6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 39, 40, 41

Türkiye’de üç farklı iklim çeşidi görülmektedir. Bu iklim çeşitleri dört mevsimin yaşanmasıyla ortaya çıkmaktadır. Karadeniz İklimi, Akdeniz İklimi ve Karasal İklim Türkiye’de etkili olan iklim çeşitleridir. Karadeniz İklimi’nde dört mevsim yağış bulunur, bitki örtüsünü ormanlar oluşturur. Akdeniz İklimi’nde yazları sıcak ve krauk kışları ılık ve yağışlıdır. Bitki örtüsünü makiler oluşturur. Karasal İklim yazları sıcak ve kurak kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Bitki örtüsünü bozkırlar oluşturur.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Türkiye’de İklimler Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 2. Ünite Yeryüzünde Yaşam Sayfa 39, 40, 41 Türkiye’de İklimler Etkinlik Soruları ve Cevapları

Türkiye’de İklimler

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı

Ocak ayında İzmir’den yola çıkarak doğuya doğru yolculuk ettiğinizi hayal ediniz. Yolculuğa başladığınızda hava açık veya yağmurludur. Sıcaklık O °C’ın üzerindedir. Doğu illerimize doğru gittikçe hava sıcaklığı azalır. O °C’un altına düşer. Yağmurun yerini kar alır. Hava olaylarında yaşanan bu değişimin nedenleri sizce neler olabilir? Söyleyiniz.

  • Cevap: İzmir’den doğuya doğru yola çıkan biri Ocak ayında doğuya doğru gittikçe yükseltinin artması ve iklim çeşidinin değişmesi nedeniyle sıcaklık farklarının oluşmasıyla ve soğuk havayla karşılaşır. Kar yağışı, dolu yağışı, yağmur yağışı baş gösterir. Yükselti arttıkça kar ve don olayları artar. Sıcaklık da sıfırın altına düşer.

Ülkemiz, Ekvator çevresinde olsaydı ikliminde ne tür değişiklikler olurdu? Söyleyiniz.

  • CevapÜlkemiz ekvator çevresinde olsaydı, Karasal İklim olmazdı. Karadeniz İklimi olmazdı. Kar yağışı görülmez, yağmur yağışı nadir olurdu. Sıcaklıklar artış gösterir. Ekvatoral İklim ve Akdeniz İklimi hakim olurdu.

Harita 2.7’yi inceleyiniz. Ülkemizin hangi bölgelerinde hangi iklimlerin yaşandığını belirtiniz.

  • CevapÜlkemizde güney, batı ve kuzeybatı topraklarında Akdeniz İklimi vardır. Kuzey topraklarında ise Karadeniz İklimi vardır. Doğu ve güneydoğu topraklarında ise Karasal İklim vardır.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

Karaların ve suların ısınma farklılıklarının, üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin iklimi üzerindeki etkileri sizce neler olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

  • Cevap: Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde karaların farklı suların farklı zamanlarda soğuyup ısınması, karadan denize, denizden karaya hava akımlarının oluşmasında ve rüzgar çeşitlerinin meydana gelmesinde etkili olmaktadır.

Fotoğraf 2.10, 2.11,2.12, 2.13ve 2.14’ü dikkate alarak farklı bölgelerimizde farklı iklimler görülmesinde hangi faktörlerin etkili olduğu söyleyiniz.

  • CevapYükselti, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri gibi nedenlerden ülkemizin farklı bölgelerinde farklı iklim çeşitleri görülmektedir.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı

Şekil 2.3’ü inceleyiniz. Şekilden yararlanarak hangi çıkarıma ulaşabilirsiniz? Söyleyiniz.

  • CevapDeniz seviyesinden itibaren yükselti arttıkça sıcaklık düşmektedir. Sıcaklık yükselti mesafesine göre düşüş göstermektedir.

Ülkemizin batısından doğusuna doğru gidildikçe ortalama yükselti artmaktadır. Bu durumun batıdan doğuya doğru gidildikçe iklim özelliklerinin değişmesindeki etkilerini tartışınız.

  • CevapÜlkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti arttığından iklim özellikleri de değişir. Sıcaklık farkları artar. Kar yağışları artar. Don olayları görülür. Yağışlar artar. Sıcaklık düşer. 

Her iki fotoğraf da aynı dağ sırasına ait olmasına rağmen bitki örtüsündeki farklılığın nedeni sizce ne olabilir? Söyleyiniz.

  • CevapBitki örtüsünün farklılığını iklim çeşitliliğidir.

Dağ yamaçlarında, yükselti arttıkça bitki örtüsü dışında hangi coğrafi özellikler farklılık gösterir? Belirtiniz.

  • CevapSıcaklık değişiklik gösterir, yeryüzü şekilleri değişilik gösterir, iklim özellikleri değişiklik gösterir.

Atlaslarınızdaki Türkiye fiziki haritasından yararlanarak ülkemizin kuzey ve güney kıyıları boyunca uzanan dağ sıralarını inceleyiniz. Bu dağ sıralarının iklim üzerinde nasıl bir etki yapabileceğini söyleyiniz.

  • CevapKuzey ve Güney alanlarındaki sıra dağlar yamaç yağışlarının yaşanmasına ve iç ve dış bölgelerin iklim özelliklerinin farklılaşmasına, bitki örtüsünün ve yeryüzü şekillerinin farklılaşmasına neden olur.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.