Amasya Görüşmeleri Sonuçları

Amasya görüşmeleri maddeleri hakkında bilgi kısaca, Amasya görüşmeleri sonuçları.

Kurtuluş Savaşı sırasında ve öncesinde pek çok kongre ve görüşmeler yapılmıştır. Amasya görüşmesi de bunlardan biridir.

Temsil Heyeti Osmanlı padişahına baskı uygulamış ve istifaya zorlamıştır. Sivas Kongresi’nin akabininde bu amaca ulaşılmıştır. Ali Rıza Paşa, Damat Ferit’in yerine geçmiş ve Mustafa Kemal’e görüşme önerisi göndermiştir. Bu görüşmeler sonradan vuku bulmuştur. Amasya Görüşmesi adı verilen bu görüşmeler sonucunda verilen en önemli karar Meclis-i Mebusan’ın toplanmasıdır.

Maddeler halinde görüşmede alınan kararlar şu şekildedir:

– Vatanın bütünlüğü korunmalıdır.

– Manda yönetimi kabul edilemez ve işgaller kesinlikle engellenmelidir.

– Sivas Kongresi kararları hükümet tarafından aynen kabul edilmelidir.

– Siyasal dengenin bozulmasına neden olacak ayrıcalıklar gayri müslim ve Türk olmayanlara uygulanmamalıdır.

– Azınlıkların çıkardığı çatışmalar önlenmelidir.

Temsil Heyeti, Mustafa Kemal önderliğinde varlığını bu görüşmeler ile kabul ettirmiştir.

Amasya görüşmesinin sonuçları maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir:

– Tam bağımsızlık vurgusu yapılmıştır.

– Ulusun aldığı kararlara saygı duyulması sağlanmış ve buna göre hareket edilmesi kararlaştırılmıştır.

– Vatanın bağımsızlığı adına Temsil Heyeti’ne bugüne kadar katılmaya karar verememiş olanlar kesin kararlarını alarak katılımlarını gerçekleştirmişlerdir.

Amasya Görüşmeleri Sonuçları Hakkında Yorumlarınızı Hemen Paylaşabilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.