Angarya Nedir

Angarya Nedir

Angarya, bir kişinin ya da bir insan topluluğunun ücret ödenmeksizin zorla ça­lıştırılması ya da bir malın semerelerinden karşılıksız olarak yararlanılmasıdır. Kendi iste­ğiyle çalışan ya da zorla çalıştırılan kişiye ücret ödenmemesi, angaryadır. Ortaçağda kişilerin, senyörlere ya da devlete karşı ücretsiz çalışma yükümlülükleri vardı. Fran­sız Devrimi’nden sonra Avrupa’da angarya yasaklanmıştır.

1961 Anayasası’nın 42. maddesi angaryayı yasaklamış, ancak yurt savunmasından kay­naklanan gereksinmeler için zorla çalıştır­mayı saklı tutmuştu. 1982 Anayasası’nda angarya yasağı, kişinin “iradesi dışında bir faaliyette bulunmaya mecbur bırakılması hem kişi hürriyetiyle bağdaşmayan bir hu­sustur, hem de bu duruma sokulan kişi için bir eziyet teşkil eder” gerekçeleri ile, kişinin hak ve ödevlerini düzenleyen ikinci bölüm­de, 18. maddede düzenlenmiştir. 1982 Ana- yasası’na göre, angarya yasaktır. Ancak, hükümlülük ya da tutukluluk süreleri için­deki çalıştırmalar, olağanüstü durumlarda vatandaşlardan istenecek hizmetler, ülke gereksinmelerinin zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları angarya sayılmış, bu tür çalıştırmaların biçim ve koşullarının yasayla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Angarya ne demek bilgisi.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.