Web sitemize hoşgeldiniz, 25 Kasım 2020

Anemometre nedir ne ölçer

Anemometre ne ölçer, Anemometre nedir

Anemometre, yelölçer olarak da bilinir, gaz halindeki bir akışkanın, özellikle hava­nın atmosferdeki ve rüzgâr tünellerindeki akış hızını ölçmeye yarayan aygıt. Rüzgârın esiş hızını ölçmek için en çok döner kepçeli elektrikli anemometre kullanılır. Bu tür anemometrede döner kepçeler bir elektrik üretecini çalıştırır; üretecin çıkışı da rüzgâr hızına göre ölçeklendirilmiş bir elektrik ölçü aletini işletir. Bu aygıt saatte yaklaşık 8 km ile 160 km arasındaki rüzgâr hızlarının ölçümüne elverişlidir. Elektrik üretecini çalıştırmak için, pervaneli anemometrede olduğu gibi, bir pervaneden de yararlanıla­bilir. Rüzgârla çalışan bir başka anemomet­re türünde, döner kanatlar bir sayacı işletir ve kronometreyle süre ölçülerek dönme hızı rüzgâr hızına çevrilir. Bu aygıt özellikle saatte 1,6 ile 40 km arasındaki düşük rüzgâr hızlarının ölçümüne elverişlidir.

anemometre

Döner kepçeli anemometre

Isıtılmış bir cismin üstüne gönderilen bir hava akımının hızı ne kadar yüksekse cismin de o kadar çabuk soğuyacağı ilkesine dayanan kızgın telli anemometrede, elek­trikle ısıtılan ince bir metal tel, hava akımının içine yerleştirilir; hava akımı art­tıkça tel soğur. Kızgın telli anemometre türlerinin en yaygını olan sabit sıcaklıklı anemometrede, ısıtıcı güç telin sıcaklığı sabit kalacak biçimde artırılır. Böylece kız­gın tele giren güç, hava akış hızının ölçüsü olur ve kızgın telle aynı elektrik devresinde yer alan bir ölçü aleti hava hızını gösterecek biçimde ölçeklendirilebilir. Bu aygıt, saatte 8 km’yi geçmeyen çok düşük rüzgâr hızları­nın ölçümünde kullanılır. Isıtılmış alkollü bir termometre olan kata termometresinde ise, alkolün soğuması için geçen zaman ölçülerek havanın akış hızı belirlenebilir. Bu aygıttan, hava dolaşımı araştırmalarında düşük hızların ölçülmesi için yararlanılır.

Anemometrelerin bir başka türü de Pitot borusu ve Venturi borusu gibi basınçlı anemometrelerdir. Bir ucu kapalı olan ince bir borunun açık ucuna çarpan hava akımı, boru içindeki basıncı artırır. Bu ilkeye dayanan Pitot borusunun içindeki basınç ile dışındaki hava basıncı arasındaki fark ölçü­lerek, havanın akış hızına çevrilebilir. Pitot boruları, sıvıların akış hızını ölçmekte, özel­likle akışkanlar mekaniğinde türbin kanalı çalışmalarında da kullanılır. Ama bu anemometrenin en yararlı olduğu alanlar, uçuş halindeki uçağın dış yüzeyindeki ya da rüzgâr tünellerindeki güçlü ve sürekli hava akımlarının ölçülmesidir. Bu anemometre, sesten hızlı hava akışlarını ölçebilecek bi­çimde değiştirilebilir. Her iki ucu da açık olan ve orta bölümünde kesiti daralan Venturi borusunda ise, borunun bu dar noktasındaki basınç ölçülerek havanın akış hızı saptanabilir. Venturi borularının sana­yide de bazı uygulamaları vardır. Hava darbelerinin hızının ölçülmesinde de çepe­rinden tutturulmuş ve ortasında yayla dengelenmiş bir levha üzerinde oluşan basıncın ölçülmesi tekniğine başvurulur. anemometre nedir, anemometre neyi ölçer hakkında bilgi verdik.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. sevgi dedi ki:

    yavaş gönderemem işim var

  2. sevgi dedi ki:

    bir az daha sıkıcı yapmasanız çok iyi olur

  3. Meltem Aygören dedi ki:

    Basınç anlamına gelir.

Yorum Yaz