Abstraction İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Abstraction İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Abstraction (Soyutlama)

Abstraction refers to the process of simplifying complex ideas or concepts by representing them in a more general or abstract way.

 1. The artist used abstraction to convey the emotion of the scene. (Sanatçı sahnenin duygusunu iletmek için soyutlama kullandı.)
 2. The concept of freedom is often represented through abstraction. (Özgürlük kavramı sıklıkla soyutlama yoluyla temsil edilir.)
 3. The teacher used abstraction to explain the difficult concept to the students. (Öğretmen öğrencilere zor kavramı açıklamak için soyutlama kullandı.)
 4. Abstraction is a common technique in modern art. (Soyutlama modern sanatta yaygın bir tekniktir.)
 5. The scientist used abstraction to simplify the complex data. (Bilim adamı karmaşık verileri basitleştirmek için soyutlama kullandı.)
 6. The writer used abstraction to convey the message of the story. (Yazar hikayenin mesajını iletmek için soyutlama kullandı.)
 7. The philosopher used abstraction to explain the concept of justice. (Filozof adil olma kavramını açıklamak için soyutlama kullandı.)
 8. Abstraction is an important tool in mathematics. (Soyutlama matematikte önemli bir araçtır.)
 9. The designer used abstraction to create a unique pattern. (Tasarımcı benzersiz bir desen yaratmak için soyutlama kullandı.)
 10. The musician used abstraction to create a new style of music. (Müzisyen yeni bir müzik tarzı yaratmak için soyutlama kullandı.)
 11. Abstraction can help us better understand complex ideas. (Soyutlama karmaşık fikirleri daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.)
 12. The engineer used abstraction to simplify the design process. (Mühendis tasarım sürecini basitleştirmek için soyutlama kullandı.)
 13. The poet used abstraction to convey the mood of the poem. (Şair şiirin ruh halini iletmek için soyutlama kullandı.)
 14. Abstraction is a fundamental concept in computer science. (Soyutlama bilgisayar biliminde temel bir kavramdır.)
 15. The architect used abstraction to create a unique building design. (Mimar benzersiz bir bina tasarımı oluşturmak için soyutlama kullandı.)
 16. The psychologist used abstraction to explain human behavior. (Psikolog insan davranışını açıklamak için soyutlama kullandı.)
 17. Abstraction is a key component of problem-solving. (Soyutlama problem çözmenin temel bir bileşenidir.)
 18. The photographer used abstraction to create a visually stunning image. (Fotoğrafçı görsel olarak etkileyici bir görüntü oluşt

mak için soyutlama kullandı.)
19. Abstraction allows us to focus on the essential aspects of an idea or concept. (Soyutlama bize bir fikir veya kavramın temel yönlerine odaklanmamıza izin verir.)

 1. The mathematician used abstraction to develop a new theorem. (Matematikçi yeni bir teorem geliştirmek için soyutlama kullandı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.