Akhunlar Hakkında Bilgi Nerede Kuruldu Kısaca

Akhunlar devleti hakkında bilgi kısaca, Akhunlar nerede ne zaman kuruldu

Akhunlar

424 yılında Aral Gölü doğusunda Sirderya (Seyhun) havalisine yerleşen bir Türk kabilesidir. Akhunlar otuz yıl içinde veni yurtlarını genişleterek Çin Türkistanı’ndan İran’a kadar uzanan bir devlet kur­muş, sonradan Pencap’ı da alarak, bu böl­gede 200 yıl hüküm sürmüşlerdir.

Akhunlar Devleti, iki kısımdır. Kuzey Akhunları’nın merkezi Afganistan, Güney Akhunları’nın merkezi Pencap’tı.

Tukyu Türkleri’nin Orta Asya’da hâkimi­yeti ele geçirmeleri, İran’da Sasaniler’in kuvvetlenmesi Akhunlar’ın zayıflamasına sebep oldu. Tukyular ve Sasanîier birleşe­rek, Pericap hariç olmak üzere, Akhun Devleti’ni aralarında paylaştılar.

Akhunlar’ın bir kısmı, devlet yıkıldıktan sonra, Horasan’ın doğusuna çekildiler. XVIII. yüzyılın ortalarına doğru Afganistan’da Abdaliye Devleti’ni kurdular. Diğerleri de Tukyular’la birleştiler. Bugün Hazar Deni- zi’nin doğusundaki Türkler, Akhunlar’dan gelmedirler.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.