Asım Gündüz Kimdir

Asım Gündüz Kimdir, Asım Gündüz Hayatı Hakkında Kısaca Bilgi

ASım Gündüz  (d. 1880, Kütahya – ö. 14 Ocak 1970, İstanbul), Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi kurmay başkanlığında bulu­nan asker.

1905’te kurmay yüzbaşı olarak Erkân-ı Harbiye (Kurmay) Mektebi’ni bitirdi. Al­manya’da dört yıl süreyle kıta ve kurmaylık stajı gördü. Balkan Savaşları sırasında Ge­nel Karargâh’ta harekât şubesinde görev yaptı. I. Dünya Savaşı’nda 20. ve 3. Kolor­du ile Filistin Cephesi kurmay başkanlıklarında, 48. Tümen komutanlığı ve 2. Kolor­du komutan vekilliğinde bulundu. Çarpış­malarda gösterdiği başarı üzerine miralaylı­ğa (albay) yükseltildi. Mondros Mütareke­sinden (30 Ekim 1918) sonra Harbiye Nezareti’nde görev aldı. Temmuz 1921’de Kurtuluş Savaşı’na katıl­mak üzere Ankara’ya geçti. Batı Cephesi kurmay başkanlığını üstlenerek Sakarya ve Dumlupınar savaşlarında büyük başarı gös­terdi, altın liyakat madalyasıyla ödüllendiri­lerek mirlivalığa (tuğgeneral) yükseltildi. 3-11 Ekim 1922’de askeri temsilci olarak Mudanya Mütarekesi’ne katıldı.

1923’te Genelkurmay ikinci başkanlığına, daha son­ra 8., 9. ve 5. Kolordu komutanlıklarına atandı. 1926’da korgeneralliğe yükseldi. 1928’de ikinci kez Genelkurmay ikinci baş­kanlığına getirildi. 1937’de orgeneral oldu. Aynı yıl Montreux görüşmelerine katılan Asım Gündüz, çeşitli devletlerle yapılan görüşme ve toplantılarda askeri temsilci olarak bulundu. 1943’te Yüksek Askeri Şûra üyeliğine atanan Gündüz 1945’te emekli oldu ve siyasete atıldı. 1946 ve 1950 seçimlerinde CHP’den Kütahya milletvekili seçildi. Anıları ölümünden sonra Hatırala­rını (1973; yay. haz. İhsan Ilgar) başlığıyla yayımlandı.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.