Web sitemize hoşgeldiniz, 16 Ocak 2021

Aristophanes oyunları komedi eserleri hakkında bilgi

Aristophanes oyunları ve özellikleri, Aristophanes oyunları nelerdir, Aristophanes komedi eserleri

Aristophanes’in Komedya Türündeki Oyunları Şunlardır :

Akharneis (İÖ 425; Akharnai’lılar), Aristophanes’in eksiksiz biçimde günümüze kal­mış on bir komedyasının ilkidir. Savaş çılgınlığını hedef alan oyunun çiftçi kahra­manı Dikaipolis, Spartalılarla kendi adına bir barış antlaşması yapmayı başarır. Dikaipolis’iıı özel pazar yerinde geçen iki sahne­de kaba bir güldürü anlayışı ağırlıktadır. İlkinde, yoksul bir Megaralı, iki kızını açlıktan ölmemeleri için domuz kılığına sokarak satar. Ötekindeyse, gerçek bir Atina ürünü arayan varlıklı bir Boiotia’lı, bir muhbir satın alır. Ertesi yıl yazdığı Hippeis (İÖ 424; Atlılar) adlı komedyada, Aristophanes’in önceki kovuşturmadan pek etkilen­memiş olduğu görülür. Kleon bu oyunda da acımasızca yerilir. Nephelai’da (İÖ 423; Bulutlar, 1957), Aristophanes ilk komedya­sının konusuna döner. Oyun Sofistlerin “modern” eğitim ve ahlak anlayışına karşı bir saldırıdır; Sokrates ve öğrencileri alaya alınır. Aristophanes’in Sofistleri temsil et­mek üzere onları acımasızca eleştirmiş olan Sokrates’i seçmiş olması ise, uzun süren bir tartışma konusudur. Sphekes (İÖ 422; Eşek Arıları: Yargıçlar, 1966, 1988) komedyasın­da Atinalıların mahkeme davalarına düş­künlüğü, yaşlı jüri üyesi Philokleon’un (Sevgi-Kleon) kişiliğinde eleştirilir. Philok­leon’un oğlu Bdelykleon (Nefret-Kleon), evde kurduğu bir mahkemede babasının peynir çalmakla suçlanan bir köpeği yargıla­masını sağlar. Philokleon sonunda mahke­medeki görevini sürdürme sevdasından vaz­geçer, Eirene (İÖ 421 başları; Barış, 1947/ Barış Oyunları, 1975) savaş politikası uygu­layan Atinalı Kleon ve Spartalı Brasidas’ın savaşta ölmelerinden yedi ay sonra, Atina- Sparta Savaşı’nı altı yıl için askıya alan Nikias Barışı’nın (İÖ Mart 421?) gerçekleş­mesinden birkaç hafta önce sahnelenmiştir. Komedyanın ana temasını Zeus tarafından bir mağaraya kapattırılan Barış’ın kurtarıl­ması oluşturur.

Ornithes (İÖ 414; Kuşlar, 1966, 1988) fantastik bir komedyadır. Atinalı iki yurttaş kuşların insanları yöneteceği bir kent düş­lerler. Kimi araştırmacılar, Kuşları Atinalı­ların yayılmacı politikasına karşı bir yer­gi olarak değerlendirmişlerdir. Lysistrate (İÖ 411; Kadınlar Savaşı, 1966/Lysistrata [Kadınların Savaşı], 1988), Atinalıla­rın İÖ 413’te Sicilya’da yenilmelerinden sonra ve Atina’daki 400 ayaklanmasından önce, Sparta ile barışa hazır bir oligarşik rejim kurulduğunda yazılmıştır. Atinalı ka­dınlar Lysistrata’nın öncülüğünde Akropolis ile Atina hazinesini ele geçirirler ve Yunanistan’daki tüm kadınlarla birlikte, erkekler barış yapıncaya değin cinsel greve giderler. Aynı yıl sahnelenen Thesmophori- azousai (Thesmophoria Bayramını Kutla­yan Kadınlar), belki de Aristophanes’in en komik oyunudur. Bu komedyada Atinalı kadınlar, oyunlarında kendilerine saldıran Euripides’i öldürmeyi tasarlarlar. Bunu öğ­renen Euripides kayınbiraderi Mnesilokhos’dan kendisine yardımcı olmasını ister. Kadın kılığına giren Mnesilokhos, hilesi ortaya çıkınca kadınların eline düşer. Kaç­maya çalıştığı üç sahne, Euripides’in üç tragedyasının parodisidir. Sonunda Euripi­des ortaya çıkar ve bir daha kadınları yermeyeceğine söz verir.

Batrakhoi (İÖ 405; Kurbağalar, 1946) edebi bir komedyadır. Tragedyaların nite­liksizliğinden yakınan Dionysos, Herakles’ in kılığına girer ve ölmüş olan en sevdiği yazar Euripides’i geri getirmek üzere Hades’e yollanır. Ancak Euripides ve Aiskhylos arasında düzenlenen bir yarışma sonunda Dionysos, Aiskhylos’u yanına ala­rak yeryüzüne döner. Ekklesiazousai’ da (İÖ 391;’ Kadınlar Halk Meclisinde) kadın­lar tekrar iktidarı ele geçirirler. Platon’un birkaç yıl sonra Politeia (Devlet) adlı yapıtında yazdıklarına benzer biçimde ekonomik ve cinsel eşitlik uygularlar. Aristophanes’in sağlığında oynanan son oyunu Plutos’da (İÖ 388; Servet), iyilerle kötüleri ayıramasın diye Zeus tarafından kör edilen Zenginlik Tanrısı Plutos, yoksul ve dürüst Khremylos tarafın­dan iyileştirilir. Plutos görmeye başladıktan sonra dürüst kişileri zengin ederek ödüllendi­rir. Aristophanes’in Aiolosikon ve Kokoloş adlı günümüze ulaşmayan iki oyununun, İÖ y. 387’de oğlu tarafından sahnelendiği bilin­mektedir .

Aristophanes komedi eserleri hakkında bilgiler verdik.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz