Alt ve Üst Ana Toplardamar Görevleri Nedir Özellikleri

Üst Alt Ana Toplardamar Nedir, Üst Alt Ana Toplardamar Görevleri

Ana toplardamar, Latince vena cava, in­sanda ve havayla solunum yapan tüm omur­galılarda oksijen oranı az olan (kirli) kanı kalbin sağ kulakçığına taşıyan iki kalın toplardamarın ortak adı. Üst anatoplardamar, kalp ve akciğer dışında, diyaframın üstünde kalan tüm göğüs bölgesinin, kolların ve kafanın, alt anatoplardamar ise diyaframın altında kalan bölgenin kanım toplar.

Üst anatoplardamar. Sağ ve sol kol-baş toplardamarları (brakiyosefalikler), köprücük kemiğinin hemen altında ve göğüs kemi­ğinin arkasında birleşerek üst ana toplardamarı oluşturur. Kol-baş toplardamarları, baş, boyun ve kollardan başka, göğüs duvarının üst bölümünden de dallar alır. Büyük bir toplardamar olan azigos ise, bronşların ve göğüs duvarının oksijensiz kanını topladıktan sonra, üst ana toplardamarın kalbi saran perikard zarına girdiği yerin hemen üstünden bu ana toplardamara bağlanır. Yukarıdan aşağıya uzanarak kal­bin sağ kulakçığına açılan üst ana toplardamarın boyu 7 cm kadardır. Kalbe girdiği yerde kapakçık bulunmaz. Alt ana toplardamar. Kol-baş toplarda­marlarının birleşerek üst anatoplardamarı oluşturması gibi, alt anatoplardamar da, bacaklardan gelen ortak kalça toplardamar­larının beşinci bel omuru hizasında birleş­mesiyle oluşur. Üst anatoplardamardan far­kı, başlangıç noktasından kalpteki bitim noktasına kadar geçtiği yol boyunca, bel bölgesindeki kas ve doku katlarından, karın duvarından, üreme organlarından, böbrek­lerden ve karaciğerden gelen çok sayıda toplardamarı almasıdır. Alt anatoplarda­mar kalbe doğru ilerlerken önce omurgaya yaklaşır, karaciğerin arka yüzünden bir oluk bırakarak geçer ve diyaframdaki bir açıklıktan göğüs boşluğuna girerek, üst anatoplardamarın bağlandığı yerin hemen altından kalbin sağ kulakçığına kapakçıksız olarak açılır. Alt ve Üst Ana Toplardamarlar hakkında bilgi verdik.

4 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.