Web sitemize hoşgeldiniz, 24 Kasım 2020

Ahilik Haftası İle İlgili Yazı

Ahilik Haftası Hakkında Bilgi, Ahilik Haftası İle İlgili Yazılar

Ahilik Kültürü Haftası

(8-12 Ekim)

Ahi sözcüğünün, cömert, eli açık, yiğit anlamındaki “akı” söz­cüğünden geldiği, daha sonraları “akı”nın “kardeşim” anlamın­daki “ahi”ye dönüştüğü kabul edilmektedir.

Ahilik; ticaretin, sanatın ve mesleğin insan onuru, güzel ahlak ve dürüstlükle pekiştirildiği, geçmişi çok eskilere dayanan bir kültürümüzdür. Sanatın ahlakla yoğrulduğu Ahilik, Anadolu’da 13, yüzyılda Ahi Evran tarafından kurulmuştur, Ahilik belirli kurallarla işleyen bir esnaf ve sanatkârlar birliğinin anlatımıdır, Ahiliğin kuru­cusu Ahi Evran’ın deri işçiliği yaptığı bilinmektedir, Ahi Evran, Ahi­liği, yüzyıllarca bütün esnaf ve sanatkârlara yön veren, onların iş­leyişini düzenleyen, daha sonra da Yeniçeri Ocağının kuruluşun­da önemli bir rol oynayıp devlet adamlarının bile Ahiliğe girmeyi şeref saydıkları bir esnaf ve sanatkar kuruluşu durumuna getirmiş­tir.

ahilikhaftasi

Ahi Evran, Anadolu halkının ekonomik durumunu iyileştirmek ve meslek sahibi olmaları için çalışmalar yapmıştır. İşe dericilikle başlayıp önce derici esnafını örgütlemiş, güzel ahlakı ve adaletli davranışı ile çevresinden saygı ve sevgi kazanmıştır. Kurduğu Ahi­lik örgütünün “Ahi Babası” unvanını almıştır.

Ahilik, kurulduğu dönemlerdeki sosyo-ekonomik ve tarihî güçlüklerin oluşturduğu bir Türk esnaf örgütüdür. Ahilik örgütü, çevresiyle ve toplumla ilişkilerini düzeyli tutmuş ve üretici-tüketici haklarını en iyi bir biçimde düzenlemeyi amaç edinmiştir. Bu ör­gütün çalışma düzeni o kadar sağlamdır ki kuralları sürekli zama­nın toplum düzenine ve gereklerine uyarlanabilmiş, daha sonra­ları kurulan belediye örgütlerinde verilen hizmetler ve hizmetlerin denetiminde örnek oluşturmuştur. Özellikle, satılan ürünlerin fiyatlandırılması ve etiketlendirilmesinde bir standart ortaya koymuş­tur. Ahilik sayesinde, Osmanlılarda düşük kalite mal ve hizmet üreten esnafa değişik cezalar uygulanmıştır, Günümüzde de uy­gulanan kalite, standart, üretici-tüketici ilişkileri, Ahiliğin kurulduğu yıllardan itibaren kesin kurallarla belirlenmiş ve uygulanmıştır.

Ahilik örgütü bütün bu çalışmalarının yanı sıra Türklere özgü ulusal bir kuruluş olarak ortaya çıkmış, tüketici haklarının korun­masının yanında Türklerin Anadolu’ya yerleşmeleri ve vatan edinmelerinde de büyük görevler yerine getirmiştir.

18. yüzyıla kadar Osmanlıda esnaf ve sanatkârlık en verimli dönemlerini yaşamıştır. Ahilik gelenekleri ve daha sonra kurulan lonca teşkilatları, esnaf ve sanatkâr sınıfının hem nicelik hem de ni­telik bakımından gelişmesini sağlamıştır. Bu gelişmelerde devlet de görev alarak “derbentçi” denilen memurlar görevlendirmiş ve bu memurlar, ticaret yollarının bakımını, güvenliğini sağlamıştır.

Osmanlı Devleti’nln çökmesi, Ahilik örgütünü de olumsuz et­kilemiş, örgüt gün geçtikçe yozlaşmıştır, Bunun sonucunda lonca­lar bozulmuş, atamalar töreye göre değil, adam kayırmacılığa göre yapılmaya başlanmıştır. Sonunda da esnaf, ürettiği malı sa­tamaz duruma gelmiştir. 1912 yılında loncalar kaldırılmıştır. Böyle­ce Anadolu halkının ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamında önemli bir yere sahip olan 700 yıllık Ahilik sistemi de tarihe karış­mıştır.

Ahilik ve Ahiler; yurdumuzda girişimci, ülkesine ve ulusuna ya­rarlı işlere yönelmiş bir orta sınıfın oluşmasına öncülük yapmışlar­dır.

Ahilik; mesleki bir çalışma ile eğitim, dayanışma, örgütlenme ve denetim konularına eğilmiştir, Bunları gerçekleştirirken de daha o zamanlarda müşteri odaklı bir yaklaşımda bulunarak fiyat, kalite ve standart konularında çok önemli çalışmalar gerçekleştir­miştir,

Ahilik haftası süresince okullarımızda ve yurdumuzda Ahilik kültürünü tanıtıcı çalışmalar yapılır. Yurdun dört bir yanında kutla­ma komitelerinin girişimleri ile sempozyumlar, paneller ve gösteri­ler düzenlenir. Ahi sofraları kurulur. Ahiliğin geleneksel törenlerin­den “Şed Kuşatma” gösterileri yapılır.

Bütün bu etkinliklerin amacını şöyle açıklayabiliriz: Türk esna­fının önderi, kooperatifçilik, sendikacılık, standart üretim, kalite ve fiyat kontrolünün öncüsü olarak bilinen Ahi Evran’ın çağdaş ya­şam şartlarına uygun törelerini yaşatmak, sanat ve ticarette iş ahlakını yerleştirmek ve Ahilik geleneklerini hem yurdumuzdaki hem de diğer dünya milletlerindeki esnaf ve sanatkarlara duyur­maktır.

Ahilik Haftası Hakkında Bilgi ve Ahilik Haftası İle İlgili yazı hakkında yorumlarınızı aşağıdan hemen yazabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. çalışkan öğrenc dedi ki:

  okadar yazdım öğretmen beğensin bari (a 4 kağıdına yazdım o yüzden zorlandım)

 2. Anonim dedi ki:

  okadar yazdım öğretmen beğensin bari

 3. CENK dedi ki:

  Ödev için baktım yazdım ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 4. kaan dedi ki:

  ben zaten herkesin gözündeyim ama çok güzel

 5. özge dedi ki:

  çok güzel yaa

 6. sevcan kaya dedi ki:

  teşekkürler bu ödev sayesinde öğretmenin gözüne gircem çok iyi vede çok güzel bir sayfa

 7. sevcan kaya dedi ki:

  teşekkürler bu ödev sayesinde öğretmenin gözüne gircem

Yorum Yaz