Akıl Hastalığının Nedenleri

Akıl hastalıklarının sebepleri, akıl hastalığı nelerden kaynaklanır nasıl ortaya çıkar.

AKIL HASTALIKLARI

(Psikoloji)

Akıl hastalıklarının birçok nedenleri var­dır. Kalıtım, salgı bezlerindeki düzensizlik­ler, zehirlenmeler, kötü yaşam şartları, aile ve çevre koşulları, fiziki ve ruhi şoklar, çağımızın getirdiği bazı olumsuzluklar akıl has­talıklarının nedeni olabilir. Akıl hastalıkla­rının nedenlerini iki temel bölüme ayıra­rak inceleyebiliriz.

1)Organik bozuklukların neden olduğu akıl hastalıkları: Bu hastalıkların nedeni or­ganik bozukluklardır. Epifiz-Hipofiz, T’inüs- Tiroit-Böbreküstü bezleri, cinsiyet bezleri gibi içi salgı bezlerinde meydana gelen bo­zukluklar organik akıl hastalıklarını mey­dana getirebilir. Menenjit ve frengi mikro­bu beyinde zedelenmelere neden olarak kişide akıl hastalıklarını meydana geti­rebilir.

2) Psikolojik nedenlerin meydana getir­diği akıl hastalıkları: Bu hastalıkların temeli psikolojik olumsuzluklardır. Günlük yaşan­tımızda karşılaştığımız hoşa gitmeyen olaylar zihinde çatışmalara neden olabi­lir. Gerginlikler, huzursuzluklar, endişeler, aşırı uyarımlar insanı olumsuz yönde et­kileyebilir. Kişinin kötü bir eğitim görmesi, kenara itilmesi, horlanması, aile içerisin­de gerekli sevgiyi görememesi akıl has­talıklarının nedeni olabilir.

Büyük yerleşim merkezlerinde karşılaşı­lan ulaşım, ekonomik, konut, eğitim, uyumsuzluk gibi sorunlar da insan şahsi­yetini olumsuz yönde etkileyerek, şahsi­yetin parçalanmasına neden olabilir.

 

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.