cümleler:

 1. I assumed he was coming, but he never showed up. (Onun geleceğini varsaydım ama hiç ortaya çıkmadı.)
 2. The assumed cost of the project is $5000. (Projenin varsayılan maliyeti 5000 dolar.)
 3. The assumed risk of the investment is too high. (Yatırımın varsayılan riski çok yüksek.)
 4. The assumed date for the product launch is next month. (Ürünün piyasaya sürülmesi için varsayılan tarih önümüzdeki aydır.)
 5. She made an assumed statement about the company’s profits. (Şirketin karları hakkında varsayılan bir açıklama yaptı.)
 6. The assumed knowledge of the subject is necessary for the exam. (Sınav için konunun varsayılan bilgisi gerekli.)
 7. The assumed identity of the suspect was finally revealed. (Şüphelinin varsayılan kimliği sonunda ortaya çıkarıldı.)
 8. The assumed responsibility for the accident lies with the driver. (Kazadan sorumlu olan varsayılan sürücüdür.)
 9. He assumed that she had already left, so he didn’t look for her. (O zaten ayrılmış varsaydı, bu yüzden onu aramadı.)
 10. The assumed value of the property is higher than the asking price. (Mülkün varsayılan değeri istenen fiyattan daha yüksektir.)
 11. The assumed deadline for the project is next week. (Projenin varsayılan bitiş tarihi önümüzdeki haftadır.)
 12. The assumed role of the company is to provide quality products. (Şirketin varsayılan rolü kaliteli ürünler sağlamaktır.)
 13. The assumed temperature for cooking the chicken is 375°F. (Tavuğu pişirmek için varsayılan sıcaklık 375°F’tir.)
 14. The assumed relationship between the two is purely professional. (İkisi aras
 1. The assumed cause of the problem turned out to be something entirely different. (Sorunun varsayılan nedeni tamamen farklı bir şey çıktı.)
 2. She made an assumed agreement with her landlord to renew the lease. (Kiracısıyla sözleşme yenilemek için varsayılan bir anlaşma yaptı.)
 3. The assumed benefit of the new policy is to reduce costs. (Yeni politikanın varsayılan faydası maliyetleri azaltmaktır.)
 4. The assumed goal of the project is to increase sales. (Projenin varsayılan hedefi satışları artırmaktır.)
 5. The assumed position of the enemy troops was unknown. (Düşman birliklerinin varsayılan konumu bilinmiyordu.)
 6. The assumed level of knowledge required for the job was higher than he expected. (İş için gereken varsayılan bilgi seviyesi beklediğinden daha yüksekti.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.