Web sitemize hoşgeldiniz, 17 Mayıs 2021

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Ben Atatürk’ün Arkadaşıyım Cevapları Başak Yayınları 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64  2. Tema Ben Atatürk’ün Arkadaşıyım Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün halen bilmediğimiz bir çok yönü vardır. Ben Atatürk’ün Arkadaşıyım metni ile Mustafa Kemal Atatürk hakkında bir çok bilgiye ulaşacaksınız.

BEN ATATÜRK’ÜN ARKADAŞIYIM

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 55 Cevabı

Öğretmenimizin ve arkadaşlarımızın aktardıkları bilgileri, Atatürk’le ilgili daha önce okuduğumuz metinleri1 ve varsa Atatürk’e ilişkin izlediğimiz filmleri, belgeselleri vb. düşünelim. Aşağıdaki ilgili kısımlara “Atatürk” denince bize duyumsattığı duyguları ve düşündürdüğü fikirleri kısaca not alalım. Bu notlarımızdan daha sonra yazma etkinliğinde de yararlanabileceğimizi unutmayalım!

 • Cevap: Kahraman, her yönü ve özelliği ile Türk milletine örnek bir şahsiyet ve başarılı bir devlet adamı aklıma geliyor.

2. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 56 Cevabı

Ben Atatürk’ün Arkadaşıyım” adlı metni okurken anlamını bilmediğimiz sözcükleri aşağıdaki dairelere yazalım. Hemen sözlüğe bakalım ve sözcükleri yazdığımız dairelerin karşısına anlamlarını yazalım.

 • Cevap
 • Tanışıklık: Birbiriyle tanışmış bulunma, birbirini tanımış olma durumu.

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 57 Cevabı

Aşağıda, “yayılmak” ve “çökmek” sözcüklerinin çeşitli anlamları yer alıyor. Metinde yazar, “Atatürk’ün İstanbul’da öldüğü haberi bütün kente yayılmıştı. Ankara başımıza çökmüş gibi oldu.” demişti, “yayılmak” ve “çökmek” sözcüklerinin bu cümlelerdeki anlamlarını düşünelim.

• Aşağıdaki tanımlardan hangileri, altı çizili sözcüklerin yukarıdaki cümlelerde kullanılan anlamlarına karşılık gelmektedir? Bulup işaretleyelim.

 • Cevap:

• “yayılmak” ve “çökmek” sözcüklerinin aşağıda verilen diğer anlamlarını da karşılayacak cümleler kuralım.

 • Cevap:
 • Yayılmak: 1- yayma işi yapmak, 2- Hastalık, bir hastalığın birden çok kişiye geçmesi

— Pirinci odaya yaydık.

— Veba hastalığı hızla yayıldı.

 • Çökmek: 1- Bulunduğu düzeyden aşağıya inmek, çukura düşmek 2- Oturmak, birdenbire oturmak

— Tozlar suyun dibine çökmüş.

— Yorulunca yere çöküverdi.

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 58 Cevabı

Okuduğumuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Metinde anlatılan olayların gerçekleştiği süreçte yazar kaç yaşındadır? Yazarın arkadaşlarıyla oynamaktan hoşlandığı oyunun adı nedir? Bu oyun, nasıl bir oyundur?

 • Cevap: Yazar bu süreçte hatırladığı kadarı ile sekiz yaşlarındaymış. Yazar arkadaşıyla oynamayı sevdiği oyun gazoz kapağı oyunuymuş. Bu oyunda gazoz kapaklarını gazoz çemberinin içine dizerek mermer ile çemberin dışına çıkarmaya çalışıyorlarmış.

Çocuklar, Atatürk’ü ne zaman, nasıl ve ne tür bir eylemin sonucunda/sayesinde görebiliyorlardı? Açıklayalım.

 • Cevap: Ankara’da görkemli bir yapı yükselirken haftanın bir kaç günü mutlaka Atatürk bu yapının işleri ile ilgilenmek için gelirmiş.

“Artık biz de Atatürk de birbirimizin tanışı olmuştuk. ” cümlesinde geçen altı çizili ifade olan “tanışı olmak” ifadesi cümleye nasıl bir anlam katmıştır? Çocuklar ve Atatürk’ün arasında nasıl bir ilişki oluşmuştur?

 • Cevap: Tanışmak, tanıdığı bir insan haline gelmek anlamını cümleye katmıştır.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 59 Cevabı

Atatürk neden okullara gidip derslere giriyordu? Çocuklar neden Atatürk’ün onların okullarına da gelmesini istiyorlardı?

 • CevapCanı sıkıldığı için derslere ve sınavlara giriyormuş. Çocuklar onların okullarına da girmesini istiyormuş çünkü Atatürk, girdiği sınavlarda başarılı olan öğrencileri Avrupa okullarına gönderiyormuş.

“Dersten çıkıp bahçede oynarken halkevinin tepesindeki bayrağın yarıya indirilmiş olduğunu gördük. ” cümlesinde “bayrağın yarıya indirilmesinden söz ediliyor. Bayraklar neden yarıya indirilmiştir? Hangi durumlarda bu eylem gerçekleştirilir?

 • Cevap: Atatürk, öldüğü için yani ülke için yaslı bir olay olduğu için bayrak yarıya indirilmiştir.

“O benim arkadaşımdı!…” diye hıçkıra hıçkıra ağlamıştım. Büyükler, “Nereden arkadaşın oluyor?” diye sorduklarında: “Mermer alırken hep bizi sever okşardı… ” diyordum. Metnin son bölümünden alınan yukarıdaki cümleleri gözden geçirerek, metinde Atatürk’ün hangi yönünün vurgulandığını açıklayınız.

 • Cevap: Yumuşak kalpli ve iyimser kişiliğini ortaya koymaktadır.

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 60 Cevabı

Yazar, yıllar önce başından geçen ve onda iz bırakan, unutamadığı bir olayı bizlerle paylaşıyor. Bu tür, kişisel hayatı konu alan, kişisel yaşamdan izlerin anlatıldığı metinlere, anı denir. Bizler de başımızdan geçen ve unutamadığımız bir anımızı arkadaşlarımızla paylaşalım.

♦ Olayların oluş sırasına dikkat edelim.
♦ Olayların oluş sırasına dikkat edelim.
♦ Olayın geçtiği zamanı belirtelim.
♦ Olay yerini ve olayın içindeki kişileri tanıtalım/betimleyelim.
♦ İçten ve yalın bir dil kullanmaya özen gösterelim.
♦ Olayın bizde bıraktığı izlenimi, duyguyu ve etkiyi yansıtıp vurgulayalım.

Son olarak metnimize bir başlık koyalım. Olayın bizi etkileyen yönünü vurgulayan ilginç bir başlık seçmeye özen gösterelim.

 • Cevap:

6. ETKİNLİK 

Okumuş olduğumuz “Ben Atatürk’ün Arkadaşıyım” adlı metinde yer alan “Benim yaşımdaki çocuklar da gider, bu yapının kırık mermerlerinden birer parça alıp gazoz kapağı oynardık.” cümlesinde geçen “gazoz kapağı” oyunu hakkında bilgi toplayalım.

 • Cevap: Gazoz kapağı oyunu adından da anlaşılabileceği gibi gazoz kapakları ile oynanırdı. Çocuklar bir çember çizerlerdi ve gazoz kapaklarını da bu çemberin içine dizerlerdi ve ellerindeki mermerle gazoz kapaklarını çember dışına çıkarmaya çalışırlardı.

❖ Yan sayfadaki çizelgeye oyun hakkında topladığımız bilgileri yazalım.

 • Cevap:

❖ Bu kısa notlar, konuşmamızı yaparken odaklanmamız gereken noktaları bize anımsatacak ve konudan uzaklaşmamızı engelleyecektir.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 61 Cevabı

Oyunun oynanması için nasıl bir alan/yer (mekân) gerekli? Bu alanın özellikleri nelerdir?

 • Cevap: Düz bir alan olması yeterli ayrıca çember çizileceği için genellikle sokakta oynanan bir oyundur.

Oyunun oynanması için ne tür gereçler, nesneler gereklidir?

 • Cevap: gazoz kapağı, çember çizmek için tebeşir ve mermer.

Oyunun başlatılmasında işletilen kurallar nelerdir? (Ebe seçimi, ilk oynayacak kişinin seçimi vb.)

 • Cevap: Ortak olarak ilk oynayacak kişi belirlenir ve oyun oynanır.

Oyunda ulaşılmaya çalışılan amaç nedir? (Oyunun kuralları ve aşamaları vb.)

 • Cevap: Oyunun amacı tüm gazoz kapaklarını çember dışına çıkarmaktır.

Oyuncular hangi durumlarda oyun dışı kalıyor?

 • Cevap: Sırası gelmeden oynadığında ya da hile ile gazoz kapaklarını çember dışına çıkartmaya çalışan oyun dışı bırakılır.

Oyunu kazanan kişi ya da takımın ödülü var mı? Nedir?

 • Cevap: Takımların koyacağı ödüle bağlıdır.

Not: Oyunun nasıl oynandığına ilişkin görsel malzeme (resim, fotoğraf, kısa film vb.) ve oyun gereçlerini bulup sınıfa getirerek sunum içeriğinizi zenginleştirebilirsiniz.

7. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 62 Cevabı

Öğretmenimizin ünsüzlerin sınıflandırılmasıyla ilgili yapacağı açıklamaları dinleyelim. Ardından aşağıdaki etkinliği yapalım. Metinden alınmış bu cümlelerdeki sonu sürekli ve süreksiz ünsüzle biten sözcükleri bulalım ve uygun bölüme yazalım. Son satırdaki bölüme ise metinde sizin bulduğunuz diğer sözcüklerden ikişer tane yazalım.

 • Cevap:

“Atatürk, benim doğduğum yıllarda Ankara’ya gelmişti. Onu tanıdığımda sanıyorum yedi sekiz yaşlarında idim.”

 • Sürekli Ünsüzle Biten Sözcükler: benim, doğduğum, sanıyorum, idim
 • Süreksiz Ünsüzle Biten Sözcükler: Atatürk

Bunları duydukça da: “Ahh, Atatürk bizim sınavlarımıza da girse biz de sorulara yanıt versek, bizi de Avrupalara gönderse…” diye özenirdik.

 • Sürekli Ünsüzle Biten Sözcükler: bizim
 • Süreksiz Ünsüzle Biten Sözcükler: Atatürk,

“O benim arkadaşımdı!…” diye hıçkıra hıçkıra ağlamıştım. Büyükler, “Nereden arkadaşın oluyor?” diye sorduklarında: “Mermer alırken hep bizi sever okşardı…” diyordum.

 • Sürekli Ünsüzle Biten Sözcükler: benim, ağlamıştım, büyükler, nereden, arkadaşın, oluyor, mermer, alırken, sever, diyordum
 • Süreksiz Ünsüzle Biten Sözcükler: hep

Diğer Cümlelerde Bulduğum Sözcükler

8. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 63 Cevabı

Son olarak edindiğimiz tüm bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki soruların yanıtlarını defterimize yazalım.

Bu bina ne amaçla ve kaç yılında yapılmaya (inşa edilmeye) başlanmış?

 • Cevap: 1928 senesinde inşa edilmeye başlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açmak amacı ile inşa edilmiştir.

Binanın tam olarak yeri/ konumu nerede?

 • Cevap: Ankara’da İstasyon’dan Saman Pazarı’na çıkarken yokuşun ortalarındaymış.

Binanın fiziksel özellikleri nelerdir?

 • Cevap: Yüksek, ihtişamlı ve mermerden merdivenleri olan bir yapıymış.

Bu binanın o dönem yapılış amacı nedir?

 • Cevap: Meclis binası olarak kullanılmak için yapılmıştır.

Bina ne binası olarak anılmış/adı nedir?

 • Cevap: Halkevi binası olarak anılmıştır.

Geçen süre içerisinde bu bina ne gibi değişimler yaşamıştır?

 • Cevap: Orjinal hali bozulmadan onarımlar yapılmıştır.

Farklı adlar almış mı? Kullanım amaçları değişmiş mi?

 • Cevap: Çankaya Köşkü adı da kullanılmış olabilir.

Bugün, bu bina ne durumda ve önemi nedir?

 • Cevap: Tarihi eser olarak ziyaretçilere açılmıştır.

Bu binanın Türk mimarisinde ve tarihimizde ne gibi bir önemi vardır?

 • Cevap: Atatürk döneminden kalma bu yapı Türk mimarisinin yapı ve özelliklerini ortaya koyarken aynı zamanda tarihi bir geçmişe sahip olduğu için tarihi önemi vardır.

Bu tür binaların korunması ve gelecekte de varlığını sürdürmesi neden önemlidir?

 • Cevap: Bu binaların gelecekte de korunması gerekmektedir çünkü geçmişini bilmeyen milletler geleceğine yön veremez. Bu binalar geçmişe ışık tutması açısından son derece önemlidir.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 64 Cevabı

Oluşturacağımız metin, bilgilendirici metin türünde bir metin olacak. Gazetemizde yer alacak ve tanıtma yönü de olan bir makale oluşturmuş olacağız. Bulduğumuz görsellerle de destekleyeceğimiz bir metin olacak. Tüm bu hazırlık sonrasında artık aşağıdaki çizelge doğrultusunda taslak metnimizi oluşturabiliriz.

Yukarıdaki aşamalar doğrultusunda oluşturduğumuz taslak metni, yeniden gözden geçirerek son biçimini verelim; tema sonuna değin oluşturmaya çalıştığımız gazetemizde yer vereceğimiz metinlerden biri, bu metin olacaktır.

 • Cevap:
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. selenay dedi ki:

  8. Etkinliğin cevabı yok

 2. ceyda dedi ki:

  Bu kitap çok güzel

 3. melta özer dedi ki:

  bu çok bilgi hırsızlıgı

 4. Turk aslanlari dedi ki:

  Bazilari eksik

 5. Anonim dedi ki:

  8.yok tamamı

 6. Elida dedi ki:

  Etkinliğin tamamı yok 8. Etkinli

 7. Elisabeth dedi ki:

  8.etkinligin tamamı yok

 8. Anonim dedi ki:

  İyi değil bu sekme

 9. isimsiz dedi ki:

  Çok güzel birşey ödevimi yaptım

 10. Tutanaklarından girişi dedi ki:

  Hastanelerinde haksızlıkların çocuğudur vücudumuzdan

Yorum Yaz