Web sitemize hoşgeldiniz, 22 Nisan 2021

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 89, 90

Bu ünitede kültürel değerlerimizin tanınmasında çok önemli bilgiler edindik. bu sayede kadim kültürümüzü tanıdık ve geçmiş ile şimdiki zaman arasında bir bağ kurduk. böylece geçmişten ilham almayı ve geleceğe yön vermeyi öğrendik. Kültürel değerlerimizin korunması konusunda bilinçlendik ve Türk milletinin neler yaşadığını ve nasıl hayatını idame ettirdiğini öğrendik. Bu nedenle kültürün önemini, eğitimin de gerekliliğini kavradık.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 3. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 3. Ünite İpek Yolunda Türkler Sayfa 89, 90 Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

3. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

A. Aşağıda çoktan seçmeli sorular verilmiştir. Sorulara ait seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.

1. Orta Asya ilk Türk devletlerinde hayvan yetiştiriciliği üç açıdan çok önemliydi. Birincisi gıda maddesi, İkincisi ticaret aracı, üçüncüsü de ulaşımda kullanılmasından kaynaklıydı. İlk Türk devletlerinde ayrıca bahar ve yaz aylarında otu, suyu bol olan yüksek yaylalara göç edilerek hayvanlar beslenirdi. Buradaki ırmak boylarına ve sıcak ovalara yerleşen Türkler tarım da yapıyorlardı.
Orta Asya ilk Türk devletlerinin paragrafta anlatılan özelliklere sahip olmasında etkili olan faktör hangisidir?
A. Güçlü merkezî siyasal yapılanmalarının olması
B. Toplumun geneline hâkim olan din kuralları
C. Bölgenin sahip olduğu coğrafi özellikler
D. Devletlerin, boylar şeklinde örgütlenmeleri

 • CevapC. Bölgenin sahip olduğu coğrafi özellikler

2. IV. yüzyılda yaşanan Kavimler Göçü ile Orta Asya toplulukları batıya doğru hareket etmişlerdir.
Türklerin batıya doğru ilerlemelerinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A. İpek Yolu kontrolünün tamamen Türkmenlere geçmesi
B. Dünya siyasi haritasında değişikliklerin yaşanması
C. İlk Çağın sona erip Orta Çağın başlaması
D. Avrupa’da feodalite rejiminin ortaya çıkması

 • CevapA. İpek Yolu kontrolünün tamamen Türkmenlere geçmesi

3. Aşağıdaki hükümdarlardan hangisi ilk defa ordusunu “onlu sistem” adı verilen bir düzenle oluşturmuştur?
A. Mete Han B. Gazneli Mahmut C. Alparslan D. Bilge Kağan

 • CevapA. Mete Han

4. I. İslamiyetin yayılma alanının genişlemesi
II. Türk sanatında İslam ‘ı etkilerin görülmesi
III. İslam toplumunda ayrılıkların yaşanması
Verilenlerden hangisi ya da hangileri Türklerin Müslüman olmalarının sonuçlarındandır?
A. Yalnız I B. I ve II C. Yalnız III D. I, II ve III

 • CevapB. I ve II

5. Şemadaki tüm bilgilerin doğru olabilmesi için kaç numaralı kutucuk şemadan çıkarılmalıdır?
A. I B. II C. III D. IV

 • CevapD. IV

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazınız.

 • Cevap:

(D) 1. Kök Türk Devleti Bumin Kağan tarafından, 552 yılında Ötüken’de kurulmuştur.
(Y) 2. Orta Asya’da yaşayan ilk Türk devletleri ordularını süvari birliklerinden oluşturmuşlardır.
(Y) 3. Emevîlerin Türklere hoşgörülü yaklaşımı sonucu Türkler kitleler hâlinde Müslüman olmuşlardır.
(D) 4. Orta Asya ilk Türk devletlerindeki kültür ve sanat özellikleri, Türk-İslam devletleriyle benzer özellikler taşımaktadır.
(Y) 5. Gazneliler İslamiyeti ilk benimseyen Türk devletidir.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız.

 • Cevap: D, Y, Y, D, Y

hac hicret Çin Dandanakan Kök Türk Moğol Malazgirt halife hayvancılık

 1. Cümlede boşluğa gelecek kelime: ÇİN
 2. Cümlede boşluğa gelecek kelime: HAYVANCILIK
 3. Cümlede boşluğa gelecek kelime: KÖK TÜRK
 4. Cümlede boşluğa gelecek kelime: HİCRET
 5. Cümlede boşluğa gelecek kelime: HALİFE
 6.  Cümlede boşluğa gelecek kelime: DANDANAKAN

Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinde etkili olan faktörler nelerdir? Listeleyiniz.

 • CevapTürklerin, Arap – Çin savaşlarında Çin’e düşman olmaları nedeniyle Araplara yardım etmeleri, Arapların Türkler üzerindeki etkisi, Türklerin İslam’a yakın hayat tarzlarının olmasıdır.

2. Orta Asya’da yaşayan ilk Türk devletleri daha çok hangi sanat dallarında gelişmişlerdir? Neden?

 • CevapDaha çok, çinicilik, seramik, demircilik, bakırcılık, kilimcilik, oymacılık, çömlekçilik gibi sanatlarla uğraşmışlardır. Çünkü o maddeleri işlemeyi öğrenmişlerdir.
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Gizli öğrenci dedi ki:

  Olley gelsin artılar

 2. damlasu dedi ki:

  ben cevaplara bakmıyorum

 3. Rümeysa dedi ki:

  Herkesin hocası intarnetten bakmayın der bizimki intarnetten bakın oyle gelin cocuklar diyo??

 4. Ters Maske dedi ki:

  Allah razı olsun. Hoca hiç bakmıyo???

 5. Nubibirahman bilgin dedi ki:

  Allah razı olsun sizin sayenizde hepsi doğru çıkıyor ve böylece artı alıyorum

 6. Anonim dedi ki:

  6 sınıftan size çoook teşekür ediyarum ???❤❤❤

 7. dilek kaplan dedi ki:

  aferin dediğim gibi çocuklar umarım yorumum dikkate alınır başarılar dilerim

 8. öğrenci dedi ki:

  hocam ben bakmıyorum dediğiniz gibi kontrol ediyorum

  1. beyza dedi ki:

   ne güzel bır etinlik hiç ödev yapmıoz

Yorum Yaz