Ark lambası nedir nasıl yapılır

Ark lambası nasıl yapılır, ark lambası nedir

Ark lambası, iki iletken arasında elektrik arkı oluşturulması yöntemine dayalı olarak çalışan lamba türü. İletken olarak genellikle karbon çubukların kullanıldığı bu lambalar­da ışık kaynağı, elektrik arkı ile iletkenlerin ısınan uçlarıdır. Çok parlak ışığa gereksinim duyulan uygulamalarda, örneğin ışıldaklar­da ve film projektörlerinde ark lambasın­dan yararlanılır. Ark lambası terimi genel­likle, aralarında bir hava aralığı bulunan yanan karbon elektrotlardan oluşan lamba­lar için kullanılır. Oysa, flüoresan lambalar ile öbür elektrik boşalmalı lambalar da, gaz ortamlı tüplerde oluşturulan elektrik arkıyla ışık verirler.

Kimi morötesi lambalar da ark lambası türlerindendir. İlk ark lambası, 1807’de Sir Humphry Davy tarafından yapıldı. 2 bin pilden oluşan bir batarya kullanan Davy, iki kömür çubuk arasında 100 mm uzunluğunda bir elektrik arkı elde etmişti. 1870’lerin sonlarında, daha uygun elektrik üreteçlerinin ortaya çıkışıyla birlikte, çeşitli alanlarda ark lam­bası kullanımı da yaygınlaştı. 1878’den son­ra, başta Paris olmak üzere birçok Avrupa kentinin cadde ve sokaklarının aydınlatıl­masında, Rus mühendis Yabloçkov’un ge­liştirdiği bir tür ark lambası olan Yabloçkov lambası kullanılmaya başlandı.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.