8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Laik Devlet Laik Toplum Cevapları Top Yayınları 55

8. Sınıf İnkılap Tarihi Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları Sayfa 55 4. Ünite Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Laik Devlet Laik Toplum Etkinlik Soruları ve Cevapları

Laik bir devlet laik devlet organları ile bir bütün oluşturmaktadır. Bu etkinlikte de laikliğe adım atarken kaldırılan ve yerine kurulan devlet kurumlarını öğreneceksiniz.

LAİK DEVLET LAİK TOPLUM

8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 55 Cevabı

Osmanlı Devleti’nde eğitim veren kuramların bir kısmı Şeriye ve Evkaf Vekâletine, bir kısmı da Maarif Vekâletine bağlı idi. Bunlardan başka, devletin denetimi dışında olan azınlık okulları ve yabancı okullar vardı. Bütün bu okulların eğitim programları birbirinden farklı idi. Medreselerde çağın gereksinimlerinden uzak bir eğitim söz konusu idi. Mustafa Kemal, eğitimin gençler ve ülkenin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu biliyordu. 16 Temmuz 1921’de Ankara’da toplanan Maarif Kongresi’nin açılış konuşmasında şunları söylemiştir:
“Şimdiye kadar takip olunan öğretim yöntemlerinin, milletimizin gerileme tarihinde, önemli etken olduğu kanaatindeyim. Onun için bir Millî Eğitim Programından söz ederken, eski devrin boş inançlarından ve yaradılış niteliklerimizle hiç de ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, Doğu’dan ve Batı’dan gelebilen bütün etkilerden tamamen uzak, millî karakterimiz ve tarihimizle uyumlu kültür kastediyorum

A. TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU

Yukarıdaki parçayı dikkate alarak Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri ilgili kutularda yer alan boşluklara yazınız.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Çıkarılma Gerekçeleri

  • Cevap: 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan Tevhid-i Tedrisat kanunu eğitim-öğretim birliğini sağlamak ve eğitim veren medreselerin kapatılarak eğitim faaliyetlerin tek tip olmasını sağlamak amacı ile çıkartılmıştır.

Toplum Hayatında Meydana Getirdiği Değişim

  • Cevap: Tevhid-i Tedrisat kanunu çıkarılmadan önce medrese eğitimleri ve azınlık okulları oldukça yaygındı ve her okul farklı eğitim verirken öğrencilerin de eğitimde eşitlik hakları yoktu. Bu kanunun çıkarılması ile birlikte tüm öğrenciler aynı eğitim sistemi ile eğitim almaya başlamışlardır ve böylece her öğrencinin de eğitimde eşit haklar verilmiştir böylece hiç bir öğrencinin bir diğerinden eğitim üstünlüğü kalmamıştır.

B. 3 MART 1924 TARİHLİ DİĞER KANUNLAR

3 Mart 1924 tarihli kanunlara dayalı olarak kaldırılan ve yerlerine kurulan kurumları aşağıdaki tabloya yazınız.

Kaldırılan Kurumlar

  • Cevap: Şeriye ve Evkaf Vekaleti, Erkanı Harbiye Vekaleti

Yeni Oluşturulan Kurumlar

  • Cevap: Şeriye’nin yerine; Din İşleri Başkanlığı, Evkaf Vekaleti yerine; Vakıflar Genel Müdürlüğü, Erkanı Harbiye yerine; Genel Kurmay Başkanlığı kuruldu.

20 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.