Web sitemize hoşgeldiniz, 13 Mayıs 2021

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Mimar Sinan Cevapları

7. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Ez De Yayıncılık 1. Tema Milli Kültür Sayfa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Mimar Sinan Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Dünya üzerinde birbirinden çeşitli, pek çok millet yaşamaktadır. Bu milletlerin her birinin, kendisini diğerinden ayıran bazı maddi ve manevi özellikleri vardır. Bu özellikler bütününe bizler, milli kültür demekteyiz. Bir insanın ait olduğu milleti tanıması, kendisini daha iyi anlayabilmesi için de kendi milletinin kültürüne özel değerleri bilmesi gerekmektedir.

MİMAR SİNAN 

1. ETKİNLİK

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 11 Cevabı

Millî kültürü oluşturan öğelerin neler olduğunu araştırınız. Araştırma sonucunda öğrendiklerinize göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Milli Kültür

 • Cevap: Dünya üzerinde yaşamakta olan her millet, kendisini diğerlerinden ayıran bazı özelliklere sahiptir. Dilimiz, inancımız, ahlak kurallarımız gibi değerler bütünü, bizlerin milli kültürünü oluşturan şeylerdir. Dünya üzerinde yaşamakta olan her milletin bu değerleri birbirine göre farklılık gösterir. Örneğin Karagöz ve Hacivat oyunu, Türk kültürünü yansıtan bir milli kültür öğesidir.

2. ETKİNLİK

Aşağıda verilen kelime ve kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu kelimelerin TDK Türkçe Sözlük’ündeki anlamıyla karşılaştırınız. Kelimeleri birer cümlede kullanınız.

 • Cevap:

MİMAR

 • Anlamları: Çevremizde gördüğümüz binaları tasarlayan kişi
 • Tahminim: Evleri yapan insanların mesleği
 • Kelimelerin cümlede kullanımı: ”Mimar Sinan, Türk kültürünü yansıtan eserler ortaya çıkarmıştır.”

ÜNLÜ

 • Anlamları: Birçok kişi tarafından tanınan insan
 • Tahminim: Ün salmış kişi
 • Kelimelerin cümlede kullanımı: ”Aradan geçen yıllar ile birlikte son derece ünlü birisi haline geldi.”

TÜRBE

 • Anlamları: İçinde ünlü bir kişinin mezarı bulunan yapıya verilen isim
 • Tahminim: Bir kişinin mezarı
 • Kelimelerin cümlede kullanımı: ”Hz. Yuşa Türbesi, İstanbul’da, Beykoz ilçesinin sınırları içerisinde bulunur.”

ACEM

 • Anlamları: 1- Müzikte kullanılan bir terim, 2- İranlı
 • Tahminim: Acemi
 • Kelimelerin cümlede kullanımı: ”Acem, müzikle uğraşanların iyi bildiği bir terimdir.”

SEFER

 • Anlamları: 1- Kez, kere anlamında(Üç kez), 2- Savaşmak için yola çıkmak, 3- Bir yolculuğa çıkmak
 • Tahminim: Üç kez, dört kez gibi anlamda
 • Kelimelerin cümlede kullanımı: ”Bu sefer bu işin üstesinden geleceğim.”

SU KEMERİ

 • Anlamları: Eski dönemlerde kurulan ve suyu kaynağından istenilen yere taşımak için inşa edilen sistem
 • Tahminim: Bu konuda bir tahminim olmadı
 • Kelimelerin cümlede kullanımı: ”Günümüzde kullanılmayan su kemeri, eski yıllarda İstanbul’un su ihtiyacını karşılarmış.”

3. ETKİNLİK

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 12 Cevabı

Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını bulmacadan bularak kelimelerin karşılarına yazınız.

 • Cevap:

saha: ALAN
görev: VAZİFE
süre: MÜDDET
düzey: SEVİYE
değerli: KIYMETLİ
yıl: SENE
ömür: YAŞAM

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri karşıt anlamlılarıyla eşleştiriniz.

 • Cevap:

kaybetmek – kazanmak
barışmak – savaşmak
gitmek – gelmek
almak – vermek
uzaklaşmak – yakınlaşmak
bozmak – yapmak
ayrılmak – birleşmek

KONUŞMAMI DEĞERLENDİRİYORUM

Konuşmanızı aşağıdaki ölçütleri kullanarak dil, anlatım ve sunum tekniği yönünden değerlendiriniz.

Değerlendirme kriterleri Evet Kısmen Hayır

 • Cevap:

Konuşurken yeni öğrendiğim kelimeleri, kavram, atasözü ve deyimleri kullandım. ()

Konuşmama merhaba, günaydın, affedersiniz, hoş geldiniz vb. uygun ifadeleri kullanarak başladım.  ()

Bulunduğum ortama uygun konuşma tutumu geliştirdim.  ()

5. ETKİNLİK

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 13 Cevabı

Aşağıda verilen birleşik kelimelerin yazımına dikkat ediniz. Hangilerinin ayrı, hangilerinin bitişik yazıldığını inceleyerek eksik ifadeleri tamamlayınız.

birdirbir affetmek başhekim sütlaç emretmek yer elması kuzeybatı imambayıldı göç etmek var olmak itdirseği dilber dudağı uğur böceği hava yolu küpe çiçeği Samanyolu biçerdöver pazartesi gecekondu güneydoğu yüzbaşı köpek balığı Atatürk ağaç kalem Büyükayı Alper halk bilimi açık mavi

Cevap:

 1. Ses düşmesi olan birleşik kelimeler birleşik yazılır.
 2. Ses türemesi olan birleşik kelimeler ayrı yazılır.
 3. Oyun adları birleşik yazılır.
 4. Fiillerle kurulan birleşik kelimeler birleşik yazılır.
 5. Kişi adları ayrı yazılır.
 6. Yer adları birleşik yazılır.
 7. Ara yönlerin adları birleşik yazılır.
 8. Baş kelimesiyle oluşan birleşik kelimeler birleşik yazılır.
 9. Ses düşmesi veya türemesi bulunmayan yardımcı fiillerle kurulmuş birleşik kelimeler ayrı yazılır.
 10. Bitki ve hayvan türlerinin birinin adıyla kurulan birleşik kelimeler birleşik yazılır.
 11. Gök cisimlerinin adları birleşik yazılır.
 12. Hastalık adları birleşik yazılır.
 13. Yiyecek adları ayrı yazılır.
 14. Gök cisim adları birleşik yazılır.
 15. Yol ve ulaşımla ilgili birleşik kelimeler ayrı yazılır.
 16. Bilim ve bilgi sözleriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır.
 17. Renk tonunu belirtmek için renkten önce kullanılan sıfatlar ayrı yazılır.

6. ETKİNLİK

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 14 Cevabı

Aşağıda verilen birleşik kelimelerden bazılarının yazımı yanlıştır. Yanlış yazılan birleşik kelimeleri bularak karşılarına doğrularını yazınız.

 • Cevap:

kay nana: KAYNANA
reddetmek:
keçi boynuzu: KEÇİBOYNUZU
gece sefası: GECESEFASI
danaburnu:
kara fatma: KARAFATMA
kara taban:
tavukgöğsü:
Küçükayı:
karayolu: KARA YOLU
halkbilimi: HALK BİLİMİ
kirli sarı:

7. ETKİNLİK

Araştırmış olduğunuz Türk büyüğünün hayatını kendi cümlelerinizle yazınız.

 • Cevap: Eskiden Osmanlı Devleti’nin toprağı olan Selanik’te dünyaya gelen Mustafa Kemal Atatürk, küçük yaşlarından itibaren askerliğe merak salmış ve bu konuda kendisini geliştirmiştir. Askerlik alanında büyük başarılara imza atan Atatürk, artık yıkılma noktasına gelmiş koca bir imparatorluğu yeniden inşa etmiş, Türk milletine sonsuza dek bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazandırmış, dünyanın pek çok ülkesinde de tanınan ve saygı duyulan bir lider olmuştur.

8. ETKİNLİK

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 15 Cevabı

 • Cevap:

Aşağıdaki örneği inceleyerek resimlerdeki isim ve fiilleri örnekteki gibi yazınız.

 • Ne oluyor: Uçuyor
 • Bu nedir?: Kuş

****************

 • Ne oluyor: İçiyor
 • Bu nedir?: Kedi

****************

 • Ne oluyor: Oturuyor
 • Bu nedir?: İnsan

****************

 • Ne oluyor: Kayıyor
 • Bu nedir?: Lunaparkta bir oyuncak

****************

 • Ne oluyor: Horoz ötüyor
 • Bu nedir?: Horoz

****************

 • Ne oluyor: Çalıyor
 • Bu nedir?: Gitar

****************

9. ETKİNLİK

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 16 Cevabı

Aşağıdaki resimlerde anlatılan fiilleri, resimlerin altına yazınız.

Cevap:

 1. Resim: Dans etmek
 2. Resim: Gülümsemek
 3. Resim: Koşmak
 4. Resim: Uyumak
 5. Resim: Ağlamak
 6. Resim: Yüzmek
 7. Resim: Koşmak
 8. Resim: Top oynamak
 9. Resim: Boyamak

10. ETKİNLİK

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 17 Cevabı

a) Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerin fiillerinin “iş, oluş, durum” anlamlarından hangisine sahip olduğunu belirleyerek yanlarına yazınız.

 • Cevap:

Kitabın sayfalarını büyük dikkatle açıyordu. (İŞ)
Bu belgesel yöresel yemekleri tanıtıyor. (İŞ)
Ekinler yağmurdan sonra çok büyüdü. (DURUM )
Misafirler bir fincan kahve içip kalktı. (OLUŞ )İzciler, şarkılar söyleyerek dere boyunca yürüdü. (OLUŞ )
Bahçeye diktiğim fidan benden hızlı uzuyor. (DURUM )
Karanlıktan etrafımı doğru düzgün göremiyordum. (İŞ )Güvercinler takla atarak uçuyordu. (İŞ )
Lacivert kazağımın rengi soldu. (DURUM )
Otobüs şehre yakın bir yerde durdu. (İŞ )
Bu hafta sonu Anadolu Medeniyetleri Müzesine gideceğiz. (OLUŞ )
Bu kış kayak yapmayı öğrendim. (İŞ )

b) Aşağıdaki fiilleri anlam özelliklerine göre gruplayınız.
uyumak, gülmek, yazmak, okumak, yatmak, durmak, içmek, sararmak, düşünmek, esmek, bulmak, güzelleşmek, temizlemek, yaşlanmak, eskimek

İş Fiilleri

 • Cevap: uyumak, yazmak, okumak, yatmak, durmak, içmek, düşünmek, bulmak, temizlemek

Oluş Fiilleri

 • Cevap: gülmek, esmek

Durum Fiilleri

 • Cevap: güzelleşmek, yaşlanmak, eskimek sararmak
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Elif dedi ki:

  Süper çok işime yaradı ?

 2. Anonim dedi ki:

  Çok işime yaradı

 3. Anonim dedi ki:

  Teşekkürler çok güzel olmuş
  Çok işime yaradı

 4. ROJİN dedi ki:

  ÇOK TEŞEKKÜRLERRR

 5. Lale dedi ki:

  Çok güzel tesekkurler

 6. umuutyt dedi ki:

  özür arkadaşıma yazacaktım

 7. Anonim dedi ki:

  Teşekkürler çok güzel olmuş ?hxhxhxbxx

 8. Anonim dedi ki:

  Teşekkürler çok güzel olmuş ?

 9. Gizli kişi N ile başlıyo dedi ki:

  Hiçde güzel değil diycetim ama güzel

 10. Yapcanız işe ben dedi ki:

  Cok tesekkur etmiyorum cunku baska siteye gittim tam tersi bune kardes çıldırcam ya

  1. bahar dedi ki:

   gerçekten çok teşekür ederm çok yradı işime

 11. ehavva dedi ki:

  Güzel olmuş yanlız yanlış var canikom gerçi senin gibi ahlaktan ne beklenir ama yinede teşekkürler mal hiç ödevime yardımcı olmadın az kala öğretümen kızacak

 12. Nilay nur dedi ki:

  Yardım ettiğiniz için teşekkür ederim

 13. Deniz dedi ki:

  Teşekkür ederim

 14. Nazlı dedi ki:

  Çok teşekkürler işime çok yaradı ❤❤??

 15. havvanur dedi ki:

  Mehmet emin Çağdaş Gökhan sizide bekliyorum

  1. Anonim dedi ki:

   Hangi okul

 16. Anonim dedi ki:

  Hastalık cevaplar

 17. yusuff dedi ki:

  ya cok isime yaradı saol kardes hoca 100 vercek gercekten

 18. Feyza dedi ki:

  Cok güzel oluyor tesekkurler

 19. Anonim dedi ki:

  çok çok teşkor ediyorum beni yardım etiniz için ????

  1. Anonim dedi ki:

   Beni degil bana

  2. nejla dedi ki:

   aferin anonim

   1. berna dedi ki:

    aşk çok güzel

  3. havvanur dedi ki:

   ben rica ederim

Yorum Yaz