Ali Emiri Kimdir
Web sitemize hoşgeldiniz, 18 Ağustos 2018

Ali Emiri Kimdir

Ali Emiri Hayatı, Ali Emiri Kimdir

Ali Emiri (d. 1857, Diyarbakır – ö. 23 Ocak 1924, İstanbul), tarihçi, yazar ve kütüphaneci. Millet Kütüphanesi’nin ku­rucusudur.

Mardin’de öğrenim gördü. 1879’da Abidin Paşa’nın sır kâtibi oldu. Aşar müdürü olarak çalışmaya başladığı maliyede, defter­darlık ve müfettişliğe kadar yükseldi. Ana­dolu ve Rumeli’de 29 yıl sürdürdüğü devlet görevlerinden sonra 1908’de emekli oldu. Daha sonra, görev yaptığı vilayetlerden topladığı ve aralarında Divaııü Lugati’t- Türk’ün bulunduğu binlerce yazma ve bas­ma kitapla uğraştı.

Şiirle de ilgilenen Ali Emiri, padişahların şiirlerini topladığı Vecahirü’l-Mülûk un an­cak bir fasikülünü yayımlayabildi (1911). Diyarbakır’ın ünlülerini anlattığı Mir’atul- Fevaid fi Ahval-i Üdeba ve Fuzela-i Amid’m de yalnızca şairlere ilişkin bir cildini (Tezki- re-i Şuara-yı Amid, 1912) basabildi. Milli Tetebbular Encümeni, Tasnif-i Vesaik En­cümeni, Osmanlı Tarih Encümeni, Asar-ı İslamiye ve Milliye Tetkik Encümeni gibi kurullarda görev aldı. Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuasının yayımını (31 Mart 1918 – 31 Aralık 1922) 31 sayı sürdürdü. Aynca, Osmanlı Vilayat-ı Şarkiyesi (1918) adlı bir kitap ve üç Divan yayımladı.

Görev yaptığı yerlerde topladığı, satın aldığı, tek nüsha olanları elle yazarak çoğalttığı yaklaşık 15 bin kitapla padişah yazıları, tuğraları ve divanlarından oluşan zengin bir koleksiyonu, Fatih’te Feyzullah Efendi Medresesi’nde kendi kurduğu Millet Kütüphanesi’ne vakfetti.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz