8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Milli Mücadelenin Lideri Mustafa Kemal Cevapları Top Yayınları 29

8. Sınıf İnkılap Tarihi Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları Sayfa 29 2. Ünite Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Milli Mücadelenin Lideri Mustafa Kemal Etkinlik Soruları ve Cevapları

Bu etkinlik sayesinde Mustafa Kemal ve ülke temsilcilerinin milli mücadeleye hazırlık serüvenini hem araştırıp hem de öğreneceksiniz.

Millî Mücadele’nin Lideri Mustafa Kemal

8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 29 Cevabı

Millî Mücadele’nin hazırlık aşamasında Mustafa Kemal’in izlediği yol aşağıdaki haritada kent isimleri verilmeden gösterilmiştir. Bu kentlerin isimlerini yazınız. Daha sonra bu kentlerin isimlerini haritanın altında yer alan kutulara kronolojik olarak yerleştiriniz. Mustafa Kemal’in bu kentlerde millî birliğin sağlanması için yürüttüğü faaliyetleri kutuların içine yazarak değerlendiriniz.

  • Cevap:
  • 1- Samsun: İlk olarak 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkarak Milli Mücadele dönemi hazırlığına başlamıştır. 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a giden Mustafa Kemal, milli irade temelli bir devlet amacı ile Samsun’a gitmiştir.
  • 2- Amasya: 22 Haziran 1919’da Amasya’ya geçen Mustafa Kemal, Amasya Genelgesini yayımlayarak Ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk Devletinin kurulma aşamasının ilk adımını atmıştır.
  • 3- Erzurum: 23 Temmuz 1919 tarihinde Erzurum’da yapmış olduğu kongreye bir çok delege de çağıran Mustafa Kemal, milli mücadele sürecini burada hızlandırmıştır.
  • 4- Sivas: 4 Eylül 1919 tarihinde Mustafa Kemal, tüm temsilciler ile Sivas’ta buluşarak ulusun kader yolunu çizecek kararlar aldı.
  • 5- Ankara: 23 Nisan 1920’de Ankara geçen Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı.

25 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.