Art İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Art İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Art (Sanat) İle İlgili Cümleler

Sanat, insanların yaratıcılıklarını sergilediği ve ifade ettiği bir alan olarak tanımlanabilir.

Örnek Cümleler:
 1. Art is a way for people to express themselves through creativity. (Sanat, insanların yaratıcılıklarını ifade etmek için bir yoldur.)
 2. The museum has a large collection of art from different time periods. (Müze, farklı zaman dönemlerinden sanat eserlerinin büyük bir koleksiyonuna sahiptir.)
 3. She studied art history in college and now works as a curator at a gallery. (Üniversitede sanat tarihi okudu ve şimdi bir galeride küratör olarak çalışıyor.)
 4. The mural on the side of the building is a beautiful piece of art. (Bina duvarındaki duvar resmi güzel bir sanat eseri.)
 5. He has a great eye for art and can always spot a valuable piece. (Sanata karşı büyük bir ilgisi var ve her zaman değerli bir eseri fark edebilir.)
 6. Her art exhibit showcases a different theme or style. (Onun sanat sergileri her seferinde farklı bir tema veya tarzı sergiler.)
 7. Many people find solace in creating art during difficult times. (Birçok insan, zor zamanlarda sanat yaratmakta huzur bulur.)
 8. The Renaissance was a period of great art and cultural advancement. (Rönesans dönemi büyük sanat ve kültürel gelişme dönemiydi.)
 9. The museum offers classes and workshops for people interested in learning about art. (Müze, sanat hakkında öğrenmek isteyenler için sınıflar ve atölyeler sunar.)
 10. She spends all her free time creating art in her studio. (Stüdyosunda tüm boş zamanını sanat yaratmakla geçirir.)
 11. Abstract art can be difficult to understand, but it can also be very thought-provoking. (Soyut sanat anlaşılması zor olabilir, ancak çok düşündürücü de olabilir.)
 12. The art museum is closed on Mondays. (Sanat müzesi pazartesi günleri kapalıdır.)
 13. She has a large collection of art prints hanging on her walls. (Duvarlarında asılı birçok sanat baskısının

  kolleksiyonu var.)

 14. The concert was a beautiful art performance that left the audience in awe. (Konser, izleyicileri hayrete düşüren güzel bir sanat performansıydı.)
 15. He has a passion for art and is always looking for new artists to discover. (Sanata tutkusu var ve her zaman keşfedilecek yeni sanatçılar arıyor.)
 16. The sculpture garden is a peaceful place to appreciate art in nature. (Heykel bahçesi, doğada sanatı takdir etmek için huzurlu bir yerdir.)
 17. She studied art therapy and now works with patients to help them express their emotions through art. (Sanat terapisi çalıştı ve şimdi hastalarla birlikte, duygularını sanat yoluyla ifade etmelerine yardımcı oluyor.)
 18. The artist’s use of color in this painting is truly a work of art. (Bu tablodaki renk kullanımı gerçekten bir sanat eseri niteliğinde.)
 19. Many people collect art as a way to invest in something they love and appreciate. (Birçok insan, sevdikleri ve takdir ettikleri bir şeye yatırım yapmanın bir yolu olarak sanat koleksiyonu yaparlar.)
 20. The play was a powerful piece of art that moved the audience to tears. (Oyun, izleyicileri gözyaşlarına boğan güçlü bir sanat eseriydi.)
 21. She loves to visit different cities and explore the art scene in each one. (Farklı şehirleri ziyaret etmek ve her birindeki sanat sahnesini keşfetmekten hoşlanır.)
 22. The stained-glass windows in the church are a beautiful example of religious art. (Kilisedeki vitray cam pencereler, dini sanatın güzel bir örneğidir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.