7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Uçun Kuşlar Cevapları

7. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Ez De Yayıncılık 4. Tema Duygular Sayfa 103, 104, 105 Uçun Kuşlar Dinleme Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Her insan, bu dünyada duyguları ile birlikte yaşar. Duygularımızı en iyi şekilde yaşamak için ise çevremizde samimiyet kurduğumuz insanların olması gereklidir. Samimi dostlarımız, hayatta bizi anlayan ve her halimizle bizi seven kişilerdir. Bu kişiler olmadan da mutlu bir hayat sürdürülmesi düşünülemez.

UÇUN KUŞLAR

1. ETKİNLİK

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 103 Cevabı

“Uçun Kuşlar” adlı metni dinlerken dinleme amacınıza göre notlar alınız. Almış olduğunuz notları arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki dizelerde altı çizili kelimelerin anlamını metnin bağlamından ve birlikte kullanıldıkları kelimelerden hareketle bulunuz. Bulduğunuz anlamlan TDK Türkçe Sözlük’üne bakarak kontrol ediniz. Kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Uçun kuşlar uçun!
Doğduğum yere Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
Ormanlar koynunda bir serin dere,
Dikenler içinde sarı gül vardır.

O çay ağır akar yorgun mu bilmem?
Mehtabı hasta mı solgun mu bilmem?
Yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem?
Yüce dağ başında siyah tül vardır.

 • Cevap:

sümbül

 • Anlamları: Bir çiçek türü

dere

 • Anlamları: Küçük akarsu

diken

 • Anlamları: Bazı bitkilerde bulunan sivri, kesici bir parça

çay

 • Anlamları: Küçük akarsu

mehtap

 • Anlamları: Ay ışığı

solgun

 • Anlamları: Donuk, bitkin

yaslı

 • Anlamları: Üzgün

gelin

 • Anlamları: Evlenen kadın

mahzun

 • Anlamları: Üzüntülü

tül

 • Anlamları: İnce gözenekli bir kumaş türü

3. ETKİNLİK

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 104 Cevabı

Metinde geçen aşağıdaki deyimlerin anlamlarını yazınız. Sonra da bu deyimleri birer cümlede kullanınız. Deyimlerin anlamlarını yazarken Deyimler Sözlüğü’nden faydalanabilirsiniz.

 • Cevap:

ağır akmak

 • Anlamları: Yavaşça akmak

başından aşkın

 • Anlamları: Baş edebileceğinden daha fazlası

bitip tükenmek

 • Anlamları: Yorulmak, bitkin düşmek, gücü kalmamak

Cümleler

 • Cevap:
 • ”Deredeki su ağır ağır akıyordu.”
 • ”Bugün onla hiç konuşma, işi başından aşkın.”
 • ”Bu iş onu bitirip tüketti.”

4. ETKİNLİK

Metinde geçen benzetmeleri bularak aşağıya yazınız. Yazdıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap:

5. ETKİNLİK

Metnin başlığını siz verseydiniz hangi başlıkları verirdiniz? Aşağıya yazınız.

 • Cevap:

6. ETKİNLİK

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 105 Cevabı

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Metnin konusu

 • Cevap:

Metnin ana düşüncesi

 • Cevap:

7. ETKİNLİK

Uçun Kuşlar” adlı şiiri siz yazsaydınız hangi duygu ve düşüncelere yer verdiniz? Şimdi yer vereceğiniz duygu ve düşüncelerinizi yazınız. Yazdıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap:

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim türünden kelimeler ek fiil alarak çekimlenmiştir? Cümlelerin başına “X”işareti getirerek gösteriniz.

 • Cevap:

(X ) Ninniler bilmeceler tekerlemeler, masallar bu varlığın başta gelen türleridir.
(X ) Çevresinde çocuk kitaplarının bulunması da çok önemlidir.
( ) Örter bizi güz ananın yaprakları.
( ) Kırmızı alıçlardan teşbih yaptım.
(X ) Dün Aksaray’da hava yağışlıymış.
(X ) Evdeki tek canlı kanaryasıydı.
(X ) Köpeğin üç yavrusundan ikisi erkekmiş.
(X ) Ortanca kızı evin direğiydi.

16 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.