Web sitemize hoşgeldiniz, 31 Temmuz 2021

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Küçük Prens Cevapları Başak Yayınları 248 249 250 251 252 253 254 255

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 6. Tema Küçük Prens Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Bu etkinlik metninde önemli bir eser olan Küçük Prens eseri hakkında bilgiler öğrenerek bu eseri birlikte inceleyeceğiz.

KÜÇÜK PRENS

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 248 Cevabı

“Küçük Prens”te geçen bazı sözcükler ve sözcük grupları, farklı anlam boyutlarına işaret ediyor. Bunları keşfedelim.“Küçük Prens”te geçen bazı sözcükler ve sözcük grupları, farklı anlam boyutlarına işaret ediyor. Bunları keşfedelim.

a) “Balta girmemiş ormanlar” Yazar, “balta girmemiş ormanlar” derken ne tür ormanlardan söz etmektedir?

 • Cevap: Büyük, yaşlı ve uzun boylu sık ağaçların olduğu ormanlardan bahsetmektedir.

Bir ormana balta girmemişse başka neler de girmemiştir? Ve orada nasıl bir yaşantı vardır?

 • Cevap: Orada yabani bir yaşam vardır ve yabani hayvan çeşitliliği oldukça fazladır.

b) “Derin derin düşünmek” Yazar, “derin derin” düşünmekten söz ediyor. “Derin derin” başka neler yapılabilir?

 • Cevap: Derin derin uyunabilir.

c) “Derin”in kaç anlamı var? “Derin’’in geçtiği cümleye göre anlamını karşısına yazalım.

 • Cevap:

Gözlerini dibi bucağı görünmeyen derin kuyuya dikti.

 • “Derin”in Anlamı: Dibi yüzeyden uzak olan

Mevlana gibi derin bir ermişi herkes tanımalı.

 • “Derin”in Anlamı: Kendi alanında çok gelişmiş

Uykusu öylesine derin ki, sese aldırmaz.

 • “Derin”in Anlamı:

Birkaç derin nefesten sonra gözlerini açtı.

 • “Derin”in Anlamı: Uzun süren

Derin coğrafya bilgisiyle kaybolmaktan kurtuldu.

 • “Derin”in Anlamı: Büyük, çok fazla

2. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 249 Cevabı

“Küçük Prens”te geçen bazı cümleler, Türkçede kendimizi ne denli çeşitlilikle ifade edebileceğimize örnek. Bunları keşfedelim.

a) “Olmadı değil” derken…
Yazar, “coğrafyanın bana yararı olmadı değil” dediğinde, ne söylemek istiyor? Neden?
a) Coğrafyanın bana yararı olmadı.
b) Coğrafyanın bana yararı oldu.

 • Cevap: Coğrafi bölge demek istemiştir bence.

Yazar neden, “yaran oldu” demek yerine “yararı olmadı değil” demeyi yeğlemiştir? Açıklayalım.

b) Zeki, aklı başında, kavrayışlı…
Yazar, soldaki cümlelerde geçen zekâsı parlak, kavrayışlı, aklı başında sözleriyle nasıl bir kimseden söz ediyor? Açıklamamızı boş bırakılan bölüme yazalım.

Yazara göre, zekâsı parlak bir kimse, yazarın gösterdiği resme bakınca ne söylemelidir?

 • Cevap: Boa yılanı demeleri gerekiyormuş.

Buna göre, “aklı başında kimse”, resimden mi söz etmelidir; yoksa iş hayatı, politika vb. konulardan mı? Neden?

 • Cevap: Resimden söz etmelidir.

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 250 Cevabı

Okuduğumuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım. Küçük Prens

Çocuğun ilk çizdiği resim, neyin resmidir?

 • Cevap: Balta girmemiş ormanlar üzerine yazılmış “Yaşanmış Öyküler” adlı kitabın üzerindeki bir hayvanı yutmakta olan Boa yılanını çizmiş.

Büyüklerin çocuğun çizdiği resimleri anlamaya çalışıp, onun resim yapmasını önemsediklerini söyleyebilir miyiz? Neden?

 • Cevap: Hayır söyleyemeyiz çünkü büyükler tarih, coğrafya ve matematik gibi alanlara yönelmesini öğütlemişlerdir.

Çocuk, çizdiği resimler anlaşılmayınca ve büyüklerin tepkisi üzerine ne yapmaya karar verir?

 • Cevap: Pilotluk yapmaya karar vermiştir ve bir çok yere uçuş yapmıştır.

Sizce büyükler çocuğun resim yapmasına haklı bir tepki mi gösterdi? Neden?

 • Cevap: Hayır büyükler haklı değil bence. Çünkü sanat bir yetenektir ve bu çocuğun da resim sanatına yeteneği olduğu halde büyükler onun yeteneğini köreltmiştir.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 251 Cevabı

Büyükler, çocuğun resmini anlamaya çalışıp onu cesaretlendirmiş olsalardı, çocuğun hayatında neler değişirdi?

 • Cevap: Çocuk belkide hayatında büyük bir resim sanatçısı yani ressam olabilirdi.

Bu öykü size ne hissettirdi? Kendi hayatınızla ilgili çağrışımlar yaptı mı? Bir gün böyle bir olay yaşarsanız nasıl davranırsınız?

 • Cevap: Böyle bir olay yaşarsam kendi yeteneğimin ve isteğimin üzerine giderim.

Örtük anlama ulaşalım.

4. ETKİNLİK

“Küçük Prens” adlı metinde yazarın ara sıra yakındığını (sitemli veya şikâyet eder bir hâli olduğunu) sezinliyoruz.

a) Metinde yakınma anlamı çıkardığımız ifadelerin altını çizelim.

 • Cevap“Böylelikle altı yaşımda bana parlak bir gelecek sunan resim sanatından vazgeçtim.”

b) Yakınmayı hangi cümlelerden sezdiğimizi bulup aşağıya yazalım.

 • Cevap“Böylelikle altı yaşımda bana parlak bir gelecek sunan resim sanatından vazgeçtim.”

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 252 Cevabı

Aşağıda “Küçük Prens” adlı metinden alınan cümleler var. Bu cümlelerde altı çizili sözcüklere dikkat edelim ve soruyu yanıtlayalım:

SORU: Bu cümlelerde “onlar” ile kimden söz edilmektedir?

“Büyükler hiçbir şeyi tek başlarına anlayamıyorlar, durmadan açıklamalar yapmak da çocuklar için sıkıcı oluyor doğrusu.

 • Cevap: Büyüklerden söz edilmektedir.

Bu örneklerden yola çıkarak, “onlar” sözcüğünün ne işe yaradığını açıklayabilir miyiz?

 • Cevap: İşaret zamiri görevini taşımaktadır.

Metinlerde önceki cümlelerde geçen kişileri ve varlıkları başka hangi sözcüklerle anabiliriz?

 • Cevap: Onlar, büyükler, siz

6. ETKİNLİK

Bağlaçlar, neyi bağlar? Aşağıdaki parçalarda geçen altı çizili sözcüklerin cümleye kattığı anlamı yazalım.

“Büyükler tarih, coğrafya ve dilbilgisiyle ilgilenmemi öğütlediler. daha altı yaşımda resim sanatından vazgeçtim.”

 • Cevap: Aynı görevlere sahip olan kelime ve kelime gruplarını birbirine bağlar.

“Şapkadan da korkulur mu hiç?” dediler. Oysa ben şapka değil, bir fili sindirmekte olan bir boa yılanı çizmiştim.”

 • Cevap: Karşıt düşünceyi belirtmek için bağlaç kullanılmış olabilir.

7. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 253 Cevabı

Kişiler, duygu ve düşüncelerini dile getirirken amaçlarına uygun olan anlatım biçimini belirlerler. Şimdi “Küçük Prens” adlı metni düşünelim. Yazar bu metni aşağıdaki yollardan hangisini seçerek oluşturmuş olabilir? Doğru açıklamanın karşısına onay (✓) işareti diğerlerine çarpı işareti (X) koyalım.

Anlatım Biçimleri

 • Yazar, insanların başından geçen ya da geçebilecek bir olayı anlatmak isterse olayları oluş sırasına göre yazması gerekir. Bu tür yazılar, öyküleyici bir biçimde yazılmıştır. (√) 
 • Yazar, okurlarının görme, dokunma, işitme, tatma ve koklama duyularına seslenerek varlıkların, çevrenin özelliklerini anlatma yolunu seçmişse bu yolla betimleyici metin ortaya çıkar.  (x) 
 • Yazar, okuyucuya bir konuda bilgi verip açıklama yapmak isterse açıklayıcı yolu seçmiş olur.  (x) 
 • Yazar, bir konudaki görüşlerini, çeşitli gerekçelerle kanıtlamaya çalışırsa, ortaya tartışmacı bir metin çıkar.  (x) 

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinlerin hangi anlatım biçimleriyle oluşturulduğunu (öyküleyici, açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici) belirleyelim ve karşısına yazalım.

Fazıl Hüsnü Dağlarca, edebiyatımızın önde gelen sanatçılarından biridir. Özellikle şiirleri ile tanınmaktadır. Şiirlerinde insana ve insan hayatına saygı konularını işlemiştir.

 • Cevap: Açıklayıcı

Sınava geç kalmıştım. Otobüs durağına koşuyordum. Nefes nefese kalmıştım.

 • Cevap: Açıklayıcı

Durağa geldiğimde otobüs kalkmıştı bile. Arkasından bakakaldım. Büyük bir umutsuzlukla oturup kaldım. Sınava yetişememiştim.

 • Cevap: Açıklayıcı

Başımızın üstünde her zaman yeşil, iğne yapraklı dallardan örülü bir çatı var. Dallar öylesine sık ki, güneş ışığı aşağıya süzülemiyor bile. Ormanın içine doğru kilometrelerce uzayıp giden toprak bir yol var.

 • Cevap: Betimleyici

Bazıları sürekli güçlünün zayıfı yendiğini söyler. Canlıları incelediğimizde bunun doğru olmadığını görürüz. Öyle olsaydı, diğerlerine göre en zayıf ve güçsüz olan canlıların soylarının tükenmesi gerekirdi. Oysa birçok güçsüz canlı, milyonlarca yıldır varlıklarını sürdürüyor. Çünkü canlılar dünyasında yaşamı güç belirlemez.

 • Cevap: Tartışmacı

9. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 254 Cevabı

Bu çalışmada başımızdan geçen veya bir tanıdığımızın başından geçen bir olay hakkında yazı yazacağız. Yazımızda şunlara dikkat edelim:

 • Cevap:

Hangi olayı ya da anımızı anlatacağımıza karar verelim.

 • KONU:

****************

Olayların oluş sırasını belirleyelim.

Her şeye neden olan başlatıcı olay:

 • 1. olay: Top oynamamız
 • 2. olay: Sahaya kuş düşmesi
 • 3. olay: Kuşun etrafında toplanıp hayretler içinde kuşa bakmamız
 • 4. olay: Kuşu alıp veterinere götürmemiz
 • 5. olay: Kuş iyileştikten sonra onu gökyüzüne salmamız

Son olay (öykünün sonu):

****************

Olayları, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine ayıralım.
Not 1: Olayın en heyecanlı kısmı gelişme bölümünün sonunda yer alsın.
Not 2: Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri arasında geçiş yaparken anlamsal bağlantılara dikkat edelim.

 • Giriş bölümünde geçen olaylar:  Top oynamamız
 • Gelişme bölümünde geçen olaylar: Sahaya kuş düşmesi, Kuşun etrafında toplanıp hayretler içinde kuşa bakmamız, Kuşu alıp veterinere götürmemiz.
 • Sonuç bölümünde geçen olaylar: Kuş iyileştikten sonra onu gökyüzüne salmamız.

****************

Anlatacağımız olayı tanımlayan bir başIık belirleyelim.

 • BAŞLIK: GÖKYÜZÜNÜN KANATLARI

10. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 255 Cevabı

9. etkinlikte taslağını çıkardığımız öyküyü yazıya geçirelim. Taslakta planladığımız her şeyi buraya aktarmalıyız.

 • Cevap:

Bu etkinliklerde başınızdan geçen bir olayı öyküleştirmeniz istenmektedir. Önce taslağı doldurup sonra öyküyü yazmalısınız.

Cevap: HAZİNE AVI

Geçen yaz tatilinde ailem ile birlikte bir sahil kasabasına tatile gittik. Bu tatil kasabasına neredeyse her yaz gidiyorduk. Orada yaşayan bazı arkadaşlar edinmiştim. Bu nedenle orayı çok seviyordum.
Tatil için gereken hazırlıkları tamamlayıp yola çıktık. Yarım gün sonra ayırttığımız sahil kulübesindeydik. Yemek yiyip uyuduk. Ertesi gün denize girdik. Buraya geldiğimi arkadaşlarıma nasıl bildiririm diye düşünüyordum. O sırada arkadaşım Denef’i gördüm.
-Heyyy! Denef!
-Aaaa! Selim! Sen misin? Ne zaman geldiniz?
Denef elinde bir kayık küreği ile koşarak geldi. Birlikte kumsalda yürüdük ve bir sene boyunca yaptıklarımızı konuştuk. Diğerlerini bir an önce görmek istediğimi söyledim. O da yarın hep birlikte
güzel oyunlar oynayabileceğimizi söyledi. Arkadaşlarım sene boyunca burada yaşadığı için biraz denizden uzaktaydılar. Gün sonunda nasıl bir oyun oynayabileceğimizi düşündüm. Her zaman korsancılık
oynardık. Bu sefer hazine bulma oyunu oynamamız gerektiğine karar verdim. Bu eğlenceli olurdu. Resim defterimden bir sayfa koparttım. Bazı ağaç resimleri çizdim. Tehlike anlamına gelen kuru kafaları
rastgele yerlere çizdim. En sonunda sayfanın sağ üst köşesine bir sandık çizdim. Güzel düşlerle uykuya daldım.
Ertesi gün kahvaltıdan sonra deniz girdim ve bir ağacın dibinde Denef ve diğerlerini beklemeye başladım. Arkadaşlaırmı yolun başından gördüm. Denef, Mustafa, Çisil ve Berk. Biz her yaz buluşup
oyunlar oynayan beş arkadaştık. Birbirimizle hasret giderdikten sonra onlara hazine haritamı gösterdim. Ben onların lideri olacaktım. Yapmamız gereken şey hazineyi bulmaktı. Bunun için bu haritayı
kullanmamız gerekiyordu. Ben elimde harita ve başımda bir bandana ile öncen yürüyordum. Arkamda arkadaşlarım vardı. Kendimizi rolümüze kaptırıyorduk:
-Efendim, bu haritadan üvey kardeşinizde de olduğu doğru mu?
-Evet, yıllar önce bu hazinenin iki haritası yapıldı. Biri bende diğeri de kardeşimde. İkimiz de hazinenin peşindeyiz.
-Neden birlikte aramıyorsunuz?
-Çünkü o aynı zamanda benim denizlerdeki düşmanım. Hazineyi ondan önce bulmalıyım.
Bu gülünç replikleri büyük bir ciddiyetle söylüyorduk. Güneşin batmaya başladığını fark etmedik bile. Hava kararmıştı. Kalabalık olmayan bu yerde bir yürüyüş yolunun yakınındaydık. Bir yanımızda az ağaçlı bir arazi vardı.
Denizi görememek beni biraz korkutuyordu. Ama yakınlarda olmalıydı, değil mi? Sonunda Berk;
-Selim, biz kaybolmadık değil mi?
-Tabii ki hayır.Haritamız bize yardımcı olacaktır.
Çisil ve Denef birbirlerine baktılar. Defne:
-Bu garip rolü devam ettirmen kaybolduğumuz anlamına geliyor.
-???
Kaybolduğumuzu itiraf etmek beni zorladı. Yine de durum boydu. Ağır ağır yürüyerek etrafımıza bakıyorduk. Her yer kapkaranlıktı. Kasaba çarşısının ışıkları daima yanardı. Buna rağmen onları görmek
mümkün değildi. Gerçekten bu kadar uzaklaşmış mıydık? Yürüyüş yolunu takip etmeyi teklif ettim. Sonuçta yoldu. Yollar bir yere varmak içindi. Yapmamız gereken şey denizi görmekti. Denizde kulübeler
olurdu. Ancak yürüdükçe sanki hiçbir yere varamıyorduk. Sonunda yolun sonunda hafif bir ışık belirdi. Yanıp sönüyor gibiydi.
-Bu ışık deniz fenerinin ışığı olmalı.
Adımlaırmızı hızlandırdık. Garip bir şey vardı. Deniz fenerinin ışığı bize yaklaşıyordu! Hayır, bu deniz feneri değildi.
Korkuyla geri dönmek için hamle yaptık. O sırada bir yaprak hışırtısı ve çatırdama duyuldu.
-Hiçbir yere gidemezsiniz? Sizi zar zor buldum zaten.
Mustafa “Sen de kimsin?” diye bağırdı. Eli fenerli adam “Sen artık babanı da tanıyamıyorsun” dedi. Gerçekten Mustafa’nın babası Ahmet amcaydı. Meğer ailelerimiz biz dönmeyince korkmuş ve
bir araya gelmiş. Bizi her eyrde aramışlar. Mustafa amca da burayı iyi bildiğinden buraya gelmiş ve bizi bulmuş.
Geçen tatilde başımıza gelen bu tuhaf ve korkutucu olaydan sonra bir daha asla bilmediğimiz bir yere büyüğümüz olmadan gitmemeye karar verdik.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Bensu dedi ki:

  Çok uzun yazmayı vereydin acık

 2. 6b yagmur ekim dedi ki:

  hoca inandı

 3. 6b yagmur ekim dedi ki:

  hoca inanıyor

 4. sena dedi ki:

  begendim harika

 5. Bir dost dedi ki:

  Sizce 1. Etkinliğin cevabı fazla uzun değil mi?

  1. Anonim dedi ki:

   Evet ama biraz

 6. Gamze İşçil dedi ki:

  Arkadaşlar lütfen bu site kontrol etmek için kopya için değil yakında artık kontrol sitelerinin de kaldırılmasını isteyeceğim.benim de öğrencilerim interneten bakıyormuş gerekli yerlerle bağlantım var şimdilik kontrol sitesi olarak kullanmanız tavsiye ediyorum

  1. Anonim dedi ki:

   cok yanlıs sey var

   1. Anonim dedi ki:

    Çok güzel olmuş

  2. muhammed dedi ki:

   bence çok güzel kopya yeri

 7. Ziyret dedi ki:

  Bazı cevaplar eksik bazılarıda yanlış dah dikkat ederseniz sevinirim.

 8. Sena :) dedi ki:

  BURADAN YAPMAMIZ DOĞRU DEĞİL AMA GERÇEKTEN DE GÜZEL

 9. Hüseyin Gönüllü dedi ki:

  iyiymiş guzel

 10. Gizli kız dedi ki:

  Güzel bence
  İyi bir site

 11. Gizli kız dedi ki:

  Güzel bence

 12. Bilinmiyorr dedi ki:

  Hiç bişe anlamadım

 13. BÜŞRA ÖNER dedi ki:

  bence site çok GÜZEL…

 14. Babapro dedi ki:

  Sınava geç kalmıştınla ile başlayan açıklayıcı değil neresinde bilgi veriyorki olay yazısı o , öyküyü leyici anlatım

  1. sanane dedi ki:

   hiç iyi bir site değil

 15. Anonim dedi ki:

  Sağolun çok güzeldi

  1. Anonim dedi ki:

   Anonim her yerde seni gorim

 16. Havin dedi ki:

  Bu çok güzel yaa??

 17. ... dedi ki:

  Hoca internetten baktığımızı biliyor ve biz konuların cevaplarını flash bellek e yükleyip derste açıp batırıyor hoca

 18. Anonim dedi ki:

  Bn çoğunlukla etkimlikleri anlamıyorum burdan nasıl yapıldığına bakıp farklı şekilde yazıyorum…En güzeli???
  Zaten takdir alıyorum sorun da yok??

  1. Kurukafa dedi ki:

   Sözlüne 60 girerse görürsün

 19. Anonim dedi ki:

  Bn çoğunlukla etkimlikleri anlamıyorum burdan nasıl yapıldığına bakıp farklı şekilde yazıyorum…En güzeli???
  Zaten takdir alıyorum sorun da yok???

 20. tuğçe nur kaya dedi ki:

  teşekkürler çok işime yaradı

 21. Google kullanıcısı dedi ki:

  Bence de bu site kopya için değil kontrol etmek için ya

 22. Anonim dedi ki:

  Daha iyi yapabilirsiniz

 23. Mercan yılmaz dedi ki:

  Bence kopya varken niye bakmiyim bide hep takdir alıyorum oyuzden sorun yok

  1. Zeynep dedi ki:

   Ben bu üniteyi çok sevdim

    1. Ceren ögretmen dedi ki:

     Olur olur çok güzel olur
     ŞAHANE

 24. Enes Körede dedi ki:

  ben ödevlerimi yapamadığım yerler olduğunda kimse yardım etmediği için burdan yardım alıyorum yoksa bakmamıza gerek yok

 25. Fkdkxkkdc dedi ki:

  Kesin ve kendimize bakarak konuşun bursa kontrol için yapıyor diyonuz ama sizde bakiyonuz

 26. Gizli dedi ki:

  Hoca bu sitesi biliyom hemen anladı beni tutanak tuttuk ve bana ödevlerimi okulda yaptırıyo!!!!!!!!!

 27. derszamani dedi ki:

  biz bu siteyi yapamadiginiz etkinlikler varsa bakin diye yaptik kopya cekesiniz diye degil

  1. Anonim dedi ki:

   Vallaha ben ve arkadaşlarım bu siteden yapıyoruz

  2. Anonim dedi ki:

   Bu site odevlerinizi kontrol etmek icin yapilmis kopya cekmek icin degil?????????

  3. Sadece misafir, bir zararı yok dedi ki:

   Vallaha site ders zamanı.net gibi birşey ama bunu yazan . Kandıramazsın bizi!!!Birde Türkçe cevapları çıkaran bir sitenin zaten bu kadar yaxı hatası yapması bence çok garip,,, sizce de öyle değil mi arkadaşlar,,,, gerçek sitesinden ara da konuşalım özledik seni

 28. Ebrar dedi ki:

  Ya bence de bu site yaptığımızı kontrol için koyulmuş kopya çekmek için değil zeki olan bakmaz ha bir de kendine güvenen??????kopya çekmeyin kötü b>r şey??????

  1. Tuğçe çalışkan dedi ki:

   Sen sanki bakmıyorsun bende inandım

 29. türkçe öğretmeni güngör konaklı dedi ki:

  bu site bakmak için değil kontrol etmek için

  1. Anonim dedi ki:

   hocam size katılıyorum

 30. efecan dedi ki:

  bence bu site çok güzel

  1. Ayça su demir dedi ki:

   Bencede arkadaşlar merhaba ben ayca nasilsiniz

 31. Bilinmez dedi ki:

  10.etkinlik çook uzun

  1. SINAVSIZ HAYAT ISTIYORUZ dedi ki:

   onu da bır zahmet kendın yaz

 32. Ezgi dedi ki:

  Teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz

 33. sümbül dedi ki:

  yanlış yazdım kardeşim yazdı bana karez olsun diye

 34. Hhdhdhhdh dedi ki:

  Anlamadığım sorulara yardımcı oluyor tşk

 35. Bahar dedi ki:

  Süper ama 9. Ve 10. Cevaplar yok

 36. Türkçe öğretmeni Beyza dedi ki:

  Aferin çocuklar bu sitelere bakıp kopya çeken öğrencilere bayılıyorum derste herkese 100 veriyorum benim Dersimde kopya çekmek serbest herkese başarılar :D

  1. Pelin hoca dedi ki:

   Bence sen öğretmen deyilsin çünkü sen öğrencilerine yanlış yolu gösteriyosun sen öğretmen olsan bile bukdar sınavını kopya ile öğretmen olmuşsundur böyle öğrencilerden nefret ederim

   1. Anonim dedi ki:

    Çok haklisiniz hocam

  2. Pelin hoca dedi ki:

   Yalancı öğretmen değilsin hiç bir öğretmen öğrencilerine yanlış yolu göstermez

   1. Edanur. Sarıyel dedi ki:

    Neden

  3. Yasin ender özkan dedi ki:

   Siz nası bir hocasın

 37. isimsiz öğrenci dedi ki:

  bence bu site cevapları kontrol etmek için bakıpda yapmak için değil aq.Adam oln bakmaz

  1. Anonim dedi ki:

   Sen kendin bakmiyon sanki bir kendine bak oyle konus canim

 38. minama dedi ki:

  Cevaplar süper ama bazılarının cevabı yok

 39. Keyif dedi ki:

  Bence herkes sadece 10. Etkinliği kendi yapsın

 40. Keyif dedi ki:

  Bence sadece 10. Etkinliği kendiniz yapın

 41. Rabia ikra dedi ki:

  Merhaba bu çevaplar bana çok yardım eti ama küçük prens 10. etkinlikin çevabını da verin lütfen çevabı verirsen çok mutlu olurum.?

 42. Yıldız dedi ki:

  Harika bir site ödevi ama siteden bakmakta iyi değil aklimizi kullanalim

 43. Anonim dedi ki:

  banada çok yardımı oldu

  1. isimsiz öğrenci dedi ki:

   neanonim oluyon

 44. sema dedi ki:

  10. etkinlik yok diyenler iyi bakın var.

 45. Berfe dedi ki:

  Gerçekten çok özel ve güzel olmuş öğretmenimden aferim aldım tşk ederim

 46. Anonim dedi ki:

  Bakmayın. Hocanız anlarsa yanarsınız.

 47. Zehra dedi ki:

  Neden. Bakiyonuz yaziyouzda sizde bakonuz bakmasaniz yorum yazamazsiniz

 48. ismimi gizliyim dedi ki:

  Bence cok güzel ama bazılarını kendin yap çıkması daha iyi olurdu.

 49. Berfin erin dedi ki:

  Hala utanmadan cevapları bu siteden bakıyonuz??

  1. Irmak Bayram dedi ki:

   Aynenya bence saçma bir site herkes buraya bakıyo???

  2. İsimsiz dedi ki:

   Demek ki sende bakıyorsun ki yorum yazıyorsun

  3. alara dedi ki:

   aynen ögretmenler ödevi füzürlu yere vermiyorlar

  4. Ahmet dedi ki:

   Bence harika değil efsane bir site

  5. yıldız dedi ki:

   sen de belliki bakıyorsun ki bu cevabı buraya yazabiliyorsun

 50. Irmak dedi ki:

  İki , üç sorunun cevabıda olsaymış daha iyi olurmuş bence bu olmadı siteciğim

 51. Fatmanur dedi ki:

  Gercekten cok güzel olmus bizim hoca anliyor oyüzden cevaplari degistirmek zorunda kaliyorum

  1. Elif. dedi ki:

   Bizim hoca anliyor oyuzden bende cevaplari degistiriyorum

   1. Fatma Zehra Erkul♡ dedi ki:

    Bizim hocamız internetden baktığımızı biliyor fakat bir şey demiyor.

 52. M dedi ki:

  Çok güzel ve işimize yarıyor herkesin emeğine sağlık

 53. ersan dedi ki:

  Çok güzel olmuş aferin ama üç kağıtlar yapmışsınız

  1. sude hoca dedi ki:

   çocuklar bakmayın etmeyin ben öğretmenim ve anlıyorum bütün hocalar anlar…

   1. Çok sevdim dedi ki:

    Hayır hoca bizim hocamız bişey demiyor

    1. Sen dedi ki:

     Demiyosa yinede yapma caminin içi cocugum

   2. Ben dedi ki:

    Çok doğru hocam

   3. Sen dedi ki:

    Ha bende öğretmenim bakın çocuklar ama kontrol ederek canim

 54. Zeynep Altun dedi ki:

  Açıkçası sınıftaki arkadaşlarım buraya bakıyor ve bence bu hak yemek oluyor o yüzden ödevi yaptım diye fazla sevinmeyin (hak verenler cevap yazsın )

  1. zeynep altıntaş dedi ki:

   ben yanlışlıkla yazmışsm adımı zeynep altıntaş benim adım

   1. Gizli dedi ki:

    Çocuklar evet ya bakmayın yazık oluyor size şimdi siz bakiyorsunuz ama zannediyorsunuz ki çalışkansiniz ama öyle değil lutfen yapmayin

 55. Nurcan dedi ki:

  bence cok guzel cevaplar var bayildim

 56. Rabia dedi ki:

  Çok teşekkür ederim Bana çok yardımcı oluyorsunuz

  1. Rabia dedi ki:

   Benim de adım Rabia ve bu siteden çok memnunum herkes saçma sapan şey yazmasın ??‍♀️??‍♀️??‍♀️

 57. Nazlı Yıldırım dedi ki:

  10. etkinlik cevabı eklenmiş teşekkür ederim küçük prens cevapları çok güzel olmuş.

 58. Sinan dedi ki:

  Bayıldım 6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı sayfa 248 249 250 251 252 253 254 255 çok güzel olmuş.

 59. Anonim dedi ki:

  Abi çok güzel ödev Kerim’i yaptım

 60. Anonim dedi ki:

  cevapları hepsi yaptım

 61. Anonim dedi ki:

  Bu siteyi çok güzel olmuş

  1. Anonim dedi ki:

   evet gerçektende çok güzel olmuş

 62. Elif dedi ki:

  Bence süper hemen yapiyorum ama bazıları verilmemiş ona kırık oluyorum ??

 63. Aynur dedi ki:

  Bütün sorular çok güzel ama resimli olsaydık aha güzel olÜrdün ama yinede teşekkürler

 64. Adımı ne yapacan dedi ki:

  6B yunus uğur da olanlar okul Adnan Seyhan

 65. Gizem dedi ki:

  Çok güzel bir site çok beğendim?

  1. Anonim dedi ki:

   Facebook’taki adını soyadını yazar mısın facedeki adını soyadını yaşanan

 66. Gizem dedi ki:

  Çok güzel bir site

  1. Anonim dedi ki:

   Güzel ama 255 çok uzun

  2. resul dedi ki:

   evet çok iyiydi

 67. Nisa dedi ki:

  Güzel bir site hemen yapiyom ama bazılarını vermemiş ona sinir oluyor

 68. Sıla o. dedi ki:

  10.ve 9.etkinlik olsaydı iyiydi

  1. Fatma Zehra Erkul♡ dedi ki:

   Zaten 10. Etkinliği kendin yapmalısın bu arada 10. Etkinlik var..

 69. Merve dedi ki:

  Çok güzel olmuş elinize sağlık

 70. ahmet dedi ki:

  harika bir site ödevleri hemen yapıyorum.

 71. celal dedi ki:

  7. etkinlik cevabı yok

  1. Bilinmiyor dedi ki:

   Nerden çıktı var işte o senin telefonunun sorunu biz napalım

Yorumu Cevapla [ Yoruma cevap yazmaktan vazgeç ]