Abstract İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Abstract İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

ABSTRACT NEDİR?

Abstract, bir metnin kısa ve öz bir şekilde özetlenmiş hali olarak tanımlanabilir. Bu özetleme işlemi, bir makalenin ya da tezin önemli noktalarını anlamak için kullanılabilir. Abstract ayrıca, bir çalışmanın içeriğini hızlıca değerlendirmek isteyen kişiler için de faydalı bir kaynak olabilir.

Örnek cümleler:

 1. Scientists are expected to write an abstract before they publish their research. (Bilim insanlarının, araştırmalarını yayınlamadan önce bir özet yazmaları beklenir.)
 2. The conference organizers requested that each presenter include an abstract with their submission. (Konferans organizatörleri, her sunum sahibinin gönderisiyle birlikte bir özet dahil etmesini istedi.)
 3. The abstract of the book gives readers a brief overview of its contents. (Kitabın özeti, okuyuculara içeriği hakkında kısa bir genel bakış sağlar.)
 4. It’s important to keep the abstract concise and focused on the main points. (Özetin öz ve ana noktalara odaklanmış olması önemlidir.)
 5. The abstract should not exceed 250 words. (Özet, 250 kelimeyi aşmamalıdır.)
 6. The abstract summarizes the research findings in a clear and concise manner. (Özet, araştırma bulgularını açık ve özlü bir şekilde özetler.)
 7. The abstract is usually the first section of a scientific paper. (Özet genellikle bir bilimsel makalenin ilk bölümüdür.)
 8. The abstract should provide a brief introduction, methods, results, and conclusion. (Özet, kısa bir giriş, yöntemler, sonuçlar ve sonuç bölümünü içermelidir.)
 9. Many journals require an abstract to be submitted with every article. (Birçok dergi, her makaleyle birlikte bir özet sunulmasını istemektedir.)
 10. The abstract should not contain any new information that is not already in the main text. (Özet, ana metinde zaten olmayan yeni bilgi içermemelidir.)
 11. The abstract is a crucial part of the submission process. (Özet, gönderim sürecinin önemli bir parçasıdır.)
 12. Writing a clear and concise abstract is an important skill for researchers. (Net ve öz bir özet yazmak, araştırmacılar için önemli bir beceridir.)
 13. The abstract should provide a summary of the main research question and the study’s objectives. (Özet, ana araştırma sorusunun ve çalışmanın hedeflerinin özetini sağlamalıdır.)
 14. The abstract can help readers determine whether a paper is relevant to their interests. (Özet, bir makalenin okuyucular

için ilgi çekici olup olmadığını belirlemede yardımcı olabilir.)
15. Authors should revise their abstracts to ensure they accurately reflect the content of their paper. (Yazarlar, özetlerinin makalelerinin içeriğini doğru bir şekilde yansıttığından emin olmak için özetlerini gözden geçirmelidirler.)

 1. Abstracts are often used in academic databases to help users find relevant research. (Özetler, akademik veritabanlarında kullanıcıların ilgili araştırmaları bulmasına yardımcı olmak için sıklıkla kullanılır.)
 2. The abstract should be written in a clear and concise language that is accessible to a wide audience. (Özet, geniş bir kitle tarafından erişilebilir net ve öz bir dilde yazılmalıdır.)
 3. The abstract should not include any citations or references to other works. (Özet, başka çalışmalara atıfta bulunmamalıdır.)
 4. Some journals require a structured abstract that includes specific sections, such as background, methods, results, and conclusion. (Bazı dergiler, arka plan, yöntemler, sonuçlar ve sonuç gibi belirli bölümleri içeren yapılandırılmış bir özet isteyebilirler.)
 5. Abstracts are often used by conference attendees to decide which sessions to attend. (Özetler, konferans katılımcıları tarafından hangi oturumlara katılacaklarına karar vermeleri için sıklıkla kullanılır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.