6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Vatan Yolunda Cevapları Başak Yayınları 81 82 83 84 85 86 87

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 2. Tema Vatan Yolunda Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Milli Mücadele dönemini bu konu sayesinde etkinlikler ile kalıcı ve eğlenceli bir şekilde öğreneceksiniz. Türk milletinin Milli Mücadele dönemi yaratıcılığınız ile bu konu sayesinde gözünüzde canlanabilir.

VATAN YOLUNDA

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 81 Cevabı

Millî Mücadele döneminde Anadolu’daki halkın yapmış olduğu yardım ve fedakarlıklara ilişkin bildiklerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım. Aşağıdaki sorular, sınıfta yapacağımız kısa konuşma için bilgi toplamamıza yardımcı olacaktır. Yanıtlarımızı ilgili yerlere not edelim.

 • Cevap: Anadolu halkı Türk askerine her türlü yiyecek, giyecek, ordu ihtiyaçları gibi destekleri vermiştir. Ayrıca Türk milleti bu dönem içinde mallarının bir kısmını orduya bağışlamıştır.

Millî Mücadele dönemi ifadesi, hangi zaman dilimi için kullanılmaktadır?

 • NotlarımKurtuluş Savaşı dönemi için kullanılmıştır.

“Millî Mücadele” döneminde Türk halkından istenen yardım malzemeleri nelerdir? (Bununla ilgili bir kanun anımsıyor musunuz?)

 • Notlarım: Türk halkından yiyecek, giyecek malzemelerinin yanında halkın elinde olan tüm malzemelerin belirli bir oranı istenmiştir. Bu hususta Tekalif-i Milliye Emirleri çıkarılmıştır.

Türk ordusu Anadolu’da hangi cephelerde mücadele etmiştir?

 • Notlarım: Doğu Cephesi, Güney Cephesi, Güneybatı Cephesi, Batı Cephesi

Savaşların kazanılmasında kadınların etkisi olmuş mudur? Nasıl?

 • Notlarım: Evet olmuştur. Savaş döneminde kadınlar bile güçleri yettikçe cepheye silah ve mühimmat taşımıştır.

2. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 82 Cevabı

“Vatan Yolunda” adlı metinde yer alan bazı sözcük ve sözcük gruplarının anlamları aşağıda verilmiştir. Anlamı verilen bu sözcük ve sözcük gruplarını, metni dikkatlice okuyarak bulalım. Aşağıdaki uygun boşluklara yazalım.

Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşma

 • Cevap: Sıla

Kölelik, tutsaklık, esirlik

 • Cevap: Esir düşmek

Aşırı derecede heyecan, coşku duymak

 • Cevap: Heyecana kapılmak

Özgürlük, hür olma durumu

 • Cevap: Bağımsızlık

Çok sevinerek coşkunluk göstermekten kendini alamamak, aşırı ölçüde sevinmek

 • Cevap:  Heyecana kapılmak

Tehlikeli işlere atılmaktan çekinmemek

 • Cevap: Cesur olmak

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 83 Cevabı

Aşağıda, “Vatan yolunda” adlı metinde geçen bazı sözcükler ve bu sözcüklerin anlamları, karışık biçimde sunulmuştur. Sözcüklerin metinde kullanıldıkları anlamı göz önünde bulundurarak sözcüklerle anlamlarını doğru biçimde eşleştirelim.

Yağız – Ahali – Tella – Yar – Haşin – Sefer – Ufuk

Bir duyuruyu, bir haberi ya da satılacak bir malı vb. halka duyurmak için çarşı pazar dolaşarak yüksek sesle bağırarak ilan eden kimse

 • Cevap: Tella

Bir yerde toplanan kalabalık, halk

 • Cevap: Ahali

Kez, defa

 • Cevap: Sefer

Esmer

 • Cevap: Haşin

Düz arazide veya açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer

 • Cevap: Ufuk

Sert, kırıcı, gönül kırıcı

 • Cevap: Yağız

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 84 Cevabı

Okuduğumuz metinde, dilimize başka dillerden girmiş olan yabancı kökenli sözcükler bulunmaktadır. Bu sözcüklerin anlamlarını “Türk Dil Kurumu”nun Genel Ağ sayfası aracılığıyla bulup ilgili kutulara yazalım.

 • Cevap:

Cefakar: eziyet eden, eziyet çeken.

Fer: 1- parlaklık, aydınlık. 2- canlılık 3- güç, kuvvet

İdrak: 1- anlayış, anlama yetisi 2- erişme, ulaşma 3- Ruh bilimi, algı

Muharebe: 1- askerlik, savaşta yapılan çatışmalardan her biri 2- Güçlü tartışma

Muvasala: eskimiş

Tahliye (etmek): 1- Boşaltma 2- Hukuk dilinde bırakma

Vefakar: sevgisi geçici olmayan, sevgili.

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 85 Cevabı

Okuduğumuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Metne göre İnebolu, Millî Mücadele döneminde niçin bu kadar önemli bir yerdir?

 • Cevap: 9 Haziran 1921 tarihinde küçük bir liman olan İnebolu üzerine düşen vazifeyi yerine getirircesine düşmana karşı koymuştur.

İneboluluların yapmış olduğu yardımın Millî Mücadele için önemini belirtiniz.

 • Cevap: İneboluların orduya yapmış olduğu yardım çok büyük önem taşımaktadır çünkü İnebolular Milli Mücadele döneminde orduya cephanelik taşımıştır ve cephanelik savaş sürecinde ordunun ihtiyaç duyduğu en önemli şeydir.

Düşman gemileri topraklarını bombalarken İnebolu halkı neden bu durumu umursamamaktadır?

 • Cevap: Çünkü tüm cephaneyi taşımışlar ve İnebolu halkı bombalar yüzünden ölse de Mehmetçiklerin cephaneler sayesinde düşmanı alt edeceklerini ifade etmişlerdir bu nedenle de umursamamışlardır.

9 Haziran 1921 günü İnebolulular için neden bir bayram günüdür?

 • Cevap: Çünkü her yaştan insanın içinde olduğu İnebolu halkı düşmana karşı büyük bir mücadele gösterisi sergilemiştir.

6. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 86 Cevabı

Anı türünün özelliklerini hatırlıyor muyuz? Kendimizi sınamak için aşağıdaki alıştırmayı yapalım.

Bu alıştırmada,Bu alıştırmada,
• listelenen özellikleri okuyalım.
• okuduğumuz özellik anı türüne aitse karşısına onay (✓) işareti, değilse çarpı (X) işareti koyalım.
• eğer kafamız karışırsa soru işareti (?) yapalım ve öğretmenimize soralım.

 • Cevap:

1. Genellikle içten bir dil kullanılır. (✓)
2. Tanınmış insanların yaşamları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlarlar. (X)
3. Olayların nerede, ne zaman ve kimler arasında geçtiği belirtilmez. (X)
4. Yaşanmış bir konuyu anlatır. (✓)
5. İnsan belleğinde iz bırakan olay ve durumları anlatır. (✓)
6. Aktarılan olay ve durumun yazar üzerinde bıraktığı etkiden söz edilmez. (X)

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümleleri inceleyelim. Bu cümlelerde hangi sözcüklerde, ne tür ses olayları vardır? Yanıtlarımızı cümlelerin karşısındaki boşluğa yazalım. Ses olayının nasıl gerçekleştiğini gösterelim.

Örnek: Bu, küçücük bir kuş değil mi? — ünsüz düşmesi – küçü(k)-cük (bu ekin birleşiminde k ünsüzü j düşer.)

“9 Haziran 1921 gününü, bugün gibi bütün tazeliği ve canlılığıyla hatırlıyorum.”

 • Cevap: tazeliği/canlılığıyla – ünsüz yumuşaması (tazelik-i/canlılık-ı)

“Ara sıra hocamız sınıfın penceresinden Kerempe burnuna doğru ta uzakları gözlüyor.”

 • Cevap: burnuna – ünlü düşmesi (burununa)

“Fersiz gözlerini iri yapılı kayıkçıya çevirdi: ‘Koy amca sırtıma’ dedi.”

 • Cevap: kayıkçı – ünsüz sertleşmesi (kayık(c)ı)

“Evet, biraz sonra düşman gemileri ufukta görünecek.”

 • Cevap: ufukta – ünsüz sertleşmesi (ufuk – da)

“Cephanemizi taşıdık. Artık ölsek de ne umrumuz.

 • Cevap: umrumuz – ünlü düşmesi (umurumuz)

63 yorum

 1. Bence böyle sitelerin olmasını önermiyorum çünkü kendi başarınızla başarın birşeyleri hep ödevleri buradan yaparsanız beyin yok olur hem bunu geçtik de Üniversitede ne olacak orada internetten baktığın an sınıfda kalırsın en iyisi siz hiiiç ödevlerinizi aksatmadan yapın heleceğiniz için

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.