Anne Baba Hakkı İle İlgili Kompozisyon Yazı

Bu yazımızda anne baba hakkı ile ilgili kompozisyon yazı kısaca olarak bilgi aktaracağız.

İnsanlar, sosyal varlıklardır. İhtiyaçları doğrultusunda sosyal ilişkiler geliştirirler. İnsanlar, çevrelerine bağlı olarak yaşarlar. Doğal ve yapay çevre oluştururlar. İnsanlar da her canlılar gibi neslini devam ettirme ihtiyacı güder.

İnsanların neslini devam ettirmesi, aile müessesinin kurulmasıyla gerçekleşir. Aile, anne ve baba tarafından kurulur. Nesil bereketiyle birlikte çocuk sahibi olan aile, doğumundan ölümüne kadar evlatları için fedakarlık, cefakarlık gösterir.

Anne ve baba hakkı buradan tahakkuk eder. Annenin yavrusunu, karnında taşınmasının herhangi bir hak karşılığı yoktur. Yani buna paha biçilemez. Bir babanın, evladı için yaptığı fedakarlık ve cefakarlık hakkının ödenmesi mümkün değildir.

Anne ve baba hakkı, Allah hakkından hemen sonra gelir. Bu demektir ki İslam toplumlarında Allah’a imandan sonra anne ve babaya itaat etmek gelir. Bununla ilgili sayısız ayet vardır. Hadislerde bu ayet minvalindedir.

Sevgi, saygı, hoşgörü, merhamet duygu ve düşüncelerinin ekseninde anne ve baba hakkı bir evladın üzerinde olan bir haktır. Bu nedenle anne ve babaya öf bile denilmez. Anne ve baba hakkını ödemek mümkün değildir. Fakat onların rızasını alacak şekilde çabalamak, hem onların hem de Allah’ın merhametini celp ederek evladı kurtarır.

Hak, kul hakkı olarak kulların hesaplaşmasına bırakılmıştır. Anne ve baba hakkı da böyledir. Bu nedenle anne ve babalarımıza iyi davranmalıyız, sözlerini dinlemeliyiz, nasihatlerini tutmalıyız.

Anne Baba Hakkı İle İlgili Kompozisyon Yazı Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

8 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.