Abbasilerin Yıkılma Nedenleri Nedir

Abbasilerin yıkılma nedenleri hakkında bilgi kısaca, Abbasilerin yıkılma nedenleri nedir

Abbasiler İslam devleti olarak 5 yüzyıldan uzun süre halifeliği elinde tutmuş bir hanedandır. İslamiyet’in yayılmasında da büyük payı olan Abbasilerin başkentleri öncelerde Şam iken daha sonra Bağdat’a taşınmıştır.

Yıkılmasına yakın yıllarda Moğolların büyük baskısı altında kalmışlardır. Aynı zaman da Bağdat da kuşatılmış ve zor durumda kalmışlardır. Selçuklu Devleti’nin koruyuculuğu altında devamlılığını sürdürebilen Abbasiler, Selçuklu Devleti’nin de yıkılmasıyla askeri açıdan zayıflamışlardır. Merkezi otoritede bulunan devlet adamları devlet işlerine ilgisiz kalmaya başlamışlardır ve devletin zayıflamasına yol açmışlardır. Halifelik kurumu da değişmiştir. Aynı zamanda 3 halife görev almaya başladığı için bir dağınıklık söz konusu olmuştur. Fetihler de durunca halk baştakilerin otoritelerine boyun eğmemektedir. Zamanla Şiiler ve Batıniler birbiri ile çatışmış, bu da devleti olumsuz etkileyen faktörlerden olmuştur. Dağılmaya başlayan Abbasilerde küçük topluluklar bir araya gelerek kendi devletlerini kurmaya başlamışlardır.

Zamanla ortaya çıkan isyanlar, devlet adamları tarafından bastırılamamıştır ve devlet adamları kötü yönetimlerine devam etmişlerdir. Bu nedenle de devlet içinde birçok kargaşa olmuştur. Hz. Ali’nin soyundan gelen devlet yönetimindeki kişiler halka bazı kötü davranışlar sergilemişlerdir. Bunların da halk içindeki memnuniyetsizlikte payı vardır.

abbasi

Abbasilerin Yıkılma Nedenleri Nedir Hakkında Yorumlarınızı Hemen Paylaşabilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.