Approachment İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Approachment İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Approachment Nedir?

Approachment, yaklaşım anlamına gelir. Bir konuya ya da birine yaklaşım şeklini ifade eder.


Örnek Cümleler:

 1. Approachment to a difficult problem requires a creative mind. (Zor bir problemi çözmek için yaklaşım yaratıcı bir zihin gerektirir.)
 2. The teacher’s approachment to teaching is very student-centered. (Öğretmenin öğretim yaklaşımı öğrenci merkezlidir.)
 3. I don’t agree with his approachment to the issue. (Meseleye yaklaşımına katılmıyorum.)
 4. The company is changing its approachment to marketing. (Şirket pazarlamaya yaklaşımını değiştiriyor.)
 5. Her approachment to life is very positive. (Hayata yaklaşımı çok pozitiftir.)
 6. The new manager’s approachment to leadership has brought positive changes. (Yeni yöneticinin liderliğe yaklaşımı olumlu değişiklikler getirdi.)
 7. I need to change my approachment to this project. (Bu projeye yaklaşımımı değiştirmem gerekiyor.)
 8. His approachment to negotiation is very effective. (Müzakerelere yaklaşımı çok etkilidir.)
 9. The team’s approachment to problem-solving is collaborative. (Takımın problem çözme yaklaşımı işbirlikçidir.)
 10. My approachment to time management needs improvement. (Zaman yönetimine yaklaşımım geliştirmeye ihtiyacı var.)
 11. The company’s approachment to customer service is exemplary. (Şirketin müşteri hizmetlerine yaklaşımı örnek alınacak nitelikte.)
 12. The book provides a new approachment to the topic. (Kitap, konuya yeni bir yaklaşım sunuyor.)
 13. His approachment to risk-taking is very conservative. (Risk alma konusundaki yaklaşımı çok muhafazakardır.)
 14. The school’s approachment to education is innovative. (Okulun eğitime yaklaşımı yenilikçidir.)
 15. The athlete’s approachment

to training is very disciplined. (Sporcu antrenmana yaklaşımı çok disiplinlidir.)
16. The company’s approachment to sustainability is admirable. (Şirketin sürdürülebilirliğe yaklaşımı takdire şayan.)

 1. The artist’s approachment to painting is very abstract. (Sanatçının resim yapma şekli çok soyut.)
 2. My approachment to the project is very organized. (Projeye yaklaşımım çok düzenlidir.)
 3. The company’s approachment to diversity is inclusive. (Şirketin çeşitliliğe yaklaşımı kapsayıcıdır.)
 4. The student’s approachment to learning is very enthusiastic. (Öğrencinin öğrenmeye yaklaşımı çok heveslidir.)

Bu örnek cümlelerde, “approachment” kelimesinin farklı konulara ve durumlara nasıl uygulanabileceğini gösterdik.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.