8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Çeşitli Yönleriyle Mustafa Kemal Cevapları Top Yayınları 15

8. Sınıf İnkılap Tarihi Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları Sayfa 15 1. Ünite Bir Kahraman Doğuyor Çeşitli Yönleriyle Mustafa Kemal Etkinlik Soruları ve Cevapları

Mustafa Kemal Atatürk’ün bir çok yönünü bu tema etkinliğinde örnek paragraflar eşliğinde uygulamalı olarak öğreneceksiniz.

Çeşitli Yönleriyle Mustafa Kemal

8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 15 Cevabı

A. Aşağıda verilen parçayı okuyunuz. Mustafa Kemal’in okul hayatında ilgi duyduğu konular ve kişilik özellikleri ile ilgili düşüncelerinizi yazınız.

“…Derslerin dışında memleket meselelerini tartışmayı her fırsatta düşünüyorduk. Memlekete faydalı hizmetler yapmalıydık. Tarih derslerinde bize anlatılan Roma’nın çöküş sebeplerini o zamanki devlet idaremizle kıyaslar, çöküş hâlinde olduğumuz sonucuna varırdık. Kötü idareyi değiştirmek gerektiği düşüncesindeydik. Subay çıktıktan sonra gelişen olaylar karşısında düşüncelerimiz daha güçlenmişti.” (Özalp ve Özalp, 1992: 2)

  • Cevap: Mustafa Kemal, okul derslerinde başarılı olduğu kadar boş zamanlarında memleket meseleleri ile meşgul oluyormuş ve memleket meselelerine çözümler üretiyormuş.

B. Aşağıdaki parçayı okuyunuz. Mustafa Kemal’in tarih bilgisinin, katıldığı savaşlar ve gerçekleştirdiği inkılaplar üzerindeki etkisini yazınız.

“Harp Okulunda Mustafa Kemal’in matematik ve tarih derslerine olan ilgisi devam ediyordu. Özellikle bu yıllarda Fransız İhtilali ile yakından ilgilendiğini biliyoruz. Bu ilgisi cumhurbaşkanı olduğunda da sürmüştür. Okul ziyaretleri sırasında girdiği tarih derslerinde Türk İnkılabı ile Fransız İhtilali’ni karşılaştırmalı olarak tartışmışlardır.” (Sönmez, 1993: 30)

  • Cevap: Mustafa Kemal’in özellikle tarih dersine olan ilgisi ve bu dersteki başarısı Mustafa Kemal’in başarılarında büyük etkisi olmuştur. Çünkü tarih dersinde öğrendiği tüm bilgileri ve stratejileri Mustafa Kemal akıl ve mantık süzgecinden geçirerek memleket meselelerinde kullanmıştır.

C. Mustafa Kemal’in Trablusgarp Savaşı’nda yaptıkları ile ilgili aşağıdaki metni okuyunuz. Okuduklarınız doğrultusunda Mustafa Kemal’in hangi özelliklerinin ön plana çıktığını yazınız.

“Mustafa Kemal Trablusgarp’a gönüllü gittiğinde önce Arap önderleriyle toplantılar yaptı. Onları mücadeleye ikna etti. Düzensiz kalabalıkları örgütledi. İtalyanlarla iş birliği yapan şeyhleri de ikna ederek ortak düşmana karşı savaş bilinci oluşturdu. Bu çalışmaları sonucunda gönüllü Arap birliklerinin teşkilatlanmasını tamamladı. Bir taraftan savaşı yönetirken diğer taraftan asker ve subayların eğitimi ile ilgilendi. Verdiği emirleri en ince ayrıntısına kadar takip etti. Astlarının yemekleri, kaşıkların temizliği ve peçetelere kadar her ayrıntıyı takip etti.”
(Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 1984) (Derlenmiştir.)

  • Cevap: Bu metinde Mustafa Kemal’in teşkilatçılık ve liderlik özellikleri büyük oranda ön plana çıkarılmıştır.  Bunu Mustafa Kemal’in o dönemde şeyleri ikna edip ortak bilinç oluşturması ve Arap birliklerinin teşkilatlanmasını tamamlaması ile anlayabiliriz. Ayrıca Mustafa Kemal’in savaşı yönetmesi de onun liderlik özelliğini ortaya koymaktadır.

28 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.