Web sitemize hoşgeldiniz, 05 Aralık 2021

AÖF Kayıt İçin Gerekli Belgeler 2016 2017

2018 2019 Açıköğretim kayıt için gerekli belgeler 2013, aöf kayıt için gerekli belgeler 2013, aöf kayıt belgeleri 2013, açıköğretim fakültesi kayıt için gerekli belgeler 2013 hakkında detaylı bilgileri aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Açıköğretim kayıt için gerekli belgeler

Açıköğretim 2013 başvuruları hakkında şimdiye kadar kılavuz duyurulmadı. Aöf kayıt belgeleri 2013 genelde değişmez. Açıköğretim Fakültesi başvurularla ilgili duyuru yaptığında yazımızı gerek görürsek değiştireceğiz.

2018 2019 AÖF kesin kayıt için istenen evraklar, 2018 2019 AÖF kayıt için istenen belgeler, 2018 2019 Açık Öğretim Fakültesi kayıt için istenen belgeler

Üniversitemize bağlı örgün eğitim yapan Fakülte/Yüksekokullarına ÖSYS, DGS, TCS ve Yurt Dışından Kabul Edilen Yabancı Uyruklu (AYÖS) öğrencilerin kesin kayıtları 02-06 Eylül 2013 tarihleri arasında Yunus Emre Kampüsünde ilgili fakülte veya yüksekokullarda kayıt bürolarında mesai saatleri (09.00-17.00) içinde yapılacaktır. (Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna yerleştirilen adayların kayıtları Muttalip Mevkiinde İki Eylül Kampüsünde; Porsuk Meslek Yüksekokulu ve Ulaştırma Meslek Yüksekokuluna yerleştirilen adayların kayıtları Basın Şehitleri Caddesinde (TÜLOMSAŞ yakınında) kendi binasında yapılacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

1- 2013-ÖSYS sonuç belgesi, (Sonuç belgesi ÖSYM’nin internet sayfasından birim tarafından alınacaktır.)

2- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz). Ek puandan yararlanarak ya da Sınavsız Geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır).

3- T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- İkametgahı ile ilgili beyanı,

5- Askerlik durumu ile ilgili yazılı beyanı,

6- 12 adet (4,5×6 cm) boyutunda renkli fotoğraf,

7- Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü İşitme Engelliler Öğretmenliği Programına kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden konuşma, işitme ve görme özürü olmadığını belgeleyen rapor alınması gerekir,

8- Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (UOLP-SUNY Cortland), İşletme (UOLP-SUNY Empire State College) ve İşletme (UOLP-Leeds Metropolitan), Eskişehir Meslek Yüksekokulu Turizm Yönetimi (İngilizce) (UOÖLP-Leeds Metropolitan University), Porsuk Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (UOÖLP-Leeds Metropolitan University), Yunus Emre Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Bilimler (UOÖLP-Leeds Metropolitan University) programlarına yerleştirilen öğrencilerden, kayıt anında ÖSYS Kılavuzunda belirtilen TOEFL puanını aldığını belgeleyenler doğrudan lisans öğrenimine başlayacaklardır. Belirtilen puanları alabilecek derecede İngilizce dil bilgisine sahip olanların en kısa zamanda TOEFL sınavına girmeleri önerilir. Öğrenciler, bir yıl yoğun İngilizce eğitiminden sonra, uluslararası ortak lisans programına başlamadan yeniden TOEFL sınavına girip belirtilen puanı almak zorundadır. Öğrencilere TOEFL koşulunu sağlamaları için en fazla iki yıl verilir,

9- a) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümüne kesin kayıt için “JAR FCL MEDİCAL 3”e göre geçerli bir Class I sağlık sertifikası gerekmektedir. Hava Trafik Kontrol Bölümünde kesin kayıt için, tam teşekküllü hastanelerden alınacak olan, mesleği yapmasına engel bir sağlık probleminin olmadığını gösteren (özellikle görme, işitme ve konuşma problemi vb.) ICAO-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın 1. Ekinin, 3. Sınıfına veya JAR FCL 1. Sınıfa göre alınmış sağlık raporu. Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde-Motor Bakım bölümlerine kesin kayıt için Üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden, SHY-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği Tıbbi uygunluk madde 30’a göre görme ve renk ayırma kabiliyetinin kaybolmadığının, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir. (ÖSYS Kılavuzu 831 no’lu koşul gereğince.) Bu sağlık şartlarını sağlamayanların kayıtları yapılmayacaktır,

b) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin tüm bölümleri için kişiler tarafından “Sabıka Kaydı Olmadığını Gösterir” yazılı beyanı (ÖSYS Kılavuzu 41 no’lu koşul gereğince),

10- Engelliler Entegre Yüksekokuluna kayıt için her iki kulakta sensorineural işitme kaybı olduğunu ve iyi işiten kulakta en az 50 desibel işitme kaybı olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu alınması gerekir,

11- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir,

12- Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı’na 2018 2019 Öğretim Yılı’nda kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin; kayıt yaptırmaya gelirken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri önemlidir.

a) 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU’NDA yer alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları: 762. maddesinde belirtilen koşullara uygun olmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirmiş olduğu hastanelerden “uçuşa uygunluk raporu” getirmeleri zorunludur.

b) 02-06 Eylül 2013 tarihleri arasında kayıt yaptırmaya gelen öğrencilerin 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU’NDA yer alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları: 762. maddesinde belirtilen koşullara uygun olmak üzere yaş, boy, ağırlık, gibi fiziksel özellikleri ve ilgili mülakattan olumlu not almaları halinde kayıt günü saat 17:00’de; psikolojik, algı-karar verme yetisini ölçmeye yönelik test sınavı yapılacak ve test sınavından olumlu not alanların kesin kayıt hakkı gerçekleştirilecektir.

c) 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU’NDA yer alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları: 46. maddesinde belirtilen koşullara uygun olmak üzere 1 yıl süreli isteğe bağlı İngilizce hazırlık okuluna devam etmek isteyip istemedikleri hususunda karar vermiş olmaları istenecektir.

13-a) Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkı Payı ödemeyecek öğrenciler internette yenikayit.anadolu.edu.tr linkine tıklayarak, T.C. Kimlik numarası ile internet üzerinden “Öğrenci Bilgi Formunu” doldurabileceklerdir. Öğrenciler, kayıt için ilan edilen tarihleri aşmayacak şekilde işlemlerini yaptıracak ve diğer belgelerle birlikte kayıt yaptıracakları fakülte/yüksekokula teslim edeceklerdir,

b) Öğrenim ücreti ödeyecek öğrenciler öğrenim ücreti tutarını internette yenikayit.anadolu.edu.tr linkine tıklayarak, kullanıcı kodu olarak T.C. kimlik numarasını kullanmak suretiyle öğrenebilecek ve bulundukları il veya ilçelerdeki Vakıfbank şubelerine ödemelerini yapacaklardır. Öğrenciler öğrenim ücreti ödedikten sonra T.C. Kimlik numarası ile internet üzerinden “Öğrenci Bilgi Formunu” doldurabileceklerdir. Öğrenciler, kayıt için ilan edilen tarihleri aşmayacak şekilde işlemlerini yaptıracak ve diğer belgelerle birlikte, banka dekontunu da kayıt yaptıracakları fakülte/yüksekokula teslim edeceklerdir,

14- Adaylar daha önce öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarında başarılı oldukları dersler için kredi ve not transferi talebinde bulunabilirler. Bu durumda bulunan öğrencilerin, bir dilekçe ile birlikte kredi transferine esas oluşturabilecek belgeleri kesin kayıt yaptırdığı ilk haftada kayıtlı olduğu birime vermeleri gerekir.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2- Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

3- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

4- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

NOT:

· Açıköğretim sistemiyle eğitim veren İKTİSAT FAKÜLTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ ile AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ’nin programlarını kazanan adayların kesin kayıtları 02-17 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt ile ilgili duyuru http://www.anadolu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Aöf açıköğretim kayıt için gerekli belgeler 2018 2019,aöf kayıt belgeleri 2012,açıköğretim fakültesi kayıt için gerekli belgeler nelerdir .

derszamani.net

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. sinem dedi ki:

  bu arada 2 yıl çocuk gelişimi 2 yılda sınıf öğretmenliği okusam sınıf öğretmeni olabilir miyim

 2. sinem dedi ki:

  çocuk gelişimi açık öğretim bu yıl açılma şansı varmı dersiniz ?

 3. batuhan dedi ki:

  düz lise mezunuyum busene sınava girip ünüversite okumayı düşünüyorum hangi bölümü tavsiye edersiniz öncekiyıllar da alınan öss puanlarıyla başvurulabilirmi

 4. Muslum dedi ki:

  Arkadaslar lise diplomasi aslı ve fotokopisi ikametgah belgesi 12 adet vesikalik fotograf ygs yerleşme puan belgeniz kimlik ve fotokopisi bu kadar şimdiden basarılar…

 5. tuğba dedi ki:

  ya bende aöf gideceğim ama hangi evraklar olacak bilmiyorum bi yardımcı olsanaız sevinirimmm

 6. gamze dedi ki:

  ben mezun oldugum okuldan aslı gibidir yaptırdım diploma fotokobime kabul olurmu

 7. HASAN dedi ki:

  aynı cvpları bende ıstıyrm arkadslar askerlık durumu sart degıl mı askerlıgı yapıp geldık

 8. ege dedi ki:

  arkadaşlar bana açık öğretim kayıt için evrakları nereden alacağım konusunda yardımcı olur musunuz

 9. ege dedi ki:

  arkadaşlar ben açıköğretim için kayıt evraklarını nereden almam gerekiyor bana lütfen cevap atar mısınız

 10. gvj dedi ki:

  açıköğretim ilahiyat için kayıt evraklarını nereden alcam ben ne olur cevap.

  1. zhr dedi ki:

   Aynı soruya bende cevap istiyorum

 11. medya sarı dedi ki:

  Ve lisans tamamlama uzaktan eğitim hakkı var mı bekliyorum cevapları çocuk gelişimi mezunuyum mağdurum yaa niye kapatıldı aöf okul öncesi

  1. zaza dedi ki:

   ben ön lisans sı daha bitiremedim altan iki dersim var bunun için aöf kaydımı yapa bilirmiyim.

 12. medya sarı dedi ki:

  Çocuk gelişimi ön lisans mezunuyum.lisans tamamlama bizim bölüm için kapatıldı diyorlar.yaa doğru bilgi verin lütfen acilllll

 13. ezgi dedi ki:

  ya ıkıncı donem acık öğretim basvuru tarihlerini öğrenmek istyrm

 14. kadir dedi ki:

  öğrenim belgesi denilen transkrip mi yoksa üniversiteden bir çıktı mı almak gerekiyor mezun durumunda olmamıza rağmen.

 15. levent dedi ki:

  askerlik durumu belgesi şart değilmiydi onu yazmamışsınız.

Yorum Yaz