7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Kız Kalesi Cevapları

7. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Ez De Yayıncılık 6. Tema Zaman ve Mekan Sayfa 139, 140, 141 Kız Kalesi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

İstanbul’da bulunan Kız Kalesi, Türk kültürü tarihi açısından önemli bir yapı olmakla birlikte, İstanbul için de sembol yapılardan bir tanesi olmuştur. Bu yapının, eski dönemlerde kralın kızını saklamak amacıyla kurdurulduğu düşünmektedir. Bakalım konu ile ilgili kitabımızda neler çıkacak.

KIZ KALESİ

1. ETKİNLİK

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 139 Cevabı

Aşağıdaki kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını yazarak kelimeleri birer cümlede kullanınız.

 • Cevap:

Kelimeler Eş Anlamları

 • hikâye: öykü
 • heybet: ululuk, büyüklük
 • vakit: zaman
 • hediye: armağan
 • misafir: konuk
 • mutlaka: kesinlikle
 • fikir: düşünce

Kelimeler Zıt Anlamları

 • var: yok
 • üzülmek: sevinmek
 • kötü: iyi
 • gitmek: gelmek
 • hatırlamak: unutmak
 • uzak: yakın
 • gelecek: geçmiş

2. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki cümleleri, metinden hareketle amaç-sonuç ilişkisine göre tamamlayınız.

 • Cevap:

Bey kızını kâhine götürür. Çünkü o zamanlar adet bu şekildeymiş. Bey de kızının kaderini öğrenmek istemiş.

Denizin ortasına bir kale yapacaktır. Çünkü kâhinin bahsettiği yılandan kızını korumak istemiştir.

Üzümü çok seven Bey’in kızı da bu sepeti doğruca odasına çıkartır. Çünkü yatmadan evvel üzümleri yiyecektir.

3. ETKİNLİK

a) “Kız Kalesi” adlı metinden, düşüncenin yönünü değiştiren ifadeleri bularak yazınız.

— Fakat kader bu ya…
— …yemeye başlar fakat bu sırada sepetin…
— …oradan ayrılmazlar fakat ayrılırlarken…

b) Bu ifadeler metnin akışında nasıl bir değişiklik yapmıştır? Yazınız.

Bu ifadeler, olumlu bir durum anlatılırken durumun olumsuz sonuçlarını dile getirerek metnin akışını değiştirmişlerdir.

4. ETKİNLİK

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 140 Cevabı

Metinde geçen olayları kronolojik sıra ve mantık akışına göre kendi cümlelerinizle yazınız.

 • Cevap: Eski zamanlarda İçel ilinde yaşayan bir beyin kızı olur. Bey de kızıyla birlikte bir kâhine gider ve kızının kaderini öğrenmek ister. Ancak alacağı cevapla korku içerisine kapılacaktır. Kızının 19 yaşında bir yılan tarafından sokularak öldürüleceğini öğrenir. Bey, kızını bu kaderden korumak için denizde bir ada üzerine kale yaptırmaya karar verir. Kızı 19 yaşına geldiği zaman ise kalede kutlamalar yapmak ister. Kutlamalar sırasında kıza hediye üzüm getiren bir kadın, yanlışlıkla aynı sepette bir yılan da getirir. Bu yılan da kızı sokarak ölümüne sebep olur.

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Kız Kalesi” adlı efsaneyi “Su İçindeki Yol” adlı efsaneyle karşılaştırınız.

Benzer Yönleri:

Her iki efsanede de çocuğunu çok seven bir baba vardır. Bu babalar çocukları için olmayacak işler yaparlar.

Farklı Yönleri:

Kız Kalesi efsanesinin sonucu bellidir, Su İçindeki Yol efsanesinin sonu belli değildir.

6. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Kız Kalesi” adlı efsanenin bir, iki ve üçüncü paragraflarını diyalog şeklinde yazınız.

 • Cevap:

-Yurdumuzda pek çok kız kalesi olduğu söyleniyor.
– Aa evet! Bir tanesinin hikayesini öğrenmek ister misin?
– Tabii ki! Bana anlatır mısın?
-Bir bey, kızının kaderini öğrenmek için onu kahine götürür ve kızının 19 yaşında bir yılan tarafından öldürüleceğini öğrenir.
– Aman Allah, peki ya sonra?
– Sonrasında onu kurtarmak için denizin ortasına bir kale yaptırır ve orada yaşamasını ister.
– Peki kız yılandan kurtulabilir mi?
– Maalesef hayır. Beyin kalede yaptığı kutlama etkinlikleri sırasında bir kadının sepetinde bir yılan kaleye girer ve kızın ölümüne neden olur.
– Acıklı bir hikayeymiş.

7. ETKİNLİK

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 141 Cevabı

Aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Paragrafta altı çizili fiillerden hangisi iş, oluş ve durum bildirmektedir? İlgili yerlere yazınız.

Akşam yaklaştı. Ben yanımdaki çocuğu dürterek kalktım.
Ellerimizi kaldırdık. Hoca Efendi bağırdı.
— Ne var?
— Abdurrahman Çelebi’yi hazırlıyorum.
Her akşam Hoca Efendi’nin izin verdiği çocuk önden çıkar, eşeğin yularını ve semerini vururdu. Taş merdivenden koşarak indik. Çelebi otların üzerine uzanmış yatıyordu.
Ömer SEYFETTİN

İş Fiilleri:
– kaldırdık
– hazırlayalım
– çıkar
– vururdu

Oluş Fiilleri:
– yaklaştı

Durum Fiilleri:
– kalktım
– bağırdı
– indik
– uzanmış
– yatıyordu

8. ETKİNLİK

İş, oluş ve durum fiillerinin her birine ikişer örnek bulunuz ve her örnek fiille bir cümle kurunuz.

İş fiiline örnekler:
— Elindeki kağıdı sepete fırlattı.
— Önce saçını tara, sonra odanı topla.

Oluş fiiline örnekler:
— Babam artık çok yaşlandı.
— Makineye koyduğun ekmekler artık kızarmıştır.

Durum fiiline örnekler:
— Sohbet boyunca bir kere bile gülmedi.
— Eve gidince iyice dinlen.

3 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.