6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 85, 86, 87, 88

Türklerin tarih boyunca birçok işle sanat yapacak seviyede uğraştığı bilinmektedir. Hatta bu meşgaleler geleneksel hale gelmiştir. Geleneksel Türk Sanatları deyince aklımıza ebru sanatından, kilimciliğe, oymacılıktan çiniciliğe kadar birçok alanda sanat dalları gelmektedir. Türklerin kendine özgü usulleriyle gerçekleştirdikleri el sanatları kadim ve muhalled olarak ortaya çıkmakta ve uzun ömürlü olmaktadır. Bu bakımdan sanatçılık ve zanaatçılık alanında önemli insanlar çıkmıştır.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Geçmişe Tanıklık Edenler Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 3. Ünite İpek Yolunda Türkler Sayfa 85, 86, 87, 88 Geçmişe Tanıklık Edenler Etkinlik Soruları ve Cevapları

Geçmişe Tanıklık Edenler

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı

Geleneksel Türk sanatları nelerdir? Araştırınız.

 • CevapEbru Sanatı, Hat Sanatı, Oymacılık, Kilcilik, Kilimcilik, Tezhip, Çömlekçilik gibi sanat dallarıdır.

Türk halı ve kilimleri renk, desen ve motif bakımından zengindir. Bu zenginliğin nedenleri neler olabilir? Söyleyiniz.

 • CevapSürekli hayvancılıkla ve bitki toplamakla meşgul olan Türkler, renk çıkarma ve kültürel motif dokuma konusunda zengin içeriğe ve birikime sahip olarak birçok insani yönlerini de kilim desenleri üzerine yansıtmışlardır. İnanç sistemleri, örf ve adetleri kilim desenlerinde görülmektedir.

Türklerde dokumacılık neden önemli bir yer tutmaktadır? Söyleyiniz.

 • Cevap:

Türkler, dokumacılıkta halı ve kilim dışında ne tür ürünler ortaya koymuşlardır? Metinden yararlanarak söyleyiniz.

 • CevapTürklerde dokumacılık önemlidir çünkü göçebe olarak yaşarken hayvancılıkla geçimini sağlamak zorunda olan bir topluma sahiptirler.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı

Fotoğraf 3.25’te Selçuklu Dönemine ait bir kilim yer almıştır. Bu kilim ile evinizdeki halı ve kilimleri karşılaştırınız. Desenleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.

 • CevapSelçuklu dönemine ait bir kilimin el işçiliği ile ve Türk motifleriyle süslendiği görülüyorken evimizdeki halı makine işçiliği ile baskı modelleriyle işlenmiştir.

Orhun alfabesinde B sesi veren “ ^ ” harfi ile D sesi veren “X” harfini yanda verilen kilim motifi içerisinde bulunuz.

 • CevapOrhun alfabesinde yer alan bazı harfler kilimin motifi olarak kullanılmıştır.

Ülkemizin hangi yörelerine ait halılar dünyaca tanınmaktadır? Araştırınız.

 • CevapÖzellikle Sakarya – Hereke yerel bölgesine ait halılar dünyaca ünlü halılar olarak bilinmektedir.

Evinizde aile büyüklerinizden kalma hangi eşyalar var? Bu eşyaların günümüze kadar gelmesi sizin için ne anlam ifade ediyor? Belirtiniz.

 • CevapEvimizde aile büyüklerimizden kalma cep saatleri, gaz lambaları, masa saatleri, kitaplar, madalyalar bulunmaktadır. Bu eşyalar bizim ailemiz için geçmişle olan bağımızı kuvvetlendiriyor. Güzel hatıralarımızı unutmamızı sağlıyor.

Orta Asya’da yaşayan Türk topluluklarının çadır yaşamını benimsemesi hangi sanatların gelişmesini engellemiş olabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

 • CevapÇadır hayatının benimsenmesi, han, hamam, çeşme, kervansaray gibi yerleşim yerlerinin mimari olarak yapılmasında engel oluşturmuştur. Bu nedenle Orta Asya’da nadir mimari eserler bulunmaktadır.

Fotoğraf 3.26, 3.27 ve 3.28’i inceleyiniz. Fotoğraflardaki kişiler neler yapmaktadır? Söyleyiniz.

 • Cevapİplik dokumakta, yayık ayran yapmakta, çadır yapmaktadırlar.

Fotoğraf 3.27’de yer alan çadır, Anadolu’da hangi kültür unsurunun devam ettiğini göstermektedir? Belirtiniz.

 • CevapResimdeki çadır, Anadolu’daki dokumacılık kültürünün devam ettiğinin göstergesidir.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

Metinde verilen açıklamadan yararlanarak Türk mimari sanatı ve estetik anlayışı ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.

 • CevapTürklerin mimari anlayışında direkler ve kubbeler ön plana çıkmaktadır. Taş yapılar, ahşap yapılar, tonozlar da daha eski Türk mimarisine ait olarak kullanılmıştır.

Fotoğraf 3.29 ve 3.30’u inceleyiniz. Fotoğraflardaki hangi unsurların Orta Asya’da yaşayan Türklerin çadır biçimleri ile benzerlik gösterdiğini belirtiniz.

 • CevapResimlerdeki mimari eserler daha çok çadır otağlarına benzemektedir.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı

Minyatür 3.3’ten yararlanarak OsmanlI Devleti hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Söyleyiniz.

 • CevapOsmanlı Devleti’nde şehrin içinden geçen askeri bir nizam birlikleri görülmektedir. Osmanlı Devlet’inde askeriye önemli bir yer tutar. Vurmalı ve üflemeli çalgılar da görülmektedir.

Türklerdeki minyatür sanatında yaşanan bu süreklilik hakkındaki değerlendirmeleriniz nelerdir? Söyleyiniz.

 • CevapMinyatür sanatıyla birlikte gerçek hayatın akisleri kağıt üzerine gravür edilerek kalıcılık sağlanması amaçlanmıştır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.