Web sitemize hoşgeldiniz, 12 Nisan 2021

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 46, 47, 48, 49, 50, 51 

Anadolu coğrafyası dünyada ilk yerleşim yerlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Birçok uygarlığın tarih öncesi devirlerden beridir Anadolu’da varlık gösterdiği bilinmektedir. Anadolu’da yazının icadı, ticaretin gelişmesi, kültür varlıklarının oluşması, insani sosyal ilişkilerin kurulması devre devre büyük çapta gerçekleşerek Anadolu için Medeniyetler Beşiği denmesine neden olmuştur. Bu nedenlerle Anadolu en önemli coğrafyalardan biridir.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İlk Çağda Anadolu ve Çevresi Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 2. Ünite Yeryüzünde Yaşam Sayfa 46, 47, 48, 49, 50, 51 İlk Çağda Anadolu ve Çevresi Etkinlik Soruları ve Cevapları

İlk Çağda Anadolu ve Çevresi

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı

Hazırlık çalışması

Anadoluya neden “uygarlıkların beşiği” denildiğini araştırınız.

 • CevapAnadolu’ya tarih öncesi devirler ve tarih devirleri gibi önemli zaman dilimlerinin burada geçmesinden ve tarih boyunca birçok uygarlığın kurulmasından, devletlerin kurulmasından dolayı Medeniyetler Beşiği denmiştir.

Yazıyı kullanan ilk uygarlık olmaları sizce Sümerlere ne gibi katkılar sağlamış olabilir? Söyleyiniz.

 • CevapYazının ilk defa bulunup kullanılması haberleşmede ve eğitimde devrim niteliği oluşturmuştur. Bilginin saklanması, aktarılması ve taşınmasında önemli bir yol kat edildiği için eğitimden, ticarete, haberleşmeden ziraate önemli katkıları olmuştur.

Temsilî resim 2.3’ü inceleyiniz. Resimde Sümerlerin yerleşmelerine, sosyal yaşamlarına ve ekonomik faaliyetlerine ilişkin hangi kanıtlar bulunmaktadır? Söyleyiniz.

 • CevapHanlar, kervansaraylar kurdukları, çarşı pazar ortamı oluşturup insanların kadın ve erkek olarak ticaretle uğraştığı, çömlekçiliğin yaygın olduğu görülmektedir.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

Asurluların çeşitli bölgelerde ticaret kolonileri kurmaları sosyal yaşantılarını nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

 • CevapTicaret kolonileri oluşturmak, ticareti geliştirmektir. Ticaretin gelişmesi de zenginlik oluşturur. Servet ve sermayenin doğru kullanılması sağlık, eğitim, haberleşme, ulaşım, sosyal hayat, şehirleşme, devlet yönetimi gibi alanlarda güç ve kuvvet kazandırır.

Yandaki Temsilî resim 2.4’te Asurluların hangi özellikleri gösterilmiştir? Belirtiniz.

 • CevapAsurluların ticarete çok önem verdikleri ve bunun için devasa büyüklükte mimari yapılar inşa ederek ticaret merkezleri oluşturdukları görülmektedir.

Zengin kütüphanelerinin varlığı Asurlular ile ilgili nelerin göstergesi olabilir? Söyleyiniz.

 • CevapMali zenginliğin, manevi zenginlik olarak da devam etmesi, eğitime, bilime, teknik alt yapıya önem vermeleri nedeniyle kütüphanelerin de kurulduğu böylece devlet varlığının ve milli hafızanın da korunduğu söylenebilir.

Kısasa kısas” uygulamasının toplumsal yaşamda ortaya çıkaracağı sorunlar neler olabilir? Söyleyiniz.

 • Cevap: Kısasa kısas uygulaması toplumsal yaşamda eğer kişiler tarafından uygulanmaya kalkışılırsa çok büyük zulümlere, kıyımlara, suç oranın artmasına neden olur. Devlet tarafından kanunen uygulanırsa insanların bu konu hakkında bilgisi daha net olur. 

Mezopotamya uygarlıklarının yerleşme, ekonomik faaliyet ve sosyal yapı bakımından benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir? Karşılaştırınız.

 • CevapBütün uygarlıklar ticaret ve eğitimle ilgilenmiştir. Şehir kültürü ile yaşayarak önemli mimari eserler bırakmışlardır. Her medeniyetin bulunduğu coğrafyaya özgü ortaya koyduğu bir ürün bulunmaktadır.

 6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

Boğazköy kalıntılarına ait Fotoğraf 2.25’i inceleyiniz.
Kazı çalışmaları sonucunda çıkarılan bu küplerin hangi amaçlarla kullanılmış olabileceğini tahmin ediniz. Tahmininizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • CevapKüpler genelde altın koymak için kullanılır. Bir şeyin saklanmasında en yaygın olarak kullanılan eşyadır.

Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinden yararlanarak Hititler ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Söyleyiniz.

 • CevapTarım ve hayvancılığın geliştiği buna bağlı olarak takas yollu ticaretin de geliştiği anlaşılmaktadır.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

Fotoğraf 2.26’yı inceleyiniz. Antlaşma sizce neden kil tablet üzerine yazılmış olabilir? Söyleyiniz.

 • CevapAntlaşmaların kil tablet üzerine yazılması, kalıcılık ve ilan açısından önemli bulunmaktadır.

Hattuşaş Haber’de yayımlanan haberlerden yararlanarak Hititler ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Söyleyiniz.

 • CevapDinlerine bağlı oldukları, krallıkla yönetildikleri ve tarihi vetireleri kaydederek gelecek nesillere emanet bıraktıkları anlaşılmaktadır.

Harita 2.10’u inceleyiniz. Anadolu topraklarında İlk Çağda hangi uygarlıkların kurulduğunu ve bu uygarlıkların kuruldukları yerleri söyleyiniz.

 • CevapFrigyalılar: Karadeniz, İç Anadolu Lidyalılar: Ege Bölgesi Asurlar: Mezopotamya Urartular: Doğu Anadolu Bölgesi İyon: Ege Bölgesi

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

Frigler, çok tanrılı inanca sahip bir uygarlıktı. Ancak dinî inançlarında da tarım etkili bir unsurdu. Friglerin dinî inançlarında da tarımın etkili olması ile ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir? Açıklayınız.

 • CevapSürekli tarımla uğraşan ve tarım ürünlerinin çoğalıp artmasına, kuraklıkla azalmasına bağlı olarak inanç sistemlerinin geliştiği ile ilgili bir ilişki kurulabilir.

Friglerin kuruldukları yer ile ekonomik faaliyetleri arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir? Söyleyiniz.

 • CevapKaradeniz ve İç anadolu Bölgesi topraklarında ticari yolların tarih öncesi devirlerden beridir varlığı söz konusu olduğundan Frigler için ekonomik faaliyetler daha da önem kazanmıştır.

Parayı icat etmeleri Lidyalıların yaşamlarında ne gibi değişikliklere yol açmış olabilir? Söyleyiniz.

 • CevapParanın icadı ile takas usulü ortadan kalkınca kıymetli madenlerin işlenmesi, ticari sevkiyatların daha kolay yapılması durumu ortaya çıkmıştır.

Sayfadaki açıklamalardan ve görsellerden yararlanarak Lidyalılar ile ilgili hangi çıkarımlara ulaşabilirsiniz? Söyleyiniz.

 • CevapParanın bulunmasından sonra kıymetli madenlerin işlenmesinde, süs ve ev eşyası yapımında önemli ölçüde ilerledikleri görülmektedir.

Yandaki İnternet haberi 2’yi okuyunuz. İyonların hangi alanlarda ilerlemiş olduklarını söyleyiniz.

 • CevapBilim, sanat, kültür, felsefe ve ticarette çok ileriye gittikleri anlatılmaktadır.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

İyonların mimari açıdan gelişme , göstermeleri ile ekonomik durumları arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir?
Açıklayınız.

 • CevapTicari gelişmeler, ekonomik imkanları arttırır. Ekonomik imkanların artması sağlık, eğitim, sanat, bilim, felsefe gibi alanlarda gelişmelerin yaşanmasına neden olur. Böylece mimari eserlerin yapımında çeşitli sarfiyat oluşturulur. Ekonomik zenginlik mimari eser inşasına dönüşebilir.

Fotoğraf 2.36’yı inceleyiniz. Sizce Urartular, Van Kalesi’ni neden dağlık bir arazi üzerine kurmuş olabilirler? Söyleyiniz.

 • CevapKaleler genelde şehrin savunmasını sağlamak için kurulur. Bu nedenle Van Kalesi’ni dağlık bir arazi üzerine kuran Urartular’ın amacı şehri tepeden seyrederek muhtemel tehlikeleri önlemektir.

İlgilendikleri sanat dalları Urartuların hangi doğal kaynaklara sahip olduğunu göstermektedir? Söyleyiniz.

 • CevapDeğerli madenlerin işlenmesi kullanılması, su mühendisliğinin geliştirilmesi ve mimari eserlerin oluşturulması, devlet ve askeri düzenin oluşması gibi durumlar söz konusudur. Su mühendisliği alanında suya sahip oldukları ve kıymetli madenlerin işlenmesiyle önemli maden rezervlerine sahip oldukları görülmektedir.

anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr Internet adresinden müzeye sanal bir gezi düzenleyerek İlk Çağda Anadolu’da kurulan uygarlıklara ait tarihî nesneleri inceleyiniz.

 • Cevapİlk çağda Anadolu’da kurulan medeniyetlerin eşyaları günümüz eşyalarıyla bir bakıma benzerlik gösteren insani ihtiyaçların giderilmesinde kullanılan eşyalar olarak da öne çıkmaktadır.
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Anonim dedi ki:

  Hepinizin ben azına

 2. Anonim dedi ki:

  çok teşekkürler

 3. Anonim dedi ki:

  Teşekkürler ???????

 4. çalıskankiz dedi ki:

  Çook teşekkürler

 5. melek dedi ki:

  çok teşekürler

Yorum Yaz