6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 82, 83, 84 

Tarihimizde birçok kültürel kutlama bulunmaktadır. Çünkü millet olarak savaşçı bir yapıya sahip olduğumuz için şanlı tarihimiz zaferlerle doludur. Birçok kazanılan zaferin ardından kutlamalar yapılmıştır. Bu kutlamalar milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında, huzur ve barış ortamının tesis edilmesinde etkili olmaktadır. Geçmişten günümüze milletimizin bu yapısı bozulmayarak devam edegelmiştir. Günümüzde de birçok tarihi destanlar yazmaya devam etmekte ve dünyanın dikkatini üzerimize çekmekteyiz.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Geçmişten Günümüze Kutlamalar Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 3. Ünite İpek Yolunda Türkler Sayfa 82, 83, 84 Geçmişten Günümüze Kutlamalar Etkinlik Soruları ve Cevapları

Geçmişten Günümüze Kutlamalar

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı

Toplumumuzda insanları bir araya getiren hangi kültürel öğelerimiz vardır? Söyleyiniz.

 • CevapRamazan Bayramı, Kurban Bayramı, Milli Bayramlar gibi değerlerimiz toplum olarak bir arada olmamızı sağlar.

Aşağıda bu kültürel öğelerimizle ilgili bir dergi haberi verilmiştir. Okuyunuz.

 • CevapKültürel öğelerimiz derin tarihimiz dolayısıyla oldukça fazladır.

Kök Türklerin bayram ve festivallerde topluca şarkı söyleme geleneğinin günümüzde de devam ettiğini söyleyebilir miyiz? Düşüncenizin gerekçelerini açıklayınız.

 • Cevapİnsanların bir araya gelince mutluluklarını paylaşmaları ve bunun için de şarkılar söylemeleri en kadim geleneklerden biridir. Birçok kültürde bulunan bu özellik, Türklerde de uzun yıllardır devam etmekte ve günümüzde de yaşamaktadır.

Türklerde, bayram ve törenlerin toplumun her kesimi tarafından kutlanması ne tür yararlar sağlamıştır? Belirtiniz.

 • CevapToplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasında, huzur ve barış ortamının tesis edilmesinde önemli bir yere sahiptir. İnsanların selamlaşması, gülümsemeleri güven ortamının da oluşmasında etkil iolmaktadır.

Kök Türkler ve Karahanlılardaki bayram kutlamalarında oynanan oyunlar günümüzdeki bayram kutlamalarında oynanıyor mu? Bu durum hakkında hangi yorumlarda bulunabilirsiniz? Söyleyiniz.

 • CevapKadim Türk tarihinde bayram günlerinde oynanan oyunları çoğu artık günümüz bayram günlerinde oynanmamaktadır. Günümüzde insanlar bayramları tatile çıkmak için fırsat olarak görmektedir.

Okulunuzda ve yaşadığınız yerde Nevruz Bayramı nasıl kutlanıyor? Anlatınız.

 • CevapYaşadığımız yerde nevruz bayramı, panayır şeklinde yemekler pişirilerek, halaylar çekilerek kutlanmaktadır.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı

Aşağıdaki metinleri okuyunuz. Metinlerden yararlanarak Nevruz geleneği ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Belirtiniz.

 • CevapNevruz Arapların, Türklerin ortak bayramı olarak yüzyıllar boyunca Orta Asya coğrafyasında kutlanmıştır. Baharın gelişini kutlamak için yapılan nevruz bayramı aynı zamanda fars coğrafyasında da yaygındır.

Aşağıdaki Gazete haberi 2 ve 3’ü inceleyiniz. Yaşadığınız yerlerdeki Nevruz kutlamalarında haberde belirtilen kutlamaların yapılıp yapılmadığını söyleyiniz.

 • CevapNevruz kutlamalarında genelde halay çekilir. Mehter takımı görev almaz. Mehter takımı tarihi zaferlerin yıl dönümlerinde görev alır.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı

Hiç kına gecesine ya da düğüne katıldınız mı? Katıldıysanız bu törenlerde hangi kültür öğelerimizi gözlemlediniz? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • CevapGelin kırmızı duvak takar. Geline kına yakılır. kınayı diğer genç kızlar gelinin etrafında dönüp şarkılar söyleyerek yakarlar. Kaynana geline hediye verir. Genelde avucunun içine koyar. Herkes ağlar ama sevinir. Gelin hem ağlar hem gider.

Uygur düğün törenleri ile günümüzdeki düğün törenlerini karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıkların neler olduğunu söyleyiniz.

 • CevapDüğün törenlerimiz genelde İslami usullere ya da modern dünya algılarına göre yapılmaktadır. Uygur Türkleri’nde ise daha çok töreye bağlı kalınarak örf ve adetler yerine getirilmektedir. Anadolu’da örf ve adetlere bağlı kalınan düğünler de yapılmaktadır.

Uygurların, düğünlerde türkü, koşuk, beyit gibi edebiyat ürünleri ile çeşitli müzikler kullanmaları dil, müzik ve edebiyat kültürümüze hangi katkıları sağlamış olabilir? Söyleyiniz.

 • CevapDüğün bir eğlence değildir fakat insanların mutlu günü olduğu için şarkılı ve türkülü geçmektedir. Birlik ve beraberliğin sağlanmasında, sevgi ve mutluluğun paylaşılmasında etkili olmuştur.

Öğretmeninizin bir önceki derste aile büyüklerinizden öğrenmenizi istediği eski kına gecesi ve düğünlerde yapılan faaliyetlerin neler olduğu ile ilgili bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Daha sonra eski kına gecesi ve düğünlerin günümüzdeki düğün ve kına gecelerinden farklı özelliklerini belirleyiniz.

 • CevapEski kına geceleri il eyeni kına geceleri arasında temelde farklılık bulunmamaktadır. Müzik, şarkı, türkü bakımından daha modern müzikler ve bununla beraber daha modern kıyafetler giyilmektedir.

Yukarıda fotoğrafları verilen kültürel öğelerimizi, Orta Asya Türk devletleri ile Türk-İslam devletlerinin kullanıp kullanmadığını araştırınız.

 • CevapYukarıda fotoğrafları verilen kültür öğeleri Orta Asya Türk Devletleri ile Türk – İslam Devletleri’nde de kullanılmıştır. Yalnız dilek ağacı İslam devletlerinde bulunmamaktadır.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı

Yandaki türkünün sözlerini okuyunuz. Bu türkünün özellikle kına gecelerinde söylenmesi sizce neyi ifade etmektedir? Açıklayınız.

 • CevapTürküde uzaklara gelin giden ve ailesinden ayrı düşen bir gelin anlatıldığından ve gelinin baba evinden ayrılmasından dolayı bu türkü söylenmektedir.

Kına gecesi ve düğün kutlamalarının kültürel öğelerimiz arasında yer almasının nedenleri nelerdir? Söyleyiniz.

 • CevapKına gecesi ve düğünler aile kültürümüzün bir parçası olduğu için mutluluk ve sevgi bağlarımızı kuvvetlendirdiği için kültürümüz içinde bulunmaktadır.

3 yorum

 1. teşekkürler ödevimi bitirdim kısa olması çok hoşuma gitti, sınıfta hep derse katılıyorum bu ödevler sayesinde teşekkürler hazırlayanın eline sağlık.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.