Web sitemize hoşgeldiniz, 16 Ocak 2021

Alfred Whitney Griswold Biyografisi

Alfred Whitney Griswold, 1950-63 arasında Yale Üniversitesi rektörlüğü yaptı. Üniversitenin gelirlerini artırmış, eğitim olanaklarını genişletmiştir. Özel okullarda ve Yale’de eğitim gördü. 1929’da lisansüstü, 1933’te de doktora çalış­masını tamamladı. Yale’de bir yıl İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra, tarihle ilgilen­meye başladı. 1933’ten başlayarak, Yale’de tarih dersleri verdi; 1947’de de profesör oldu.

d-alfredÖğrencilerin dünya olaylarına ilgilerini artırmak ve tartışmalarını sağlamak amacıy­la, Yale Siyaset Derneği’ni (1934) kurdu. II. Dünya Savaşı sırasında, ABD Kara Kuvvetleri’nin dil ve yurttaşlık konularında­ki özel eğitim programlarını yürüttü. Yale mezunlarının üniversite ile daha etkin bir ilişkiye girmesini sağlama çabalan sonucunda, savaştan sonra bir danışma kurulu niteliğindeki mezunlar derneği olan Yale Üniversite Konseyi kuruldu (1948). Temmuz 1950’de Griswold, Yale’in 16. rektörü oldu. Yüksek öğrenci sayısına kar­şın, öğretim üyesi sayısının azlığı, eğitim binalarının ve gelir kaynaklarının yetersizli­ği gibi acil sorunlara eğildi. Rektörlüğü sırasında Yale’in gelirlerini üç katma çıkar­dı. Mühendislik ve bilim dalları için daha genişletilmiş donanımlarla, 26 yeni binanın yapımını ve lisans öğrencileri için iki yeni okul ve yurt açılmasını sağladı. Yeni öğre­tim üyeleri bulma ve eskileri görevde tutma konusundaki tutumu, görevde kaldığı süre içinde öğretim üyelerinin maaşlarının iki katın üstünde artmasına yol açtı. Griswold, mesleki eğitime yönelik bir program uygulanması yerine, genel bir be­şeri bilimler eğitiminin verilmesinin gereği­ne gönülden inanmıştı. Öğretmen yetiştiril­mesi işine de dört elle sanldı; 1952’de, geleneksel beşeri bilimler bölümlerinin kat­kısıyla Yale’de yeni bir öğretmenlik lisans­üstü programı başlatıldı. Üstün başarılı gençleri öğretim üyeliğine çekmek için va­kıflardan bağışlar sağlandı.

Grisvvold akademik özgürlüğün yılmaz bir savunucusuydu. Bilimsel ve popüler dergi­lerde sık sık yazılar yazdı; politika ve eğitim üzerine birçok kitap yayımladı. Başlıca yapıtları arasında The Far Eastern Policy of the United States (1938; ABD’nin Uzakdoğu Politikası), Farming and Democracy (1948; Çiftçilik ve Demokrasi), Essays on Education (1954; Eğitim Üzerine Denemeler), In the University Tradition (1957; Üniversite Geleneğinde) ve Liberal Education and the Democratic ideal (1959; Liberal Eğitim ve Demokrasi İdeali) sayılabilir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz